ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Sen graviditet minsker 
risikoen for livmorkreft

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Foto: Colourbox


Publisert: 16.08.2014

Forskning viser at godt voksne damer som er ­gravide har mindre risiko for å utvikle livmorkreft.

Hvert år får cirka 700 norske kvinner kreft i livmoren. Sykdommen er den femte mest vanlige kreftform blant kvinner. Livmorkreft er kreft utgått fra slimhinnen inne i livmoren.

Kvinner som føder barn sent i livet, har ­mindre risiko for å få livmorkreft. Kvinner som føder sitt siste barn etter at hun har fylt 40 år, har 44 prosent mindre sjanse til å rammes av livmorkreft enn kvinner som føder innen de er 25 år. Det viser en amerikansk studie.

Uklart hva som beskytter

Det er kjent at risikoen for å få brystkreft øker blant kvinner som føder barn seint i livet, sammenlignet med de som føder når de er yngre. Når det gjelder kreft i livmorslimhinnen, er det altså motsatt. Det er et forskerteam fra California, som har gjennomført studien. De har samlet data fra 17 studier som inkluderte 8.671 tilfeller av livmorkreft og 16.562 kontroller. Etter å ha ­justert for kjente risikoer, fant altså forsk­erne at kvinner som hadde født sitt siste barn etter fylte 40 år, hadde 44 prosent redusert risiko for livmorkreft, sammenlignet med kvinner som hadde født sine barn før de fylte 25. Denne reduserte risikoen fulgte kvinnene senere i livet. ­Årsakene til disse funnene er uklare.

– Vi har tidligere sett en sammen­heng mellom graviditet i høy alder og redusert risiko for livmorkreft. Denne studien ­viser med sikkerhet at en høy alder ved siste fødsel gir en betydelig beskyttelse, selv om man tar hensyn til andre faktorer som på­virker sykdommen. Som vekt, antall barn og bruk av prevensjon, sier forskeren.

Hvor vesentlig er denne risikoreduksjonen?

Tar vi utgangspunkt i statistikk fra Det norske kreftregisteret fra 2008, så vil 17,4 norske kvinner per 100.000 kvinner få livmorkreft i løpet av 1 år. Med 44 % reduksjon vil dette tallet synke til ca. 10 per 100.000. Det betyr at den absolutte risikoreduk­sjonen for den enkelte kvinne er liten, selv om 44 % reduksjon ­høres mye ut. Så fortsatt anbefales kvinner å føde langt tidligere enn i 40-årene.

Gode utsikter

Risikoen for å få kreft i liv­moren øker med alderen. De fleste kvinner er over 60 år når sykdommen oppdages. Én av faktorene som forskerne mener øker risi­koen for kreft i livmoren, er ­massiv og langvarig påvirkning av det kvinne­lige kjønnshormonet østro­gen, slik det tidligere ble brukt. Forskerne mener allikevel ikke at moderne hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen kan fremkalle sykdommen. P-pillebruk reduserer risikoen for livmorkreft. Kreft i livmoren må ikke forveksles med livmorhalskreft, som er en helt annen sykdom. Livmorkreft gir som oftest symptomer som uregelmessig blødning eller blodig utflod fra skjeden. Som regel etter at menstruasjonen har opphørt. Hos noen kvinner oppdages kreftsvulsten ved en tilfeldighet, fordi det gjøres en utskrapning i en annen forbindelse. Kvinner under 45 år rammes sjelden av sykdommen, men hos mange kvinner oppdages sykdommen tidlig og gir gode muligheter for helbredelse.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no