ANNONSE

MOTOR

Tar sjanser på våte veier

Ulf-Arvid Mejlænder

Foto: Colourbox


Publisert: 10.09.2013

Slitt dekk: DÅRLIG SKODD: Det er livsfarlig å avslutte sesongen med utslitte dekk på høstglatte veier, 
advarer bransjefolk. (Foto: Colourbox)

Slitte sommerdekk og høstglatte veier er en livsfarlig kombinasjon, advarer eksperter. Ifølge dekkbransjen er mange biler dårlig skodd for septemberføre.

– Kvaliteten på sommer­dekkene er ekstra viktig om høsten. ­Likevel er det mange som dropper å bytte, fordi det nærmer seg sesongmessig omlegging til vinterdekk. Det er å gamble med sikkerheten, sier Katrine Køste, produktsjef i Vianor.

Minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 millimeter. Mange fagmiljøer anbefaler at dekkene bør byttes ved minimum tre millimeter mønsterdybde.

– Såpass er nødvendig for at dekkene skal gi gode kjøre­egenskaper på våt vei, sier ­Køste.

Farlig fart

Regnvann i hjulsporene kan gi fare for vannplaning. Godt mønster reduserer denne risikoen.

– Gode sommerdekk har et mønster som leder vannet bort. Når dekkenes evne til å pumpe vann ikke er tilstrekkelig, vil de til slutt miste kontakten med under­laget. Da kan bilen komme ut av kontroll. Hvis dekkene er slitt, er et mellomskift før vinteren er en god forsikring mot å havne i slike situasjoner.

Tester har vist at mønster­dybden slår kraftig ut når det gjelder i hvilken fart faren oppstår.

– På utslitte sommerdekk kan det lett skje ulykker allerede ved 76 kilometer i timen. På nye dekk går man sannsynligvis klar ved hastigheter inntil 96 kilometer.

Ifølge Katrine Køste er det dessuten svært tvilsomt om det er god biløkonomi å utsette dekkbyttet til våren.

– Både Vianor og andre leveran­dører har kampanjetilbud om høsten, når lagrene skal tømmes for å gi plass til vinter­dekkene. Prisavslaget på sommer­dekk kan være såpass stort at det utgjør mer enn kostnadene ved å legge om dekk en gang ekstra før vinteren.

Dekkaksjoner

Salget av sommerdekk pleier å få en bråstopp i de siste månedene før vinteren kommer, fordi mange vil kjøre ut de slitte sommer­dekkene, bekrefter ­Hroar Braathen, daglig leder i Dekkimportørenes Forening.

– Det tyder på at mange kjører på dårlige dekk på denne tiden av året. Dette er en problemstilling det burde vært mer oppmerksomhet rundt. Helst ønsker vi oss dekkrazziaer i samarbeid med politiet og veivesenet, for å sjekke rutinemessig og veilede bilistene, sier Braathen.

I andre nordiske land er dette prøvd med stort hell.

– Finland og Sverige har holdt på en god stund, og nå er slike høstaksjoner også kommet i Danmark. Der har salget av sommerdekk forskjøvet seg, med ­økning i september og noe nedgang påfølgende vår.

Også i Norge har det vært gjort forsøk med dekksjekk langs veien.

– Bransjen var med på en enkelt­aksjon langs E6 ved ­Minne­sund for noen år siden. Over ti prosent av bilene hadde ikke engang godkjent dekk­utrustning, og en enda høyere ­andel hadde mønsterdybde ­under det som er anbefalt. ­Situasjonen er neppe så mye bedre i dag, sier Hroar ­Braathen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no