ANNONSE

ØKONOMI

huseiernes landsforbund tilbyr medlemmer:


Gratis kurs om utleiebolig eller nærings­lokale – i Stavanger og Sandnes

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Colourbox.com og HLF


Publisert: 09.04.2013

Fakta:

Huseiernes 
Landsforbund

Hva:

Medlemsorganisasjon som tar vare på boligeiernes interesser.


Aktuell med:

Nyttig gratis kurs om farer og feller ved utleie.


Tid og sted:

Sandnes: Hotel Quality Residence Alstor torsdag 18. april kl 18-20,

Stavanger: Hotel Alstor onsdag 29. mai kl 18-20.


Påmelding:

Send e-post til ­rogaland-s@huseierne.no for påmelding til kurset.

Ring tlf 51 53 99 57 eller send e-post for registrering som medlem.


Web:

www.huseierne.no

Det finnes mange farer og feller når du driver med utleie. Uansett om du leier ut en liten leilighet eller et stort næringslokale, kan du lett komme i situasjoner som kan oppleves som en katastrofe. Bruk noen timer på et lite kurs, da unngår du de verste feilene.

– Vi får ofte henvendelser fra utleieres som er usikre på hvilke regler som gjelder, forteller Frode Rødder som er distriktsleder i Hus­eiernes Landsforbund i Stavanger. Han oppfordrer alle interesserte til å bli med eksperten Geir Engebraaten på en gjennomgang av husleiekontrakten. Kurs arrangeres i Sandnes 18. april og i Stavanger den 29. mai. Formålet er generelt om boligutleie og inkluderer gjennomgang av kontrakt, oppsigelse og alle nødvendige formularer. Medlemmer får tilgang på alle disse kontraktene gratis.

Når du skal leie ut

– Det er mange i vårt område som har et eller annet å leie ut. Det kan være en liten hybel, en leilighet i kjelleren, et næringsareal, eller hele boligen. Gjennom året får vi mange henvendelser fra huseiere som er i trøbbel, eller usikre på hva de skal gjøre, sier Frode Rødder til Lokalavisen. Du har sikkert hørt at selv om leietakeren ikke betaler husleie, kan du ikke uten videre bare kaste han ut. Det kan fort bli et kjempeproblem. Men det er egentlig ganske enkelt. Dersom du bruker de rette kontraktene og er obs på lover og regler, vil du som oftest unngå trøbbel.

Sjekk med kommunen

Utleie kan gi gode inntekter, men også bekymringer og hodebry. Før du annonserer må du sjekke med kommunen om boligen er lovlig for utleie. Det stilles en rekke krav til høyde i taket, dagslys og rømningsveier.

Hvilken kontrakt 
skal du bruke?

Det finnes mange forskjellige kontrakter som gjelder ved utleie. Kontrakten som presenteres på dette kurset, ivaretar utleiers interesser på best mulig måte. Hvilke regler gjelder for depositum? Hva gjør du hvis leien uteblir? Det hender at leier får problemer med økonomien og ikke klarer å betale husleien til avtalt tid. Hva skjer da? Hva kan du da gjøre? Kurset gir deg svarene.

Hvilke regler gjelder?

Er det greit for deg at leie­takeren røker? Hva med hus­ordens­regler? Det kan være en stor fordel å lage disse før kontrakten signeres. Hva med husdyr? Er det lov å ha hund, katt eller andre dyr? Hva med parkering og hvem skal ta vedlikeholdet? Hvor mange kan benytte boligen? Du skriver gjerne kontrakt med en person, men når er boligen overbefolket? Leietakeren har et sterkt rettsvern i norske lover. Derfor er det spesielt viktig å ha en god leiekontrakt for utleier. Kurset går spesielt nøye gjennom husleieloven og selve kontrakten.

Hvor lenge skal utleien vare?

Det er smart å tenke igjennom hvor lenge du skal leie ut boligen. Leiers oppsigelsesvern er sterkt, men varierer avhengig om du leier ut rom i egen bolig eller i separat leilighet. En fordel med tidsbegrenset avtale er at du i utgangspunktet vet hvor lenge arealet vil være utleid til personen du har inngått avtale med. Ved utløpet av avtalen står du fritt til å oppgradere til markedsleie. Velger du en tids ubegrenset avtale, risikerer du at leietakeren blir boende selv om du skal selge. Dette kan være en ulempe ved salg.

Hvor trygg er du?

Dersom du er uheldig med leie­takeren og arealet blir delvis ødelagt, eller du ikke får leien, lønner det seg å ha penger i bakhånd som kan dekke skaden. Derfor bør du som utleier alltid kreve et depositum. Det anbefales flere måneders leie i depositum, eventuelt kan du også vurdere en garanti. Men det beste er alltid depositum.

Firma er ofte best 
som leietaker

– Vi leier ut 700 boliger hvert år, sier avdelingsleder Grethe Eriksen for Eiendomsmegler 1 Boligutleie. På kurset vil vi fortelle hvilke krav firmamarkedet stiller. Det er alltid en fordel å leie ut til seriøse firma. Du får godt betalt, men de krever ganske mye også. Ingen kjenner leiemarkedet bedre enn oss. Vi gir deg en rekke tips om hva som skal til for å oppnå best mulig leieavtale.

Verdifulle tips og informasjon

Kurset er svært praktisk anlagt med muligheter for å stille spørsmål. Alle deltakerne vil få utdelt et kurshefte på hele 36 sider som i detalj tar for seg mange av de viktigste momentene i for­bindelse med utleie. Dette heftet er utarbeidet av advokatene hos Huseiernes Landsforbund, og er et nyttig oppslagsverk for alle interesserte.

Meld deg på

– Jeg oppfordrer alle som kan være interessert i å gå på dette kurset til å melde seg på så snart som mulig, oppfordrer Frode Rødder. Send en påmelding med navn til vår epost. Kurset er ­gratis for medlemmer. Du kan melde deg inn i forkant av kurset. Det koster bare kr 460.- per år. Vi er nå totalt 200.000 medlemmer i hele landet og 13.000 bare i Sør-Rogaland. Hvis du vil registrere deg som ny medlem, gjør du det på nettet eller med en telefon til oss. Som medlem får du en rekke fordeler med blant annet juridisk, teknisk og økonomisk hjelp til spørsmål knyttet til boligen. Som medlem har du tilgang til 7 advokater som på heltid betjener alle medlemmene med gratis rådgiving. I tillegg har du mange store rabattordninger som alene gjør det lønnsomt å være medlem. Du får også tilgang på alle nødvendige kontrakter i forbindelse med utleie. Hvert år arrangerer foreningen flere praktiske kurs om utleie, skatt og arv som er gratis for alle medlemmer. Seks ganger i året vil du få tilsendt foreningens kvalitets­magasin Hus & Bolig som tar for seg aktuelle saker som vedrører det å eie bolig, avslutter distriktsleder Frode Rødder.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no