ANNONSE

KULTUR

Skolebarn i Rogaland løper på lag med Marit og Moa

Tekst: Randi Sørensen

Foto: Seger Erken


Publisert: 27.08.2013

SOS-barnebyer og Landslaget Fysisk Fostring i skolen går sammen om Skolejoggen, høstens store aktivitetsdag for skoler over hele landet. Med på laget har de skidronningen Marit Bjørgen og balltalentet Mohammed «Moa» Abdellaoue. Sammen oppfordrer de skoleklassene i Rogaland til å løpe i solidaritet med foreldreløse og sårbare barn den 18. september.

Skolejoggen er et langsiktig ­samarbeid mellom SOS-barnebyer og Landslaget Fysisk ­Fostring i skolen (LFF). ­Arbeidet tar sikte på å fremme fysisk ­aktivitet i skolen og samtidig ­bidra til ­solidaritet med barn i andre land. Skolejoggen har lange tradisjoner i Norden og har blitt arrangert på barne-, ungdoms-, og videregående skoler i mer enn 30 år. Når årets utgave av Skolejoggen går av stabelen 18.september håper initiativ­takerne og ambassadørene på bred oppslutning blant lærere og elever i Rogaland.

«Å holde seg i form er utrolig viktig. Men det er også viktig å kunne hjelpe andre. Gjennom Skolejoggen kan du gjøre begge deler. Bli med og løp for livet!» sier ­Marit Bjørgen.

Løper for barn i Tanzania

Det er knyttet store forventinger til skolestart blant skolebarn over hele landet. Mens skolestart er en selvfølge for norske barn, er ­første skoledag et privilegium utenfor rekkevidde for mange barn i enkelte land. Når Skolejoggen arrangeres på skoler landet rundt den 18.september kan elevene betale en frivillig startkontingent på 20 kr. Alle inntektene fra Skolejoggen vil gå til bygging av en ny SOS-barneby i Mwanza, Tanzania. Dermed kan skolebarn i Rogaland bidra til at barn i Tanzania får et trygt hjem og en skolegang som bidrar til å sikre deres fremtid.

«For mange barn i verden handler det ikke om å vinne ­neste fotballkamp, men om å vinne kampen for å overleve. Når din skole deltar i Skolejoggen gir dere barn i Tanzania et bedre liv,» sier Mohammed «Moa» ­Abdellaoue.

Læring og aktivitet

Utover å bidra til mer fysisk ­aktivitet i skole­hverdagen, tilbys skoler som deltar på Skole­joggen også spesialtilpasset undervisningsmateriell i fag som kroppsøving, samfunnsfag og fysisk aktivitet og helse i ­henhold til målene i læreplanen. På ­
www.skolejoggen.no vil det frem mot skolestart legges ut bilder, film, undervisningsmateriell og bakgrunnsinformasjon som bidrar til at lærere i Rogaland enkelt kan gjennomføre Skole­joggen ved sin skole. Ragne Rødstøl, fylkesleder for SOS-barnebyer i ­Rogaland, oppfordrer lokale skoler til å ta et sporty ­initiativ.

«I en travel tid håper vi i SOS-barnebyer at skoler, lærere og foresatte ser verdien av Skolejoggen, som kombinerer fysisk aktivitet og solidaritet med barn i andre land med læring. Vi ønsker at barn skal oppleve gleden ved å hjelpe andre barn, og ikke minst få kjenne at deres egeninnsats nytter,» avslutter Ragne.

For mer informasjon om ­Skolejoggen, besøk: 
www.skolejoggen.no


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no