ANNONSE

NÆRINGSLIV

varaordføreren kom med sertifikatet:


Grundig Renhold er blitt Miljøfyrtårn!

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Paulo Correia


Publisert: 27.08.2013

Blomster og Miljøfyrtårn-sertifikat er overlevert av Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe – mellom ­mottakerne June Winum Larsen og 
Tor Inge Larsen, som eier og driver Grundig Renhold.


Fakta:

Grundig 
Renhold AS


Hva:
En anerkjent lokal aktør i renholdsbransjen – utfører de aller fleste oppgaver innen renhold.


Aktuell med:
Grundig Renhold er blitt Miljøfyrtårn – sertifikatet bekrefter at bedriften tar miljøansvar.


HVOR:
Auglendsdalen 78, 4017 Stavanger


Kontakt:
Telefon 51 82 98 98
Faks: 51 82 98 90 

E-post: post@grundigrenhold.no 


Web:
www.grundigrenhold.no

Grundig Renhold AS har siden oppstarten i 1996 etablert seg som en mellomstor bedrift som utfører de aller fleste oppgaver innen renhold. Bedriften har i dag 80 ansatte som arbeider for at små og store kunder skal være fornøyde. Tre av de ansatte i adminstrasjonen har fagbrev som renholds­operatør.

 

 

Målet er å tilby renhold 
av høy kvalitet

Gjennom 17 år i markedet har Grundig Renhold vært en viktig aktør i renholdsbransjen. Kundemassen består av både små, mellomstore og store firmaer – samt borettslag. For å gjøre en best mulig jobb for alle oppdrags­givere, tas de mest moderne ­metoder i bruk, og det legges stor vekt på anskaffelse av avansert og effektivt renholdsutstyr.

Grundig Renhold er behjelpelig med å analysere ethvert renholds­behov i små og store bedrifter – det er bare å ta kontakt for et uforpliktende pristilbud på telefon 51 82 98 98 eller på mail post@grundigrenhold.no

 

Drift av kantiner – 
en utvidet virksomhet

Grundig Renhold eies og ­drives av ekteparet June Winum ­Larsen og Tor Inge Larsen. Og de to er innovatører nok til å se utenfor sin egen opprinnelige forretnings­idé. Kantinedrift ­begynte i det små, men området vokser stadig. I samarbeid med Seabrokers og Wilberg Catering tar de store oppdrag hvor 
Seabrokers tar seg av vaktmester- og resepsjonstjenester, 
Wilberg står for catering og Grundig Renhold selv står for det daglige renholdet. På grunn av sitt samarbeid med Wilberg kan nå Grundig Renhold stå for kantinedrift hos kunder opptil 100 personer. Større kunder tar Wilberg selv.

 

Miljøfyrtårn – en solid anerkjennelse

I forrige uke, torsdag 15. august, kunne ekteparet Larsen ønske Stavangers varaordfører, Bjørg Tysdal Moe, velkommen til Grundig Renhold i Auglendsdalen 78. Og hun kom ikke tomhendt – Tysdal Moe hadde med seg sertifikatet som sier at ­Grundig Renhold er blitt utnevnt til Miljøfyrtårn.

– Vi setter selvsagt pris på en slik utmerkelse, sier daglig leder Tor Inge Larsen.

– Dette sertifikatet viser at vi har lykkes i vår streben etter å jobbe mest mulig miljøbevisst. Vi vet f. eks. at om vi kjøper en dyr tepperensmaskin som ikke ­bruker kjemikalier, kan det vi sparer på mindre driftsutgifer forsvare investeringen fullt ut ­etter noen år. Å bli utnevnt til miljøfyrtårn er en flott aner­kjennelse til alle som jobber her og en stor inspirasjon i vårt ­videre arbeid.

 

Det begynte med krav 
fra en kunde

– En stor oppdragsgiver stilte i fjor et krav til oss om å bli ­Miljøfyrtårn – da først kunne vi jobbe sammen, forteller Tor Inge Larsen. – Vi gikk inn i en omfattende prosess hvor mye skulle på plass – det ble vel mye skjemavelde og papirarbeid, ­etter min mening. Men med god hjelp av HMS-Kontoret i ­Kristiansand kom vi i mål. I dag er det vi som stiller krav videre til våre leverandører. Skal dere være på lag med oss, så velkommen etter som miljøfyrtårn!

 

Stavanger kommune vil gå foran i miljøspørsmål

Det var ikke tilfeldig at varaordfører Bjørg Tysdal Moe var fyr-
tårnets sendebud. Hun er ­glødende opptatt av miljø­spørsmål, og fortalte begeistret om sitt nylige besøk i bydelen Hammarsby ­Sjöstad i Stockholm. Her ble avfall til nye ressurser og vann brukt flere ganger i en helt annen målestokk enn hun har opplevd tidligere. Gode kollektiv­tilbud og bildelings­ordninger – pluss dyre parkeringsplasser – gjorde at bydelen nå hadde 0,5 biler per husstand.

– Her har vi noe å lære når vi tenker fremover på så vel Madla som Jåttåvågen II-utbyggingen, sa varaordføreren og la til: – Jeg deler ut dette sertifikatet rundt én gang i måneden, og jeg ­synes mottakerne har god grunn til å være stolte. Og selvsagt ­ønsker jeg at stadig flere skal følge ­eksemplet til Grundig Renhold.

P.S. Overrekkelsesseremonien ble avsluttet med lunsj – dvs. ­servering av lekre smørbrød fra ­Wilberg Catering. Terningkast seks.

Miljøfyrtårn
er Norges mest brukte sertifikat for virksom­heter som vil ­dokumentere sin miljøinnsats og vise ­samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn er en ­nasjonal, frivillig sertifiserings­ordning for offentlige og private virksomheter som ønsker å vise at de tar helse- og ­miljøansvar. Å være Miljø­fyrtårn innebærer ­systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Bedriften eller virksomheten må sette seg miljømål og oppfylle bestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og estetikk. ­Bedrifter og virksom­heter som går gjennom en miljø­analyse og deretter oppfyller de ­definerte bransjekravene, blir sertifiserte som Miljøfyrtårn. 

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer, og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljø­rapporter, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Miljøfyrtårn er et norsk, ­offentlig sertifikat. ­Ordningen er ­støttet og anbefalt av Miljøvern­departementet, og ­sertifikatet er ­anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no