ANNONSE

VITENSKAP

Blir ­trafikken tryggere med flere ­syklister?

Kilde: Norges Forskningsråd

Foto: Colourbox


Publisert: 27.08.2013

Sårbare trafikanter har høyere ulykkesrisiko enn bilister. Men kan det stemme at flere syklister på veiene ­faktisk fører til færre ulykker?

Mindre bilkjøring og mer gåing og sykling er et politisk mål. Mange frykter det vil øke antall ulykker, mens andre hevder det motsatte. En ny studie skal prøve å finne ut hvem som har rett.

Bærekraftige transportmidler er bra for miljøet, men de er kanskje ikke like bra for sikkerheten på veiene.

Syklister og fotgjengere har nemlig høyere ulykkesrisiko enn bilister. – Safety in numbers-teorien hevder derimot at risikoen er lavere i samfunn med mange syklister og fotgjengere. Jo flere de er, jo tryggere ferdes de. Dette har blitt underbygd i flere studier, forklarer Aslak Fyhri. Han er forsker ved Transportøkonomisk institutt og leder et nytt forskningsprosjekt om syklister, som skal undersøke om teorien stemmer.

Filmer Oslo-trafikken

Resultatene de kommer fram til kan kanskje påvirke politikernes videre satsing på bedre tilrette­legging for fotgjengere og ­syklister.

– Vi håper også å kunne komme med praktiske råd om hvordan man kan bygge transport­løsninger som ivaretar sikkerheten til sårbare ­trafikanter, og som tilrettelegger for god samhandling i ­trafikken. Forskerne er allerede i gang med videoobservasjoner av sam­handling mellom ulike trafikantgrupper og mulige ­konflikter i utvalgte kryss i Oslo. ­

Observasjonene ut­føres på tre ulike tidspunkter ­gjennom året hvor det vil være en naturlig ­variasjon i antall ­syklister. ­Dermed blir det ­mulig å ­studere hvilken rolle antallet spiller. Video-observasjonene skal ­suppleres med spørre­undersøkelser blant trafikanter, hvor blant annet samhandling og konflikter med andre trafikantgrupper er et tema.

Interessante trikkeførere

På ett av de tre tidspunktene skal lignende video­observasjoner gjøres i Århus i Danmark og ­Gøteborg i ­Sverige. Målet er å kartlegge betydning av ­eventuelle forskjeller i kultur og utforming av trafikksystemer. Er kanskje danskene flinkere til å samhandle i trafikken? Har ­svenskene ­dårligere veier? Og er det noe i at norske syklister er råere i trafikken? Forskerne skal i tillegg ­intervjue trikkeførere, blant ­annet for å finne ut hvilket inntrykk de har av samhandlingen mellom ulike ­trafikantgrupper.

– Trikkeførerne er interessante fordi de kan havne i ­potensielt vanskelig konflikter med syklister. I tillegg har de god oversikt over trafikkbildet året gjennom. Kanskje kan de komme med ­viktige innspill når det gjelder betydningen av antall syklister på veiene, sier Fyhri.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no