ANNONSE

Leserbrev

De viktige ­veteranene

Generalinspektør for Heimevernet,­general­major Tor Rune Raabye


Publisert: 16.08.2014

Veteraner fra HV: Soldater og ­offiserer med bakgrunn fra Heime­vernet samlet i en rolig stund i Afghanistan. Med seg hjem til Norge har de gode erfaringer som HV har bruk for.


Én av elleve heimevernsoldater har vært i internasjonale operasjoner. Men vi ønsker oss flere veteraner fordi de gir oss verdifull kompetanse og styrker vår evne til å beskytte landet vårt.

Veteraner fra tjeneste i utlandet er et meget viktig element i det norske forsvaret og i sam­funnet. Over 100 000 norske ­soldater har deltatt i inter­nasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Nærmere 4000 av disse tjenestegjør i dagens heimevern.

Må ta vare på kunnskapen

Undersøkelser viser at de aller fleste veteraner kommer styrket hjem som person. ­Veteranene har en militær­faglig og erfarings­messig tyngde. De har personlige erfaringer fra konflikt­løsning og lagarbeid, og ikke minst har de viktige soldat­ferdigheter. Som et eksempel ­rekrutterte Heime­vernet en egen styrkebeskyttelses­avdeling til Afghanistan. Der løste soldatene det samme hovedoppdraget som vi har her hjemme: vakthold og sikring av viktige objekter.

Heimevernet ønsker å bruke disse erfaringene til det som fortsatt er vårt hovedoppdrag – å forsvare heimtrakten. Det gjør vi gjennom å sørge for at veteranene blir brukt i utdanningen av mindre erfarne heime­verns­soldater. Våre sjefer bidrar til at veteranenes erfaringer benyttes i treningen av det lokale heimevernsområdet og innsats­styrkene. Det vi ser er at den viktigste arena for erfarings­utveksling er gjennom uformelle samtaler når oppdrag skal løses eller planlegges. Og det er spesielt når skarpe oppdrag skal løses og vanskelige situasjoner oppstår, at de erfarne soldatene bevisst eller ubevisst videreformidler det de kan. ­Erfarne soldater og sjefer gir alltid god effekt i en militær avdeling.

Heimevernet har plass 
til flere

Heimevernet er landsdekkende og tilstede i alle kommuner. Hvert år overføres cirka 4500 soldater fra Hæren, Sjø­forsvaret og Luftforsvaret til Heimevernet etter endt førstegangs­tjeneste. Mange av dem tar med seg ­viktige ­erfaringer fra internasjonale operasjoner inn i våre avdelinger. Det betyr at de fleste kommuner har veteraner med erfaring fra FN- og NATO-tjeneste i for eksempel ­Libanon, Balkan, ­Afghanistan eller i Adenbukta. Men vi har plass til flere veteraner i vår organisasjon. Enten som en del av våre 15 innsats­styrker, eller i ett av våre 241 lokale heimevernsområder.

Det er lenge siden vi hadde så mange soldater med skarp operativ erfaring. Dette betyr enormt mye for utviklingen av det norske forsvaret og Heimevernet. Jeg ønsker å anerkjenne veteranenes kunnskap og erfaring, og vil ha flere av dem inn i Heimevernet for å gi oss et bedre forsvar.

Veteran

En veteran er en soldat som har praktisert soldatfaget i et skarpt internasjonalt ­oppdrag. Noen ganger har de deltatt i ­offensive og komplekse militære ­situasjoner, andre ganger har de ­fungert som en stabiliserende faktor mellom stridende folke­grupper i en fredsbevarende misjon.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no