ANNONSE

HANDEL & SERVICE

Lagring i det blå

Tekst: Kjersti Busterud

Foto: Håkon Mosvold Larsen / 
NTB scanpix


Publisert: 18.06.2013

NETTSKY: Data som lagres i nettskyen, ligger slett ikke i noen sky, men godt plassert på bakken i nettskyselskapenes servere. I dette skapet tar daglig leder i Jottacloud, Roland Rabben, vare på viktige filer for tusenvis av nordmenn.


Stadig flere bruker nettskyen som bankboks for alt fra private bilder til viktige jobbdokumenter. Men hvor sikre er datene dine?

På Økern i Oslo, bak piggtrådgjerder, kameraovervåkede ­porter og et utall låste dører, ligger mange nordmenns kjæreste eiendeler godt lagret. Over fire petabyte data har Jottaclouds kunder foreløpig lastet opp i ­selskapets nettsky.

– Vi utvidet nylig tjenesten til også å omfatte synkronisering og deling, og går nå rett i strupen på Dropbox og Google Drive i ­konkurransen om nettsky­kundene, sier daglig leder i ­Jottacloud, Roland Rabben.

Et av konkurransefortrinnene han fremhever, er at både ­selskapet og serverne er plassert i Norge.

– Vi forholder oss til norske personvernregler, som er mye strengere enn i USA, der de fleste andre store nettsky­selskaper er lokalisert. Kundene våre er opptatt av sikkerhet, sier han, og ­forklarer hvordan dataene er ­lagret på flere servere for å unngå at noe skal gå tapt.

– Mange av kundene våre ­setter dessuten pris på å kunne få kundeservice på norsk, legger han til.

Undersøkt av FBI

Registrerer du deg i et ­amerikansk selskap, er det ­amerikanske personvernregler som gjelder. ­Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, opplyser at man som norsk kunde i et ­amerikansk nettskyselskap faktisk kan stå dårligere stilt enn amerikanerne selv.

– En egen lovparagraf gir ­faktisk utvidede fullmakter til å kreve opplysninger om utenlandske borgere, sier han. Under henvisning til Patriot Act, loven som ble vedtatt etter terror­angrepene 11. september, kan amerikanske myndig­heter kreve innsyn i all informasjon lagret hos amerikanske ­selskaper.

Thon vil likevel på ingen måte fraråde bruk av nettskytjenester.

– Jeg tror ikke man skal overvurdere faren for at FBI vil kreve innsyn i dataene dine, sier han.

Han mener de store nettsky­leverandørene generelt tilbyr god sikkerhet, men at det ­likevel er lurt å ta noen forholds­regler.

– Nordmenn er fremdeles altfor dårlige til å ha gode passord, og til å bytte dem regelmessig. Benytter du deg av Microsoft, Apple og Googles tjenester, har du gjerne synkronisert alt innhold fra både smarttelefon og PC på ett sted, og det gjør deg ekstra utsatt, advarer han.

Den siste tiden har det blant annet vært flere eksempler på at folk har hacket seg inn på andres iCloud-kontoer.

Les brukervilkårene

Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, mener det er viktig å lese brukervilkårene før man tar en sky­tjeneste i bruk.

– Undersøk hvilket eierforhold du har til dataene du laster opp, og hvordan personvern og sikker­het er ivaretatt. Det er også lurt å sjekke flyttbarheten, for eksempel muligheten til å flytte bildene dine fra en tjeneste til en annen, sier han.

Hvor flyttbare datene er, ble aktualisert da FotoKnudsen gikk konkurs, og mange kunder ble engstelige for at bildene deres skulle gå tapt. Forbrukerrådet og IKT-Norge har utarbeidet en norm for sikker lagring av bilder. Aktører som slutter seg til ­normen, plikter å oppbevare kundenes bilder på en sikker og trygg måte.

Forbrukerrådet arbeider nå for at også andre skytjenester skal bli omfattet av ordningen.

– Uansett bør du alltid ha ­dataene dine lagret både lokalt og i nettskyen. Svakhetene ved et system kommer ofte fram først etter at uhellet er ute, advarer Myrstad.

Nettskyen

Nettskyen, eller cloud computing, innebærer at produksjon, ­behandling og lagring av data skjer på internett i stedet for på egen PC. Brukere får tilgang til dataene sine via en nettleser ­eller en mobilapp, og de lagres på eksterne servere.

Ofte snakker man om nettskyen i forbindelse med lagrings­tjenester som Dropbox og iCloud, som tar vare på det du ønsker av ­dokumenter, bilder, musikk osv., og gjør det enkelt å synkro­nisere de ulike filene mellom PC-en, smarttelefonen og nett­brettet. 

Også epost, nettbank og sosiale medier bygger på prinsippet om at filer og programmer er tilgjengelige uansett hvor du logger du på. 

(Kilde: Wikipedia og Forbrukerrådet)


Tips til nettsky­brukere

Ønsker du å bruke nettbaserte lagringsløsninger, anbefaler ­Datatilsynet å undersøke følgende spørsmål:

• Brukervilkår: Hva sier brukervilkårene? Bør jeg være bekymret for noen av dem? Forstår jeg vilkårene? 

• Seriøsitet: Hvor seriøs fremstår tjenestetilbyderen? Kjenner jeg noen som kan gi meg råd om bruk av tjenesten er forsvarlig for formålet mitt? 

• Sikkerhet: Hvordan ser det ut til at tjenesteleverandør har ivaretatt sikkerheten? Hvor enkelt ser det ut til for ­uvedkommende å skaffe seg tilgang? Ser sikkerheten ­tilstrekkelig ut i forhold til informasjonen jeg ønsker å lagre? 

• Passord: Hvis tjenesteleverandør stiller krav til kvalitet på passordet, er dette et godt tegn. Virker det som leverandør har ivaretatt dette på en god måte? 

• Rettigheter: Hvilke rettigheter har jeg om all informasjonen jeg har lagret, blir borte? Sies det noe om det i vilkårene? Har jeg en egen sikkerhetskopi? 

• Lovgivning: Hvilket land hører tjenesteleverandøren hjemme i? Hvem kan hjelpe meg hvis noe skulle gå galt? Informasjonen på nettbaserte løsninger kan i utgangspunktet være lagret hvor som helst i verden, og andre regler kan gjelde i utlandet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no