ANNONSE

HANDEL & SERVICE

Handling i boks

Tekst: Siri Marte Kværnes


Publisert: 18.06.2013

ROGALAND: Eger Stormarked i Egersund kaller seg Rogalands eldste kjøpesenter. (FOTO: Eirik Brekke)


Et kjøpesenter kan være noe ganske annet enn 
en lukket, grå boks i utkanten av sentrum, mener Morten Ragnøy Ednes i Norsk Form.

De får ofte skylda for tomme butikk­vinduer og døde sentrumsgater. Også på det ­arkitektoniske plan sliter de med imaget. Men kjøpesentrene kan være det som skaper liv og vekst i sentrum, mener ekspertene. Det er imidlertid ulike meninger om hvordan det kan gjøres.

Vreng boksen

– Kjøpesentre utgjør en stor del av hverdagsarkitekturen vår, og de preger oss. Vi vil vise at det finnes flere måter å bygge dem på, sier Morten Ragnøy Ednes, sivilarkitekt og prosjektleder for byutvikling i Norsk Form.

Denne våren ønsker stiftelsen å dra i gang en ny debatt om kjøpesentrene her til lands. Men selv om Ednes har svært lite til overs for det han kaller «lukkede bokser i utkanten», vil han ikke kjøpesentre per definisjon til livs. Tvert imot ­ønsker Norsk Form at politikere, utbyggere og fagfolk skal diskuterer hvordan kjøpesentrene, som uansett kommer til å være der, best kan skape mer liv i landets by- og tettsteds­kjerner framover.

– Norske byer er for små til å stå imot trykket fra kjøpe­sentrene i utkanten, og disse ­lukkede ­boksene gir heller ikke noe igjen til nærmiljøet. Sentrene bør flyttes helt inn i byen, sier Ednes.

Nå finnes det allerede en ­mengde kjøpesentre i norske bykjerner, uten at de dermed er godt integrert i miljøet. For å kunne blåse nytt liv i omgivelsene må de også bli mer utad­vendte, mener prosjektlederen.

– Innendørs minner kjøpe­sentrene om små byer. La oss vrenge boksen og bygge den inn i resten av bystrukturen, for ­eksempel ved å lage mindre enheter med vinduer du kan se igjennom og med små gater imellom, foreslår Ednes.

Åpne spisesteder

– Vi har ikke noe imot en ­diskusjon om hvordan man kan gjøre sentrene mer utadvendte. Men man må også forstå at ­drivere vet hvordan sentrene best fungerer, sier direktør Tron Harald Bjerke i Olav Thon ­Gruppens eiendomsdivisjon.

Olav Thon Gruppen driver og forvalter en rekke kjøpesentre, blant andre sentrene med tilnavnet «Storsenter». Bjerke har ikke den store troen på åpne kjøpesentre slik Ednes ser for seg, men mener at også kjøpesenter­fasadene kan utformes slik at sentrene går mer i ett med byen eller tettstedet.

– Jeg er veldig for å «åpne» ­butikkene med vinduer ut mot gata, at det skal være flere innganger, og at spisesteder skal ligge slik til at de kan holde åpent når kjøpesenteret ellers er stengt. Dette kan bidra til å forsterke sentrumsutviklingen, sier Bjerke.

Populære sentre

Ifølge Norsk Form finnes det over 400 kjøpesentre i Norge, noe som er den største tettheten per innbygger i hele Europa. Av disse sentrene er mange svært populære, og Ednes er klar over at kjøpesenterkritikk ikke ­nødvendigvis faller i god jord hos kundene.

– Forholdet mange har til ­kjøpesenteret sitt, kan sammenlignes med forholdet supportere har til fotballaget: Det skal ikke kritiseres. Og det selvfølgelig lov å like kjøpesentrene. Mange trives der og treffer kjente, sier Ednes.

I dag er sentrenes rolle i ­endring. For eksempel kjøper vi stadig flere varer på internett.

– Den tradisjonelle vare­handelen på kjøpesentrene bli nok noe mindre. Sentral beliggenhet blir viktigere, og flere sentre kommer til å få kino, bowling, offentlige tjenester og trening, sier Bjerke i Olav Thon Gruppen.

Også Erling Dokk Holm, ­førsteamanuensis og dekan ved Markedshøyskolen, tror kulturtilbud, kafeer og tjenester får større plass i framtidens kjøpesentre.

– Og netthandelen vil ta livet av de mest perifere kjøpe­sentrene. Det har skjedd i USA, og det kommer snart hit, sier han.

Kjøpesenterforskriften

• I 2008 innførte regjeringen bestemmelser for å hindre at det etableres store kjøpesentre utenfor sentrum. Blant ­annet skal godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner ligge til grunn når man behandler søknader om å bygge eller utvide større kjøpesentre.

• «Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpe­sentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, det vil si unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere ­tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil», ­opplyser Miljøverndepartementet på sine nettsider. 

• Her refereres det også til en undersøkelse som viser at ­enkelte kjøpesentre utenfor byene har en bilandel på over 
95 prosent, mens bilandelen på mer sentralt plasserte kjøpesentre er nede i 20 prosent.


«Kjøpesenter – byens hjerte»

• Fotoutstillingen «Kjøpesenter – byens hjerte» kan besøkes på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo fra ­
14. mars til 14. april. 

• Utstillingen er et resultat av fotografene Ivan Brodey og Eirik Brekkes reiser til kjøpesentre over hele Norge. De har ­dokumentert livet på både innsiden og utsiden av sentrene og presenterer kjente og mindre kjente sider av butikk­husene. 


Fakta om Norsk Form

• Norsk Form ­arbeider for å bedre ­menneskers livs­kvalitet og hverdag ­gjennom design og arkitektur. 

• Stiftelsen starter opp og deltar i prosjekter innen design og arkitektur. Den driver også undervisning og står bak arrange­menter, konkurranser og utstillinger.

• Norsk Form holder til i DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo, sammen med Norsk ­Designråd.

(Kilde: norskform.no)


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no