ANNONSE

HANDEL & SERVICE

Når mor eller far dør...

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Colourbox


Publisert: 10.09.2013

Fakta:

Bo Oppgjør


Hva:
Hjelper til med praktiske ting med booppgjør


Kontakt:
Anita Molversmyr 
telefon 401 71 407 eller 
anita@booppgjor.no.

Anja Taksdal telefon 401 71 408 
eller anja@booppgjor.no 


Web:
www.booppgjor.no

Når et dødsfall skjer, får det stor betydning for mange nærstående. Sorgen rammer alle. De fleste oppdager i tillegg til sorgen at det er mange praktiske ting som må ordnes.

 

 

Anita Molversmyr i firmaet Bo Oppgjør AS fikk denne ideen da hun selv fikk kjenne på kroppen de utfordringer som en kan møte når sorgen rammer. – Det slo meg da hvor mange praktiske ting som måtte ordnes etter et dødsfall, og hvor vanskelig det var å få koordinert arbeidet, oppgavene og tiden det tar for å få de praktiske tingene på plass. Basert på egen erfaring bestemte vi oss derfor å etablere et firma som kan ta seg av nettopp dette.

 

Nok med sorgen

– Mange vil helst ikke tenke på, eller snakke om døden. Derfor er vi gjerne dårlig forberedt den dagen en av våre nærmeste dør. Rett etter dødsfallet har vi egentlig nok med sorgen og vår egen reaksjon. Likevel er det mange praktiske og formelle forhold som må avklares kort tid etter dødsfallet, forteller Anita som selv er utdannet pedagog innen sosialfaglig felt. Hun har lang erfaring innen tilrettelegging, prosjekter, coaching, utvikling og veiledning. Sammen med Anja B. Taksdal som er utdannet økonom med lang erfaring innen bank, finans og prosjektledelse, tilbyr de en tjeneste som mange vil sette pris på i en vanskelig tid. Sorg erfares på mange og svært forskjellige måter. De første 
timene og dagene etter et dødsfall kan være preget av fortvilelse, følelse av uvirkelighet og kanskje sjokk, sinne eller utmattelse. 
Døden kan også oppleves som en naturlig og riktig avslutning på et menneskes liv.

 

Hvem skal gjøre jobben?

Etter begravelsen er det en haug med papirer som må ordnes. De fleste velger et privat skifte og min erfaring er at selv om det er uenigheter mellom søsken i mange familier, greier de fleste å bli enige om fordelingen av de mest verdifulle tingene. Men så er det alltid så mye annet. Det er vanlig at mange blir forskrekket over det offentlige byråkratiet med alle mulige papirer som skal utarbeides og sendes inn. Hvilke forsikringer er det som gjelder, hva med fripoliser, abonnementer, bankkonti, hus og hytte. Hvilken megler skal vi bruke? Hvem gir den beste prisen? Orker jeg å innhente priser? Hvordan finner jeg ut av alt? Etter dødsfallet er der også mange ting som må kastes, og hvem skal gjøre den jobben? Noe er for godt til å kastes, men hvem andre kan ta i mot? Ofte faller mye av arbeidet på bare en av barna av praktiske årsaker. Mange har travle tider og synes kanskje det er vanskelig å ta fri fra jobben en uke for å ordne opp i ting, sier Anita.

 

Dette gjør vi

– I den vanskelige tiden når boet skal gjøres opp, er det mange forhold som må ordnes opp i. Kanskje har man ikke helt oversikt. Ut fra egen erfaring vet vi at dette kan være en tidkrevende og langvarig prosess, som kan ha stor innvirkning på hverdagslivet. Mange forhold skal håndteres, endres og avvikles. Vi kommer hjem til dere for en uforpliktende samtale, og diskuterer hva dere ønsker hjelp til. Dersom det er mange tjenester som fullstendig utrydning, full utvask, engasjering av megler, kontakt og undersøkelser med forsikringsselskaper og mye annet, så gir vi gjerne en fast pris på hele jobben.

 

Tar ofte lang tid

– Mange blir overrasket over hvor mye som må gjøres og hvor lang tid det tar å få alt på plass. Spesielt tiden mot forsikringsselskapene kan være krevende. Vårt mål er å hjelpe til med det praktiske, og gjøre alt det en advokat ikke utfører. I mange tilfeller har vi gode avtaler med leverandører av forskjellige tjenester som gjør at kostnadene reduseres. Vi organiserer det som må gjøres etter at arvingene har fordelt de største verdiene. Dette inkluderer også utrydding av bolig, leie og tømming av konteiner, gi bort klær og møbler som arvingene ikke vil ha selv, og selge det som måtte ønskes solgt. Erfaringsmessig tar det ofte fra 6-12 måneder for å få ordnet opp i alt. For å ivareta kvalitet og leveranse samarbeider vi med solide og seriøse aktører. Representanter fra Bo Oppgjør vil sørge for hele prosessen og alltid være til stede når det er eksterne leverandører involvert.

 

Ønsker du mer informasjon?

– Ut fra egen erfaring vet vi at det er mye praktisk som må håndteres ved et bo oppgjør. Vår virksomhet er basert på nettopp denne erfaringen. Dersom noe av dette kan være av interesse, ber vi om at interesserte tar kontakt for ytterligere informasjon, avslutter Anita og Anja i Bo Oppgjør.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no