ANNONSE

VITENSKAP

Urbant måkeliv

Tekst: Kjersti Busterud


Publisert: 27.08.2013

MÅKEFORSKNING: Morten Helberg leder et forskningsprosjekt på ­urbane måker. Studieobjektene hans trives blant annet her på 
Aker Brygge, hvor tilgangen på tørt brød og andre matrester er god. 
(FOTO: Erlend Aas / NTB scanpix)


Noen måker liker hav, holmer og skjær. Andre foretrekker kebab, hustak og byparker.

– Måker er nok som folk flest. Noen trives best på landet, andre i byen, sier Morten Helberg. Han er leder for URBPOP, et prosjekt som skal kartlegge måker i ­norske byer. Samtidig skriver han doktorgrad om klimaendringers påvirkning på måketrekk.

Siden 2011 har URBPOP ringmerket måker i Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo. Alle som ser en av fuglene, kan registrere sine observasjoner på ­ringmerking.no.

– Det som er så spennende med å ringmerke måker i byen er at man får så mange ­registreringer på hvert individ. Dermed har vi god oversikt over hvor måkene befinner seg til enhver tid, sier Helberg.

Noen av hettemåkene i ­prosjektet ser for eksempel ut til å tilbringe sommeren i Oslo og vinteren i Bergen. Rundt femti andre er i vinter sett i England. Én er observert i Madrid. Silde­måkene tilbringer vinteren i Afrika, og observasjoner av ­norske bysildemåker er blitt gjort i både Gambia og Marokko.

Robber turistene

Rådhuskaia i Oslo er et populært tilholdssted for mange måker, og Helberg får raskt øye på en gråmåke med ring rundt beinet.

– Der har vi J2893, han er en gammel kjenning, sier måke­forskeren, og fisker fram smarttelefonen.

– Skal vi se hvilke observasjoner vi har på ham. 15. januar 2011 ble han sett i Asker, deretter i Bærum. Men siden april 2011 har han vært her på Rådhus­kaia. Det bør være en god indikator på at det er ok å leve her, sier han.

En sannsynlig årsak til at ­måkene trekker mot byen, er mattilgangen.

– Litt tørt brød hjelper godt på i vinterkulda. I søpla finner de nok også mange godbiter. ­Enkelte måker er eksperter på å stjele mat fra turister. Jeg har sett bilder av måker som stuper rett ned i kebaben til folk.

Hekker på hustak

I norske byer er fem måkearter vanlige: Gråmåke, hettemåte, fiske­måke, sildemåke og svartbak. Og stadig flere av måkene velger også norske byer når de skal hekke.

– Nedover i Europa er måker som hekker på hustak allerede et stort problem. De sørger jo både for støy og skitt, og ­kommer dermed i konflikt med lokal­befolkningen, forteller Helberg.

Selv om mange helst ville vært måkene foruten, kjemper andre for at de skal bevares. Flere måke­arter er på rødlista over truede arter, deriblant hette­måke, fiskemåke og polarmåke.

– På begynnelsen av 90-tallet var det over 40.000 hettemåker i Norge. Nå er det bare 10.000 igjen, sier Helberg.

– Vi vet faktisk ikke sikkert hvorfor de forsvinner. Men en mulig årsak er at søppel håndteres bedre, slik at mattilgangen blir mindre, fortsetter han.

Inn i alderdommen

Ute i naturen er hønse­hauken måkenes største fiende. I byen har trafikken tatt hønse­haukens rolle, og tar livet av en del ­individer årlig. Fiskesnører som folk slenger fra seg i havet, og som måkene setter seg fast i, er også en trussel.

Hvis de ikke blir ofre for biler, hønsehauker eller fiskesnører, kan måker bli svært gamle.

– En måke blir gjerne 25-30 år. Det er ikke bestemt hvor lenge URBPOP-prosjektet skal pågå, men det hadde vært spennende å holde på en stund, så vi får fulgt noen måker gjennom hele livs­løpet, sier Helberg.

Fakta om måker

Måken er en sjøfugl som forekommer i samtlige verdenshav. Enkelte arter hekker også i innlandet. I Norge hekker fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, sildemåke og svartbak. Utenom hekkesesongen kan også dverg-, grønlands-, is-, polar- og sabinemåke jevnlig ses langs norskekysten.

Måkene har hvit og/eller grå fjærdrakt, ofte med svarte tegninger eller hoder. Nebbet er kraftig og med krok på spissen. Føttene har svømmehud mellom de tre fremste tærne. Størrelsen varierer mye, fra den lille dvergmåken på rundt hundre gram, til svartbak på 1,8 kilo.

En måke legger vanligvis rundt tre egg. Måkeegg regnes som en delikatesse, og er særlig etterspurt i Nord-Norge

Måker kan være svært aggressive i hekkeperioden (fra våren til midten av juni) og kan gå til angrep på ­mennesker.


(Kilde: Wikipedia)


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no