ANNONSE

Leserbrev

Om å stemme taktisk eller riktig

Beatrice Ester Fredheim, Kristiansand/Aurskog

Publisert: 13.08.2013

Etter å ha stått på stand en ukes tid for partiet DE KRISTNE og hørt hvordan folk tenker om hvilket parti de skal stemme på, blir jeg litt forundret. «Jeg støtter nok ditt parti, men i mitt fylke må jeg stemme taktisk» var det en som sa. Han kom fra et veldig sosialistisk fylke og var redd småpartiene ikke skulle nå frem - det gjaldt både De Kristne og KrF. Han ønsket en borgerlig regjering og i sitt hjerte satte han nok kristne verdier høyt i sine verdivalg. Støtte til Israel var også viktig, men fordi Høyre var så stort ville han stemme på dem for å være sikker på å få uttelling for sin stemme. Høyre vil ikke jobbe for hans kristne verdier eller for Israel i den grad han ønsket, og som De kristne vil, og det eneste han får uttelling for ved sin «taktiske stemme­givning» er en stemme til borgerlig flertall.

Det er på tide å informere om at partiene får en del i statsstøtte pr stemme - ca 90 kr pr år - så vidt jeg har hørt. Dvs at dersom du stemmer på det partiet du står nærmest - uansett størrelse, og uansett taktikk - er du med på å fremme nettopp den politikken. Med noen ekstra stemmer til det lille partiet kan de nettopp få den støtten som skal til for å komme i posisjon, både ved dette valget og ved fremtidige valg. Det er viktig å støtte opp om et parti gjennom flere valg slik at en får bygd opp partiet. Enhver stemme er til hjelp i så måte.

Valgkamp koster mye penger. Gi da din støtte til det partiet ditt hjerte står nærmest og glem «taktikk». Det er uansett utopisk å tenke slik. Når det gjelder frykt for «bortkastede stemmer» så vil det alltid være noen som får mer uttelling enn andre for stemmene sine - det gjelder alle partier. Stem derfor med hjertet og hodet.

«DE KRISTNE garanterer støtte til Israel; omkamp om ekteskapsloven; de vil verne om livet fra unnfangelse til død og har en helhetlig og god politikk på alle politiske områder - de vil ha styrket politi/sikkerhet, strengere innvandringspolitikk, verdig eldreomsorg, utbygging av veier uten bompenger, og de vil fjerne Nrk-lisensen mv.

Jeg stemmer DE KRISTNE i år og forventer full uttelling for min stemme! Det står respekt av et parti som har markert seg så bra og som har vokst seg så stort i løpet av så kort tid!


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no