ANNONSE

VITENSKAP

Familiemiddag gir bedre helse

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 04.06.2013

Forskning viser at det er viktig å prøve å samle familien rundt middagsbordet.

Å spise sammen med familien gir flere helse­fordeler. Men du trenger ikke gjøre det hver dag.

Barn og unge som spiser tre eller flere måltider i uken sammen med resten av familien, spiser sunnere, og har mindre risiko for overvekt og spiseforstyrrelser enn de som ikke spiser sammen med familien. Ifølge en studie kan det å spise sammen med barna gi dem en rekke positive helseeffekter. Resultatene i studien er basert på 17 ulike studier, med totalt 182.836 deltagere. Deltagerne var barn i alderen 2-17 år. Forfatterne fant at det å spise flere enn tre måltider i uken sammen med familien, reduserte risikoen for overvekt, for å spise usunn mat, og for spiseforstyrrelser. I tillegg økte det sannsynligheten for å spise sunt.

Større effekt for større barn

De som spiste minst tre måltider i uken sammen med familien, hadde 12 prosent lavere sannsynlighet for å være overvektige, og 20 prosent lavere risiko for å spise usunne matvarer. Å spise sammen hadde i denne sammenhengen en betydelig større effekt for eldre barn, enn det hadde for yngre barn. Minst tre fellesmåltid i uken, økte også sannsynligheten for å spise sunt og opprettholde sunne matvaner med 24 prosent. Dette innebar å spise frukt og grønnsaker, frokost og multivitaminer hver dag.

Færre med spiseforstyrrelser

Tre av studiene hadde sett på sammenhengen mellom fellesmåltider og spiseforstyrrelser. Deltagerne i disse studiene var fra 12-17 år. Her fant forfatterne at unge som spiste minst fem måltid i uken sammen med familien, hadde 35 prosent mindre sannsynlighet for spiseforstyrrelser, enn de som ikke spiste sammen med familien.

Tilhørighet og samtaler

Noen av årsakene til at familiemiddager har en så positiv effekt kan være at de i mindre grad er forbundet med usunne ferdigretter. Ved spiseforstyrrelser kan det også være lettere for foreldre å oppdage tidlige tegn, dersom familien ­spiser sammen. Dermed kan de også tidlig sette inn tiltak som hindrer spiseforstyrrelser i å bryte ut. En familiemiddag kan også bidra til at barna opplever en tilhørighet som gjør at de lettere diskuterer vanskelige tema med foreldrene.

Liker du familien din?

I noen av studiene fortalte enkelte deltagere at årsaken til at de ikke spiste sammen med familien, var at de ikke kom godt overens med dem. Andre utfordringer kan være matkresenhet, foreldrenes arbeidstid, og utfordringer knyttet til planlegging av fellesmåltid. Det kan også være slik at familier som spiser flere måltid sammen, går bedre overens, og at det er dette som bidrar til de positive resultatene i denne studien. Det er mye som tyder på at å dele måltid inkluderer hyggelig prat, og kan bidra på en unik måte til barnas helse og velvære.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no