ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Hva er irritabel tarm – nervøs mage?

Tekst: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 09.04.2013

Mange går rundt og har 
perioder med smerter i magen.


Mange plages av vondt i magen. Det kan gi store smerter og skape stor usikkerhet og bekymringer. Men hva er det egentlig?

 

 

Irritabel tarm er en forstyrrelse i ­tarmens funksjon kjennetegnet av mage­smerter, ubehag, oppblåsthet og forstyrret avførings­mønster. Symptomene lindres ved avgang av luft og avføring. Av og til ­betegnes tilstanden som ­irritabel tykktarm, men nyere kunnskap om tilstanden har vist at ­irritasjonen kan skrive seg fra hele fordøyelseskanalen og ikke bare fra tykktarmen. For­døyelsen påvirkes ikke, opptaket av næring er normalt.

Tilstanden debuterer ofte i barne­årene eller i ung voksen alder.

 

Hvordan merker du det?

Symptomene er perioder med smerter og ubehag i magen sammen med forstyrrelser av avføring. Mønsteret varierer fra person til person og over tid. Det mest typiske er veksling ­mellom diaré og forstoppelse. Når en periode med ubehag i magen starter, opptrer det ofte samtidig endring i avføringen både når det gjelder dens form og ­utseende, og når det gjelder hyppighet av avføring. Slim i avføringen er dessuten vanlig. Luftplager er ofte uttalte. Mange klager over at magen sveller ut i løpet av dagen. Det er en sammenheng mellom luftplager og magesmerter i den forstand at smertene forsvinner eller minsker ved avgang av luft.

Periodevis har 10-15% av ­befolkningen symptomer på ­irritabel tarm, men langt fra alle får så mye plager at de oppsøker lege.

 

Hva er årsakene 
til irritabel tarm?

Årsaken er ukjent, men det ­finnes mange teorier. Man antar ar det foreligger en økt følsomhet i tarmen for ytre psyko­sosiale påkjenninger. Den økte følsomheten gir seg utslag i økt muskel­aktivitet i tarmveggen, og ofte uhensiktsmessig tarm­aktivitet som fører til luftansamlinger, løs mage eller treg mage.

Stress, bekymring, spenninger, angst og hverdagsproblemer vil hos mange utløse denne typen mageplager, men de regnes ikke som årsaker til plagene.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Symptomene er typiske og vil som regel være tilstrekkelige til å gi en sikker diagnose. Under­søkelse av magen blir noen ­ganger foretatt for å utelukke andre tilstander som f. eks. tykktarms­kreft ­eller galleveis­sykdom. Hvis slike under­søkelser er gjort tidligere, er det som regel unødvendig å gjenta dem.

Lab-prøver er normale ved ­irritabel tarm. Blodprosent, senkning og leverprøver blir noen ganger tatt for å utelukke andre tilstander. Prøve på blod i avføringen kan være aktuelt for å utelukke en blødende tilstand i fordøyelseskanalen.

Blodprøver for å sjekke ut laktose­intoleranse og cøliaki blir også noen ganger tatt. I de fleste tilfeller er det unødvendig å under­søke tykktarmen med endoskop.

Røntgen av tykktarmen tas hos noen pasienter ved tvil om ­diagnosen, og det hender også at man utfører koloskopi. Ved ­denne undersøkelsen føres et bøyelig skop gjennom hele tykk­tarmen for å undersøke tarmen inn­vendig. Undersøkelsen blir utført ved mistanke om annen sykdom, eller hvis pasienten er sterkt ­bekymret for alvorlig ­sykdom.

 

Hvordan behandles irritabel tarm?

De fleste med irritabel tarm har milde til moderate plager og behøver ikke hjelp verken fra lege eller av medikamenter. Det viktigste tiltaket er å utelukke ­alvorlig sykdom, og det kan man med stor sikker­het gjøre ved hjelp av sykehistorien din og fravær av u­normale funn ved lege­undersøkelsen.

Hos de fleste er en trygg diagnose tilstrekkelig «behandling». Kunnskap om tilstanden fjerner bekymringen for alvorlig ­sykdom, noe som ofte er den viktigste årsaken til at tilstanden vedvarer å være plagsom. Mageplagene forsvinner sjelden med denne kunnskapen, men du kan slippe angsten for underliggende og alvorlig sykdom.

Fiberrikt kosthold og regel­messige avføringsvaner vil ­kunne bedre forstoppelsen. ­Ekstra fiber­tilskudd kan imidlertid øke luftplagene hos enkelte. Du bør holde deg borte fra mat som du mener kan gi plager. Dersom du sjeneres av mye magesmerter, bør du sannsynligvis ikke ha et kosthold med altfor fiberrik mat.

Avføringsmidler bør brukes så lite som mulig, med unntak av de såkalte bulkmidlene (fiberprodukter) som bløtgjør og øker mengden avføring. Loperamid er et middel som forsinker fremdriften av innholdet i tarmen og kan virke gunstig på plagsom ­diaré. Yoghurt og kultura har vist å ha effekt. Resultatene er imidlertid upresise og variable, noe som trolig skyldes ulike ­pro­biotiske stammer og doser benyttet i studiene.

Flere medikamenter har vist god effekt mot symptomer ved irritabel tarm og kan med fordel rettes mot de mest uttalte symptomene som smerter, for­stoppelse og diaré. Blant disse har peppermynte-olje vist lovende effekter i studier hvor behandlingen er gitt i form av kapsler. Slike kapsler er ikke tilgjengelige ved norske apotek.

 

Hvordan er langtidsutsiktene?

Tilstanden er ufarlig, men den er kronisk og tilbakevendende. Pasienter med irritabel tarm har ikke økt risiko for å utvikle ­andre sykdommer, spesielt ikke økt ­risiko for kreft i tykktarmen. Det er ingen kjente komplikasjoner til denne sykdommen.

• Irritabel tarm er ingen ­sykdom, men en forstyrrelse i tarmens funksjon som transportorgan.

• Symptomene er perioder med smerter og ubehag i magen sammen med forstyrrelser av avføring. Det mest typiske er veksling mellom diaré og for­stoppelse.

• Årsaken er ukjent, men man antar ar det er en økt følsomhet i tarmen for ytre, psykososiale påkjenninger. 

• Stress, bekymring, ­spenninger, angst og hverdagsproblemer vil hos mange utløse denne typen mageplager, men de regnes ikke som årsak til plagene.

• Kunnskap om tilstanden fjerner bekymringen for ­alvorlig sykdom, som ofte er den viktigste årsaken til at tilstanden vedvarer å være plagsom.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no