ANNONSE

UTDANNING & JOBB

Vil ha flere kloke hoder til Norge

Tekst: Ulf-Arvid Mejlænder

Foto: Colorbox


Publisert: 07.05.2013

TRENGER FLERE: Behovet for arbeidsinnvandrere med høy utdanning øker, ifølge næringsorganisasjoner.

Arbeidsinnvandrere med høy utdanning er flinke til å tilpasse seg det norske samfunnet, viser ny undersøkelse. Nå vil næringslivet gjerne ha flere av dem.

– Veldig mange lærer seg norsk, selv om det ikke egentlig er nødvendig for jobben de skal gjøre, sier Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i Oslo Handelskammer.

Han leder styringsgruppen for en undersøkelse som skal kartlegge kompetanseinnvandring til Norge. Så langt har nær 700 arbeidsinnvandrere med utdanning på høyskole- og universitetsnivå svart.

– Svarene tyder på at over 70 prosent i denne gruppen ­lærer seg norsk, og de fleste deltar i ­sosiale aktiviteter knyttet til ­jobben. Flertallet følger også med på norske nyhetsmedier og skaffer seg norske venner, sier Legernes.

Undersøkelsen inngår i et større prosjekt som skal beskrive hindringer og muligheter for økt kompetanseinnvandring. De spurte er ansatt i bedrifter ­tilknyttet et ressurssenter som tilbyr råd og bistand i forbindelse med slik innvandring. Senteret drives i regi av Oslo Handelskammer.

Trenger flere

Utdanningsmessig ­representerer ingeniører og teknisk ut­dannede på masternivå den største ­gruppen. Halvparten kommer fra EØS-land, 20 prosent kommer fra Østen og 10 prosent fra USA. I Norge er de først og fremst bosatt i Rogaland, ­Hordaland, Oslo og Akershus.

– Dette er mennesker som i hovedsak har valgt Norges­oppholdet som et ledd i en karriereplan. Slik sett er det interessant at 60 prosent av dem svarer et ­ubetinget ja på om de vil anbefale andre å gjøre det samme, mens ytterligere 36 prosent kan tenkes å ville gjøre det. Bare 4 prosent svarer bestemt nei.

Levekostnadene synes imidlertid de fleste er høye. På en skala fra en til seks, der seks betyr at levekostnadene er mye høyere enn i deres hjemland, krysser 83 prosent av for svar mellom fire og seks.

– Når vi nå går så grundig til verks for å kartlegge denne gruppen er det fordi vi mener det er viktig å legge til rette for at ­Norge skal tiltrekke seg kompetent ­arbeidskraft i årene fremover. Vi kommer ikke til å utdanne tilstrekkelig mange selv. Kompetanseinnvandring er helt nødvendig, sier Legernes.

Ønsker debatt

Han mener Norge som nasjon må arbeide mer målrettet for å tiltrekke seg kloke hoder, og at forståelsen av kompetanse som drivkraft i en åpen, global ­økonomi må tillegges større vekt.

Dette blir temaet når Oslo Handelskammer samler politikere, næringslivsledere og organisasjoner til debatt på Litteratur­huset i Oslo 28. mai.

– Undersøkelsen ser ut til å bekrefte at mange som kommer til Norge er fornøyd. Men i årene fremover blir utfordringen å aktivt tiltrekke oss kompetente arbeidsinnvandrere. De vil ikke komme hit av seg selv, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Abelia er engasjert i det på­gående utredningsarbeidet, og ønsker å løfte kompetanse­innvandring tydeligere frem som tema. Også Forsknings­rådet samt næringsforeningene i Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø deltar.

– Det politiske ansvaret for å legge til rette for dette er for oppsplittet. Nå ønsker vi å gjøre kompetanse til et tema i valgkampen. Men det er viktig at ikke dette spørsmålet sauses sammen med den tradisjonelle debatten om innvandring. Disse tingene har lite med hverandre å gjøre, sier Bjørgum.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no