ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Kvinner og migrene

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 16.08.2014

Migrene kommer 2 til 3 ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Blant ungdommer og voksne er det to til tre ganger så mange kvinner som menn som har migrene.

Migrene er en tilstand som særlig rammer kvinner. Tilstanden forekommer to til tre ganger så hyppig blant kvinner som blant menn. Migrene er et av de største helseproblemene blant kvinner.

Hyppighet og intensitet av migrene­anfall påvirkes i høy grad av hormoner, og mange opplever at plagene varierer i takt med de hyppige hormonsvingningene som skjer i kroppen. Dog er det ikke slik at alle opplever sammenheng mellom hormonstatus og migrene.

Nyere forskning har funnet at kvinner kan være mer utsatte enn menn for elektriske bølger som sprer seg utover hjerne­barken, et fenomen som man tror kan utløse et migreneanfall.

Forekomst

I barneårene er migrene hyppigere blant gutter enn jenter. Men fra oppstarten av puberteten, når påvirkningen av østrogen­hormonet setter inn, stiger forekomsten blant jenter. Det året jenter får menstruasjon, menarke, er det året flest kvinner opplever å få sitt første migreneanfall.

Etter puberteten øker forekomsten av migrene blant kvinner til omtrent 45 års alder, for så å begynne å avta. Norske tall viser at 15% av voksne kvinner og 7% av norske menn har migrene. Amerikanske tall er henholdsvis 18% og 6%.

Mange kvinner opplever at migreneplagene påvirkes av menstruasjon, hormonell prevensjon, graviditet og overgangsalder (menopause). Med dagens kunnskap kan ikke legene eller forskerne si noe om sykdomsutviklingen for den enkelte kvinne.

Menstruasjonsmigrene

Mange kvinner som har migrene, opplever forverring i forbindelse med menstruasjon. Menstruasjons­migrene er et anfall som oppstår fra to dager før og til tre dager etter start av menstruasjonen. Hos de fleste kommer anfallene i denne ­perioden hyppigere og sterkere. Noen få opplever svært kraftige og langvarige anfall i begynnelsen av menstruasjonen. Det rapporteres at vel 10% av alle kvinner opplever menstruasjonsmigrene. De fleste av disse kvinnene har migrene også til andre tider i løpet av måneden.

Hos den sammen kvinnen kan anfallene med menstruasjons­migrene avvike fra andre anfall når det gjelder varighet, intensitet, symptomer og respons på behandling.

Østrogen i seg selv er ikke årsaken. Det er hormonsvingningene, særlig når mengden østrogen faller under menstruasjonssyklus, som ser ut til å utløse migrenen.

Menstruasjonsmigrene behandles med de samme medisinene som brukes ved andre typer migrene. Hvis en kvinnes menstruasjonsmigrene er så kraftig at den ikke lar seg behandle effektivt med medisiner, bør hormonell prevensjon noen ganger vurderes som behandling.

Hormonell prevensjon

Hormonell prevensjon påvirker kvinner forskjellig. Noen kvinner med migrene opplever mindre hodepine, mens andre opplever mer hodepine, og noen finner at deres migrene ikke påvirkes i det hele tatt. ­P-piller inneholder hormoner, og enkelte opplever forverring av migreneplagene når de ­begynner med p-piller.

Noen får migreneanfall for første gang når de starter med p-piller, særlig hvis det er andre tilfeller av migrene i familien. Prevensjonsmidler som reduserer eller fører til bortfall av menstruasjonen, brukes i noen tilfeller til å behandle kraftig menstruasjonsmigrene.

Kvinner med migrene skal være forsiktige når de velger hormonell prevensjon, veie fordeler og ulemper mot hverandre i møte med legen.

Dersom du får kraftige migrene­plager eller migrene med aura, bør du slutte med p-pillen og bruke annen prevensjon i stedet, f.eks minipillen. Det kan likevel ta flere måneder etter at du har sluttet med p-­pillen, før migrenen normaliseres.

Graviditet og amming

I svangerskapet skjer det enorme hormonendringer i kroppen din, og dette kan påvirke migrenen. Ca 60% opplever at migrenen blir bedre i første trimester, og mer enn 75% opplever at plagene reduseres eller forsvinner under resten av svangerskapet. Etter fødselen kommer migrenen imidlertid raskt tilbake, men ofte ikke like kraftig som før. Amming kan forsinke tilbakekomsten av ­migrenen.

Dessverre er det 15% som opplever at migrenen blir verre i første trimester, mens ca. 25% ikke merker noen forskjell.

Enkelte av de medisinene du bruker mot migrene får blodårene til å trekke seg sammen, og dette kan gjøre at barnet får for lite oksygen. Det er derfor viktig at du diskuterer med legen din hvilke medisiner du kan bruke. Spesielt de første 3 månedene av svangerskapet er det viktig at du er forsiktig med medisiner.

Ved sterke plager er det sannsynligvis ufarlig å bruke ­paracetamol (Panodil®, Paracet®, Pamol®, Pinex®, Paracetamol®). Andre smertestillende medisiner bør unngås. Også andre migrenemedisiner bør unngås.

Mange legemidler skilles ut i morsmelken og kan påvirke barnet under amming. ­Paracetamol anses for å være trygt å bruke. Når det gjelder de andre medisinene, bør du diskutere dette med legen. Dersom du har sjeldne anfall, anbefales det ofte at du tar migrene­medisin mot disse anfallene og lar være å amme en viss tid etterpå. Inntil legemidlet er ute av kroppen kan du gi barnet nedfrosset melk som du har laget på forhånd.

Ikke medikamentelle tiltak er alltid førstevalg under ­graviditet, men nyere forskning åpner for bruk av migrene­forebyggende medisin hos ­gravide med hyppige og alvorlige anfall, spesielt når disse ikke blir bedre med symptomlindrende behandling. Betablokkere som propranolol blir da framhevet som et av førstevalgene, i lavest mulig effektive dose.

Overgangsalderen

Overgangsalderen (menopausen) er også en fase i livet der det skjer store hormonendringer i kvinnekroppen. Mange kvinner opplever en kortvarig forverring av migrenen i årene rundt overgangsalderen. Der­etter er det vanlig med en bedring eller opphør av migrenen hos 2 av 3 kvinner.

Kvinner som gjennomgår en naturlig menopause, blir markant bedre. Derimot kvinner som går over i menopause etter et kirurgisk inngrep, lider ofte mer.

Virkningen av østrogen­tilskudd for å dempe overgangsplagene har på migrenen, er vanskelig å forutsi.

Senere i livet

Forekomsten av migrene avtar markant til ca. 5% blant ­kvinner etter 60 års alder. Bare 2% av alle med migrene opplever debut av plagene etter 65 års alder. Det er viktig å kontakte fastlegene når hodepine oppstår sent i livet, for å utelukke andre årsaker.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no