ANNONSE

HANDEL & SERVICE

Piratvarer for 1.200 milliarder

Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder

Foto: Tollvesenet


Publisert: 18.06.2013

ØKENDE PROBLEM: Beslaget av piratkopierte varer på vei inn til Norge har økt sterkt de senere årene.

I år kan handelen med piratvarer passere 1200 milliarder kroner, tror eksperter. På grensen til Norge har beslaget av 
slike varer eksplodert.

– En oversikt fra EU-kommisjonen anslår at det ulovlige piratmarkedet påfører næringslivet et globalt tap på 1100 milliarder kroner i år, og veksttakten er høy, sier Bror Stende, direktør for bransjene mote og fritid i hovedorganisasjonen Virke.

Fra 2010 til 2011 økte ­mengden av beslaglagte kopivarer i europeisk toll med 11 prosent.

– Hvis dette gjenspeiler ­utviklingen i omfanget av slik virksomhet, kan pirathandelen allerede i år nå 1200 milliarder. Før 2020 kan vi passere 2000 milliarder. Det er en trend vi må snu, sier Stende.

Han frykter at de samfunnsmessige konsekvensene er ­dramatiske.

– Vi ser ofte forbindelser ­mellom piratvarer, barnearbeid, rå menneskeutnyttelse og ­organisert kriminalitet. Kjøperen støtter jo indirekte opp om dette og tar selv en risiko hvis produktene inneholder helseskadelige, giftige eller brannfarlige stoffer.

Straffes strengere

I noen land er det straffbart å kjøpe piratkopierte varer. I for eksempel Frankrike, Italia og Sveits risikerer nordmenn ­bøter selv ved småkjøp av vesker, ­klokker og solbriller.

– Slike varer tar mange ­norske turister med seg hjem fra ferietur. Det samme gjelder klær, sko, smykker, leker og forbruker­elektronikk. Her i landet er det først når innførselen er ment for videresalg at den er ulovlig, men da kan det til gjengjeld koste deg dyrt, sier Thomas Hagen, ­advokat i advokatfirmaet Grette.

I mai vedtok Stortinget en lov som utvider strafferammene for piratkopiering og varemerke­forfalskning. Slik kriminalitet kan nå gi inntil tre års fengsel. Samtidig ble rettighetshavernes krav på vederlag og erstatning styrket.

– Like viktig er endringen som gir rett til å kreve informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk. Det kan bli et nyttig ­våpen i arbeidet med å nøste opp hele kjeden fram til ­produsenter og bakmenn. Ofte har pirat­virksomheten utspring i Asia, med overvekt i Kina, sier Hagen.

Lovendringene trer i kraft fra kommende årsskifte.

Må beskyttes

Skjerpet kamp mot falske ­varer er godt nytt også for norske ­bedrifter som kan bli utsatt for kopiering, mener Hagen. ­Samtidig mener han det er ­viktig at bedriftene selv gjør hva de kan for å beskytte rettig­hetene sine.

I fjor beslagla Tollvesenet 
280 000 piratkopierte varer på vei inn til Norge. I 2005 var ­beslaget på bare 5500 enheter.

– Det er en voldsom økning og illustrerer hvordan denne ­typen kriminalitet øker i omfang, sier Liv Kristin Rundberget, under­direktør i Toll- og avgifts­direktoratet.

Ved mistanke om at kopi­varene tenkes videresolgt i Norge, ­kontakter Tollvesenet rettighetshaver, som avgjør om det skal sanksjoneres. Piratvirksomheten kan gjelde alle typer varer.

– For ikke så lenge siden ­beslagla vi et stort parti falske bilfelger. Denne våren har vi også stanset betydelige ­mengder piratkopier av Justin Bieber-­effekter, sier Rundberget.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no