ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Hva vet du om giftig sopp?

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 16.08.2014

Skogen gir oss veldig mange spennende og spiselige sopper, men det er mange som er giftige også.


Dersom du eller barnet ditt har spist sopp, og du er redd for at den skal være giftig, må du ikke nøle med å kontakte Giftinformasjonen. Svært alvorlige forgiftninger er sjeldne, men det hender at et lystig sopplag får et utrivelig etterslep.

Vi har mye fin spiselig sopp i Norge, og mange synes det er kjekt å sanke sopp selv. Dessverre har vi også endel giftig sopp, og disse vokser ofte tett opptil de spiselige typene. De fleste av oss er for­siktige med hva vi plukker, men noen ganger hender det at vi tar feil, eller at et barn smaker på en sopp det absolutt ikke burde smakt på. Giftinformasjonen får ca. 600 henvendelser angående sopp hvert år. Av disse henvendelsene er omtrent en tredjedel generelle spørsmål om sopp, mens to tredje­deler dreier seg om mistanke om forgiftning. 80 prosent av disse tilfellene dreier seg om barn som har spist sopp.

Viktig med rask behandling

Dersom du mistenker at du eller barnet ditt har spist giftig sopp, er det viktig at du tar kontakt med Giftinformasjonen eller lege raskt. I følge Giftinformasjonen gir rask behandling større sjanse for å unngå meget alvorlige forgiftninger eller varig skade. Når du tar kontakt med Giftinformasjonen, er det viktig at du kan beskrive soppen du har spist. Eventuelt kan sopprester fra ­maten ­eller ev. fra oppkast brukes til å analysere hva slags type gift det kan være. Du kan også gå tilbake til funnstedet og se om du finner flere sopp av samme slag. I følge ­Botanisk museum i Oslo er de første symptomene på sopp­forgiftning ­brekninger, magesmerter og diarè. Noen tror at det ikke er så farlig dersom det tar lang tid før symptomene dukker opp. Men dersom det tar fra timer og opptil flere dager før symptomene inntrer, så kan dette faktisk tyde på at det er en ­alvorlig type forgiftning. Dette er gift som virker på cellene, og som i ­verste fall kan skade organer som nyrer og ­lever. Dødsfall på grunn av forgiftninger kan forekomme, men det skjer heldigvis svært sjelden. Det samme gjelder forgiftninger som blir så alvorlige at du må få transplantert nye nyrer.

Tungt fordøyelig

Noen ganger kan du føle deg dårlig etter å ha spist sopp uten at det er noe galt med soppen. Det kan være at du har forspist deg, eller det kan komme av at sopp er tungt fordøyelig. Noen kan også oppleve å føle seg dårlig fordi de blir redde for at de skal være forgiftet. Dersom du skal på sopptur, er det beste om du holder deg til de seks sikre mat­soppene, som ikke er så lette å forveksle med giftig sopp. Disse er: kantarell, steinsopp, piggsopp, fåresopp, blekksopp og matriske. Husk at ulike typer sopp kan kreve ulik tilberedning. Du bør også unngå spiselig sopp dersom den vokser tett ved sterkt trafikkerte veier, i nær­heten av fabrikker som slipper ut miljøfarlig avfall, i om­råder som sprøytes med plantevernmidler, rå sopp, sopp som har ligget i samme kurv som giftig sopp og selvsagt gammel ­eller bedervet sopp. Husk at sopp har like dårlig holdbarhet som rått kjøtt. Noen tror at de kan kjenne på smaken om soppen er giftig. Dette stemmer ikke. Det er veldig viktig at du er nøye med å artsbestemme sopp før du smaker på den, og at du bare spiser sopp du er ­sikker på at ikke er giftig.

Gode råd

Matportalen har følgende 
råd om sopp:

• Bruk den nyeste sopp­litteraturen når du skal arts­bestemme sopp.

• Spis bare sopp du er sikker på. Hvis du er i tvil, oppsøk soppkontrollen.

• Bruk bare sopp av god kvalitet til matlaging.

• Spis ikke rå sopp. Noen matsopper kan gi ubehag og/eller forgiftning i rå tilstand, eller dersom de er for lite stekt eller kokt. Ubehag kan også skyldes at rå sopp er mer tungt fordøyelig enn sopp som er kokt eller stekt. Barn bør derfor kun spise sopp i beskjedne ­mengder før 6-7 års alderen.

• En del matsopp bør også ­av­kokes før steking/koking.

Blant de farligste giftige soppene er hvit, grønn og rød fluesopp, flatklokkehatt, giftslørsopp, sand­morkel, panterfluesopp og fleinsopp.


Mer enn 10.000 typer sopp

I visse miljø blir fleinsopp inntatt med viten og vilje av personer som ønsker å oppleve rus­effekten. Ruseffekten av fleinsopp er totalt uforutsigbar og kan variere fra velvære til sterk uro og angst, svimmelhet og kraftig hodepine. Norske soppforeninger oppfordrer folk med utenlandsk bakgrunn til å være klar over at enkelte av de norske, svært giftige soppene kan minne om spiselige sopp som vokser i andre land. Dette gjelder for eksempel hvit fluesopp, som minner om en spiselig sopp som blir mye brukt i Asia. Vi har over 10.000 typer sopp i norsk natur. Av disse er omtrent 3.000 stor­sopper. Blant storsoppene finner vi ca. 75 arter som kan brukes til mat, og omtrent (100) som er ­giftige. Av dem er ca. ti typer svært giftige. Hver høst er det soppkontroller flere steder i ­landet. Der kan du få sjekket om soppen du har plukket er spiselig eller ikke. Dersom du er usikker på om du eller barnet ditt har spist giftig sopp, eller har spørsmål om giftig sopp, så ikke nøl med å kontakte Giftinformasjonen på telefonnummer 22 59 13 00.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no