ANNONSE

Du store verden

Hooverdammen

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Colourbox.com


Publisert: 09.04.2013

Hooverdammen er en demning i USA som ligger på grensen mellom delstatene Arizona og ­Nevada sørvest i landet. Demningen er også kjent som Boulderdammen. Konstruksjonen er en 220 m høy buedam i betong. Demningen, som ligger 48 km sørøst for Las Vegas, har sitt navn etter Herbert Hoover som spilte en viktig rolle i byggingen av dammen – først som nærings- og handelsminister og senere som USAs president. Byggingen begynte i 1931, og den sto ferdig i 1936, to år tidligere enn planlagt. Reservoaret som ble skapt av oppdemningen heter Lake Mead, og er oppkalt etter Elwood Mead som hadde oppsynet med konstruksjonen av demningen.

Elven endret kurs

Fra Rocky Moutains renner den ­mektige Colorado River sørvestover gjennom delstatene Colorado og Utah, og gjennom Grand Canyon, der den danner grense først ­mellom ­Arizona og Nevada og deretter ­mellom Arizona og California, før den fortsetter inn i Mexico og endelig når havet i Californiabukten. Denne lunefulle elven endret plutselig kursen i 1905 og skapte den 777 kvadrat­kilometer store Salton Sea som truet med oversvømmelser.

For å bringe elven under kontroll og bedre vannforsyningen, og samtidig skaffe til veie elektrisk kraft, ble det bestemt å bygge en enorm dam over elven langs Arizona-Nevada grensen. Kongressen bevilget penger til anlegget i 1928, og byggearbeidene ble satt i gang i 1931.

Kraftige greier!

Dammen, som på den tiden var den største som noen gang var bygget, er et gigantisk prosjekt som tok i bruk 2,5 millioner kubikkmeter betong. Over 8 millioner tonn stein måtte sprenges ut. Demningen er 201 meter tykk i bunnen, og høyden er 221 meter, omtrent som en 70 etasjers skyskraper. Den måler 379 meter langs toppen, og der er den 14 meter tykk.

Rett nord for dammen fikk man den kunstige innsjøen Lake Mead, et av de største menneskeskapte reservoarene i verden. I dag er det nasjonalparkmyndighetene som har ansvaret for sjøen, og her foregår seiling, lystbåttrafikk og andre former for vannsport.

Vannet som strømmer fra Lake Mead gjennom de gradvis trangere ­tunnelene ned mot kraftstasjonen, holder en hastighet på omtrent 136 km/t når det når turbinene.

De sytten hoved turbin-generator-konstruksjonene i kraftstasjonen genererer maksimalt 2074 megawatt med hydroelektrisk kraft.

Helt ny by

Byggekontrakten ble tildelt Six Companies, Inc. 11. mars 1931. Selskapet var et arbeidsfellesskap bestående av seks entreprenørfirmaer fra flere delstater.

Selskapet ble også leid inn for å bygge en ny by for anleggsarbeidere. Byen skulle hete Boulder City.

Frank Crowe

Ingeniør Frank Crowe ble ansatt i Six Companies som anleggsleder for byggingen av Hooverdammen. Crowe hadde på det tidspunktet erfaring som anleggsleder fra seks tidligere damutbygginger og var ansett som USAs dyktigste mann på området. Han hadde en brysk og kontant fremtoning, passet på at arbeiderne sto på og jobbet, var beryktet for å dukke opp der arbeiderne minst ventet det – han gikk derfor under tilnavnet “Hurry-Up-Crowe”.

Gambling, drikking og prostitusjon var ikke tillatt i Boulder City mens byggingen av Hooverdammen pågikk. Den dag i dag er Boulder City det ­eneste stedet i Nevada som ikke tillater gambling. Salg av alkohol i byen var også ulovlig fram til 1969.

Ikke svarte arbeidere

Byggingen av Hooverdammen pågikk under den store depresjonen, så entreprenøren hadde ingen problemer med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft. Godt kvalifisert såvel som ukvalifisert arbeidskraft strømmet til fra hele USA med håp om å få jobb. På det meste jobbet 5000 mann samtidig på anleggsplassen. Men en gruppe glimret med sitt fravær – de svarte. Etter å ha blitt satt under press av aviser og myndigheter gikk Six Companies med på å ansette svarte arbeidere. Men det ble kun ansatt et par titalls stykker, og de ble satt til å jobbe på de varmeste og mest ubehagelige stedene, så mange av dem reiste igjen raskt.

Omdirigering av elven

For å kunne omdirigere elven rundt byggeområdet ble det laget fire tunneler gjennom fjellveggene – to på Arizona-siden og to på Nevada-siden. Disse tunnelene var 17 meter i dia­meter. Den sammenlagte lengden til alle fire tunneler var nesten 4900 m.

Fjerning av løsmassene

Før byggingen av selve demningen kunne begynne, måtte de 2–300 meter høye og nesten vertikale fjellveggene renskes for løse steiner. Til dette krevdes det spesialister, som ble kalt “high-scalers”. Deres jobb var å klatre ned fjellveggene i tau, og underveis fjerne løse steiner med trykkluftbor og dynamitt. Når de jobbet, satt de på et sete på størrelse med en huske, og verktøy og utstyr ble firt ned til dem. Mange “high-scalers” var tidligere sjømenn, og var vant til å klatre i høye master. Andre hadde en fortid som sirkusartister, og enkelte av disse klarte ikke å dy seg, men svingte seg langt ut fra fjellsiden der de hang i huskene. En av dem ble kjent som “den levende pendelen”.

Neste gang: Giant’s Causeway


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no