ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Bedre form med skole­basert trenings­program

Kilde: Norsk Helsinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 23.04.2013

Barn oppnår gode fysisk fremgang med aktiviteter på skolen og hjemme

Ved hjelp av et skolebasert trenings­program fikk elever forbedret kondisjon, KMI, fleksibilitet, styrke og fysiske aktivitets­nivå.

 

 

En del av suksessen lå i variert og morsom trening som ble delt inn i mange og hyppige økter. Elevene ble også ble oppfordret til å delta i friminuttene og til å trene hjemme. Dette ifølge en studie i England som nylig ble publisert. Forfatterne studerte hvilken effekt et multi-komponent skolebasert trenings­program har på fysisk form og ­objektivt målt fysisk aktivitet hos skolebarn. Fire skoler ble rekruttert i april 2011 og skolene ble tilfeldig utvalgt til behandlings- eller kontrollgrupper. Deltagerne var 213 barn med en gjennomsnittsalder på 10.7 år. Behandlingsgruppen gjennomførte et åtte ukers «Fit-4-Fun»-program. ­Fit-4-Fun er et nyskapende treningsprogram som fremmer og gir mulighet for energiske ­aktiviteter som kan gi bedre form.

 

Betydelig effekt

Deltagerne ble vurdert ved studiens start og etter seks måneder. Kondisjons­trening i form av løpetest var det viktigste ­resultatet for studien. Andre mål var kropps­sammensetning (KMI), styrke, ­fleksibilitet og total fysisk aktivitet. ­Styrke ble trent ved sit-up test, armhevinger, basketball-kast og stille lengde. Fleksibilitet ble trent ved strekkøvelser og total aktivitet ble målt ved hjelp av skritteller. ­Resultatene etter seks måneder viste at programmet ga en betydelig behandlingseffekt på alle feltene. Både lærerne og elevene var svært fornøyde med programmet. Betydelige forbedringer på flere trenings­områder var særlig oppmuntrende. Forfatterne ­konkluderer med at tiltak i grunnskolen hvor det fokuseres på undervisning i ­generell trening, forbedret den fysiske formen betydelig og økte det fysiske aktivitets­nivået blant barna.

 

Viktig indikator for fysisk og 
psykisk helse

Barn som er i god fysisk form, har lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom og andre kroniske sykdommer. De har ­mindre sannsynlighet for å lide av angst og depresjon, og de har større sannsynlighet for å gjøre det bra på skolen, enn de som er i dårlig fysisk form. Samtidig vet vi at stadig flere barn er i dårlig form. Barns ­aktivitetsnivå reduseres ettersom de blir eldre. Overvekt og fedme øker med ­alderen. Barn deltar ikke ofte nok i fysisk aktivitet, og mangler også intensitet til å oppnå slike helsefordeler. Skolen er kjent som ideelle omgivelser til å tilby fysiske aktivitets­muligheter og å lære elever hvor viktig fysisk aktivitet er. Det er viktig å lære verdien av å oppnå og vedlikeholde god fysisk form. Fit-4-Fun programmet hadde som mål å bygge et skolemiljø som støtter ­fysisk aktivitet, skape forbindelser mellom skole og hjem ved å involvere ­familie og foreldre, og til å støtte læring gjennom å iverksette et program av høy kvalitet.

 

Korte, hyppige og morsomme økter

Forskerne mener at resultatet utfordrer de forskerne som har konkludert med at ­fysiske aktivitetsprogram ikke kan for­bedre kondisjonen hos barn på grunn av det ­relativt høye aktivitetsnivået barn ­allerede har og høy naturlig utholdenhet. Men kondisjonsresultatene i studien overstiger de som tidligere er ­rapportert. Dette kan forklares ved å fokusere på barns treningsintensitet og totale fysiske aktivitetsnivå. Blant annet ved bruk av morsomme og energiske aktiviteter som «sisten»/«sura» og andre leker og sportslige utfordringer. Det ble lagt til rette for daglige aktiviteter i fri­minuttene på ­skolen og hjemme. ­Tidligere studier ­støtter ­funnene om at korte og hyppige økter med morsomme og engasjerende ­aktiviteter kan forbedre fysisk form hos unge. For­fatterne understreker også hvor viktig det er å bruke friminuttene til å ­involvere barn i fysisk aktivitet. ­For­fatterne skriver at det var vanskelig å få foreldre til å engasjere seg i programmet, og at barn som fikk mindre støtte hjemme­fra, oftere valgte ­lettere øvelser enn de som fikk støtte.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no