ANNONSE

KULTUR

Trenger flere lyttende ører

Tekst: Helga Hovland

Foto: Kirkens SOS


Publisert: 16.08.2014

Møyfrid Hauge er frivillig med­arbeider i Kirkens SOS og inviterer til innføringskurs for nye med­arbeidere med oppstart 1. oktober.


– Vi kan ikke løse problemene til de som kontakter oss, men vi kan gå noen skritt sammen med mennesker som sliter, lette litt på deres smerte, eller bare være to lyttende ører, sier Møyfrid Hauge som er frivillig telefonvakt for Kirkens SOS.

Hun har vært frivillig medarbeider i snart tre år, og synes selv hun har mye igjen for å engasjere seg for medmennesker som har behov for noen å snakke med.

Medmennesker 

– For meg er dette en fin måte å få bety noe for andre på, og slik forsøke å komme medmennesker i vanskelige situasjoner i møte. Vi møter mange som synes livet er så vanskelig at de ikke orker å leve lenger. Å møte selvmordsnære mennesker på en god måte er en av hovedoppgavene til Kirkens SOS. Det er mange måter å drive diakoni eller medmenneskelighet på, og gjennom dette kan jeg få være med å gi håp til andre, sier Hauge. Hun legger til at det på ingen måte er supermennesker som er med som frivillige. 

– Vi er ulike typer mennesker på samme måte som de som ringer inn er forskjellige. Det er ikke vår jobb å være helsevesenets forlengede arm, men vi er alltid til stede for å lytte til andres smerte, ensomhet, sorg og frustrasjoner. Noen ønsker også å bli bedt for, eller at vi tenner et lys for dem.

Hauge forklarer at samtalene kan utfordre på forskjellige måter, målet er at samtalen skal bli en god opplevelse for den som tar kontakt. Noen ringer også for å takke for at Kirkens SOS er til stede i en vanskelig situasjon. Behovet for samtaler både via telefon og chat på internett er stort, og det trengs flere frivillige for å dekke etterspørselen. I dag er det flere som ringer inn uten å få svar på grunn av mangel på nok frivillige.

Alle frivillige kurses

De frivillige medarbeidere får et obligatorisk innføringskurs. Som frivillig er man også med i en veiledningsgruppe hvor det gis undervisning, og hvor det er mulig å ta opp vanskelige ­problemstillinger.

– Det var en trygghet for meg med innføringskurset hvor vi blant annet lærte en del om samtalemetodikk, og hvor vi fikk øve på ulike typer sam­taler. Fellesskapet med de andre frivillige er både et gode og en styrke med det å være frivillig. Vi er alltid to på vakt sammen. I tillegg er Kirkens SOS en ­organisasjon som tar godt vare på sine medarbeidere, mener Hauge.

Om Kirkens SOS 
i Rogaland

• Etablert i 1979

• Eies av 45 menigheter, Kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger bispedømmeråd, Kirkens Bymisjon, Ynglingen, Frikirken, IMI og Det norske Diakonforbund.

• 110 frivillige medarbeidere på telefon og chat

• To vakter a 4 timer pr. måned

• Besvarer 16 000 henvendelser på år

• Vaktrom i Stavanger og på Haugalandet

• Innføringskurs for nye medarbeidere ­starter 1. oktober i Stavanger

• På Haugalandet blir det nytt kurs våren 2015


Kontakt: rogaland@kirkens-sos.no 

eller telefon 51 88 45 15


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no