ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Kreftceller kler seg ut som stamceller

Kilde: Norges Forskningsråd

Foto. Colourbox


Publisert: 07.05.2013

Stamceller er robuste og har en enestående evne til å beskytte seg selv (illustrasjonsfoto).

Hvorfor er noen kreftceller så motstandsdyktige? Forklaringen kan være at de har beholdt eller skaffet seg egenskaper som vanligvis hører til stamcellene.

– Det ser ut til at enkelte kreft­celler har tilegnet seg flere av egenskapene som man vanligvis finner i stamceller, forklarer Stefan Krauss, forsker ved Oslo universitetssykehus. Stamceller er robuste og har en enestående evne til å beskytte seg selv. Når kreftceller også tilegner seg slike egenskaper, er det ikke rart at de blir vanskelige å få has på.

Signalkontrollen svikter

Krauss og kollegene er spesielt interessert i signaler som styrer stamcellenes aktivitet. Ett av ­disse signalene kalles på fag­språket Wnt/β–catenin, og finnes i mange typer stamceller. – Vi og andre har funnet ut at dette signalet er over uttrykt i mange kreftceller, og spesielt i kreft­celler som har flere stamcellelignende egen­skaper sammenlignet med vanlige kreftceller, forklarer Krauss. Signalveien for Wnt/β-catenin har mange kontroll­mekanismer som skal sikre at det alltid er riktig mengde av ­signalet i cellen. Av og til svikter kontrollen og resultatet kan altså bli spesielt aggressive og motstandsdyktige kreftceller.

I gang med museforsøk

Dette er en stor utfordring, men Krauss og kollegene ser også på det som en mulighet. Hvis man klarer å kontrollere Wnt/β-catenin-signalet i kreftcellene, kan man kanskje greie å endre kreftcellenes egenskaper. Oslo-­forskerne har funnet og videreutviklet et molekyl som klarer å redusere Wnt/β–catenin i en del kreftceller. Molekylet testes nå i mus. – Vi har sett at molekylet har en betydelig virkning på enkelte krefttyper og fører til at kreft­cellene ligner mindre på stamceller og mer på differensierte celler. Dermed ser det ut til at de også blir mer mottakelige for tradisjonell behandling, forklarer Krauss. Han understreker imidlertid at det er viktig å ha realistiske forventninger. – Kreftceller er svært hetero­gene, altså ulike. Det er også stor ­variasjon både mellom ulike kreftformer og mellom pasienter med ­samme type kreft, på­peker Krauss.

Uheldig for stamcellene?

En utfordring er at molekylet også kan påvirke stamceller. Hva det betyr og om det er uheldig, kan ikke forskerne svare på ennå. – Dette er et nytt behandlings­prinsipp, og vi må ta skritt for skritt for å se hva som skjer både i kreftcellene og i stamcellene. Eventuelle bivirkninger i stamcellene må veies opp mot de positive virkningene på kreft­cellene, sier Krauss. Han forteller at de er i diskusjon med to store internasjonale farmasøytiske ­firma for å videreutvikle molekyler med hensyn til uttesting på mennesker.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no