ANNONSE

HANDEL & SERVICE

sandnes pro-service bringer frukt på døren


Spis mer frukt på arbeidsplassen!

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Susan Jane McLinden


Publisert: 10.09.2013

Sunn og god frukt på vei ut til folket under oppsyn av adm. dir. i Sandnes Pro-Service, Oddvar Bjørkvik (t.v.), og fruktavdelingens leder, Ron Gort. Egne biler bringer fruktesker ut til firma på Nord-Jæren med fast fruktabonnement.

Fakta:

Sandnes 
Pro Service

HVA:
Blant landets ledende produksjons- og opplæringsbedrifter for personer som trenger tilrettelegging i arbeidslivet.


AKTUELL MED:
Fruktavdelingen i Sandnes Pro-­Service tilbyr – i samarbeid med Bama – et abonnement på fruktkurver som blir levert kostnadsfritt til din bedrift. Ingen fast bindingstid.


HVOR:
Egne fruktbiler kjører ut fra Skippergt. 121/123 (Hana), 4327 Sandnes.


KONTAKT:
Du kan bestille fruktabonnement på telefon 51 97 14 00 og på 

nett­adresse www.jobbfrukt.no.

WEB:
www.sanpro.no

Uansett maskiner og utstyr – menneskene er fortsatt den viktigste ressursen på en arbeidsplass. Husk da at tilgang til frisk frukt bedrer trivselen, øker yteevnen og er en del av en sunn livsstil. Mer frukt og grønt i kostholdet har stor betydning for humør og arbeidsinnsats, og kan forebygge mot sykdommer.

 

Sandnes Pro-Service tilbyr jevnlige leveranser av frukt­kurver på din arbeidsplass.

Innholdet i eskene består alltid av epler, pærer, bananer og druer – i tillegg til et utvalg av sesongens frukter. Gi de ansatte frukt – det har de godt av!

En 5-kilos fruktkurv koster 
kr 199,-, en 7 kilos kurv koster 
kr 262,- og en 10-kilos kurv ­koster 380,-. Prisene er ekskl. 15 % mva. Frukten leveres kostnads­fritt der hvor dere ønsker – fra én til fem dager i uken.

Et fruktabonnement kan ­bestilles på telefon 51 97 14 00 – og på følgende nettadresse 
www.jobbfrukt.no

 

Du støtter opp om verdifulle arbeidsplasser

Jobbfrukt.no er et samarbeid mellom Bama og bedrifter som gir et tilbud til personer som har behov for et tilrettelagt arbeid – en slik bedrift er Sandnes Pro-Service.

Å arbeide med Jobbfrukt innebærer mange ulike opp­gaver – f.eks. plukking, kvalitets­sikring, pakking og distribusjon – dette er opp­gaver som kan tilpasses alle, og som gir stor arbeidsglede og stolthet. Sandnes Pro-Service er godkjent av Mattilsynet når det gjelder hygiene, pakking og distribusjon.

Ved å tegne et jobbfrukt­abonnement er du med å opprettholde arbeidsplasser for arbeidstakere med behov for tilrettelegging – mennesker med stolthet over det arbeidet som utøves og de verdier de er med å skape. Samtidig gir du et hyggelig tilbud til dine ansatte. Frukt på jobben styrker helsen og gir ­ekstra energi på lange ­arbeidsdager – slik at effektiviteten og humøret kan holde seg på topp.

 

Sandnes Pro-Service 
utvikler mennesker

– Vår virksomhet har et ­spesielt samfunnsansvar, sier adm. dir. Oddvar Bjørkvik i Sandnes Pro-Service. – Noen kommer til oss med et mål om å returnere til arbeidslivet, noen for å få avklaring og kanskje en ny start – mens andre har vår bedrift som en ­permanent arbeidsplass. For alle kategorier ønsker vi å skape grunnlag for personlig mestring og vekst i et godt og trygt arbeidsmiljø. Personens egne forutsetninger er utgangs­punktet. Vi ser mulighetene – ikke begrensningene. Sandnes Pro-­Service er kanskje distriktets mest varierte arbeidsplass. Vi tar nye utfordringer på en positiv måte – da er alt mulig.

 

Ikke bare frukt

Sandnes Pro-Service AS ble eta­blert i 1970 og er blant ­landets ledende produksjons- og opp­lærings­bedrifter for per­soner som trenger tilrettelegging i arbeids­livet. Eiere er Sandnes kommune (83 %) og Gjesdal kommune (17 %). Hoved­kontoret er på Hana i Sandnes.

Over 300 mennesker har sitt virke ved bedriften – innen et vidt spekter av arbeids- og opplæringsområder. Halvparten av deltakerne er mennesker som ikke får innpass i det ordinære arbeidslivet. Disse blir ansatt på permanent basis og får arbeid etter den enkeltes forutsetning. Den andre halvdelen er her i ­kortere eller lengre perioder. Her får de arbeidstrening i trygge omgivelser før de tilbakeføres til det ordinære arbeidslivet med god oppfølging.

Sandnes Pro-Service er godkjent som leverandør av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV. Gjennom disse tiltakene er til en hver tid over 100 personer utplassert i ordinære bedrifter på Nord-Jæren med opp­følging fra Sandnes Pro-Service. ­Årlig ­klarer bedriften å formidle over 60 personer til ordinært arbeid på denne måten, personer som ­ellers hadde hatt vanskeligheter med å få seg ­arbeid på egenhånd. I tillegg til dette av­klarer Sandnes Pro-­Service hva ­andre deltakere har av behov og mulig­heter for å kunne kvalifisere seg til arbeidslivet. I tillegg er bedriften involvert i flere spennende prosjekt i sam­arbeid med ­Sandnes og Gjesdal ­kommuner.

Utenom jobbfrukt består virksomheten av følgende drifts­avdelinger:

 

• Produksjonsavdelingen

Avdelingen består av mekaniske virksomhet, samt ulike opp­gaver knyttet til pakking og søm­oppdrag.

Mekaniske oppdrag er ­varierte og innbefatter sag­ing, boring, stansing, CMC-­maskinering, sveising og sliping. ­Dyktige fagfolk og en velutstyrt maskin­park gjør avdelingen til en viktig ressurs for aktive industri­bedrifter som trenger underleveranser.

Videre har bedriften en pakke/søm-avdeling som utfører ulike pakkeoppdrag, samt oppgaver innen søm, gardiner, teppe­kanting, påsying av merke­lapper på tøy, ­diverse monterings­arbeid m.m.

 

• Treavdelingen

Produserer og selger flere ulike artikler – med produkt­spekter fra ulike hagemøbler, boder, leke­hytter og skur – til pressing av spon og pakking av ved.

 

• Pakkeavdelingen

Pakkeavdelingen på Ålgård er en stor og viktig del av Sandnes Pro-Service. For Stabenfeldt AS pakkes medlemspakker til barn og ungdom over hele Europa.

• Fellestjenester/transport

Daglig transport og utlevering av frukt medfører at avdeling og bedrift er godt synlig på store ­deler av Nord-Jæren. I tillegg har avdelingen også ansvar for post­distribusjon til Sandnes kommune, transport av arbeidstakere mellom bedriftens avdelinger og for intern kantinedrift.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no