ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Mange av dagens 90-­åringer ­lever godt

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 27.08.2013

Dagens 90-åringer har bedre mental yteevne enn noen gang før.

Vi får stadig flere eldre over 90 år og i samfunnsdebattene er ofte dette tema hvor det fokuseres på enorme kostnader for samfunnet med de eldre. Nå viser ny dansk forskning som nylig ble publisert i tidsskriftet The Lancet, at mennesker over 90 år også får det stadig bedre.

Studien er stor og inkluderer samtlige dansker født i 1905, på det tidspunkt de var 93 år gamle. Og samtlige dansker født i 1915, da de var 95 år gamle. Årsaken til at forskerne ventet i to år med å studere 1915-kullet, var at det var så mange 93-åringer sammenlignet med den første ­gruppen. Forskerne fant ut at ­mentalt får svært gamle ­mennesker det stadig ­bedre. Til tross for at 1915-kullet var to år eldre da de ble vurdert enn 1905-kullet, scoret de ­betydelig bedre enn 1905-kullet på de kognitive testene og testene som gjaldt daglige gjøremål. ­Forskerne mener dette tyder på at stadig flere eldre lever med bedre generell funksjon.

Mer velfungerende

- Vi kunne ikke se forskjell på muskelstyrken, men eldre født i 1915 var intellektuelt vesentlig mer velfungerende enn årgang 1905 i samme alder. De klarte seg også bedre i hverdagen, og dette skyldtes trolig både bedre ­intellektuelle evner, og at vi er blitt bedre til å skape gode ­forhold for de eldre, sier Kaare Christensen fra universitetet. Han er professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet og forfatteren bak studien.

Ingen forskjeller 
mellom kjønn

De som deltok i under­søkelsen, utførte en rekke fysiske og ­kognitive tester, blant annet ble de intervjuet om hverdagen, de fikk målt muskelstyrke, de ble testet på tegn på depresjon og de ble også spurt om hvor godt de selv syntes de hadde det. I ­tillegg til at menn og kvinner født i 1915 gjorde det best på intellektuelle tester og i tester der de under­søkte hvor godt de gjennom­førte aktiviteter i daglig­livet, hadde de også størst gangfart. Sjansen for å nå 93 års alder var 28 prosent høyere i gruppen født i 1915 sammenlignet med gruppen født i 1905. Og sjansen for å nå 95 års alder var 32 prosent høyere i gruppen født i 1915 sammenlignet med gruppen født i 1905. ­Forskjellene mellom de to ­gruppene forble de ­samme når det ble justert for folks ­utdanningsnivå. Det var ingen forskjell i tegn på ­depresjoner mellom gruppene eller mellom menn og kvinner.

Færre problemer 
knyttet til eldre

Forskerne mener at hvis denne utviklingen fortsetter, kan de utfordringene, problemene og det omsorgs­behovet man har ­forventet at svært gamle ­mennesker må ha, ikke blir så stort. 
– Det er bra at vi blir ­eldre, men mange har ­fryktet at de som lever lengst, vil bli svært svake. Nå ­viser det seg at de ­eldre ­klarer seg bedre, og kanskje over­vurderer vi behovet for pleie i framtiden, sier han.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no