ANNONSE

Min mening

Min mening
av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør I Lokalavisen

Lærerstreik er noe dritt

Jeg er ikke lærer, men har faktisk vært lærer i nesten 2 år på Ullandhaug skole i en alder av 21 uten lærerutdanning. Ikke det at det betyr så mye. Det er uansett snart 
35 år siden. Jeg har 2 jenter i ungdomsskolen og videregående hvor lærerne streiker. De har nå mistet 2 undervisningsuker, og i skrivende stund er det ingen ting som tyder på at streiken tar slutt. Etter ferien er begge topp motiverte til å begynne på skolen, men så er det streik. Det er noe dritt.

Rødt kort til KS

Tidligere kirke- og undervisningsminister Bjartmar Gjerde erklærte i sin tid: «Norsk skole er best i verden.» Historien har vist at slik er det ikke. Rangerer vi landene etter prestasjoner på standardiserte prøver, skårer norske elever middels i språk, ­matematikk og naturfag. Det som kjennetegner norske skoleelever, er høy trivsel, stor selv­tillit og svake prestasjoner i lesing og matematikk. Vi har det ganske gøy, men lærer for lite. I alle fall når det gjelder fag. Nå tror kommunene og fylkes­kommunene at de vil få bedre resultater om lærerne kontrolleres og styres mer. I en tid hvor all retning i næringslivet er større frihet, hjemmekontor og selvstendig jobbing, krever KS det motsatte av lærerne. Fremgang i skolen må skje via samarbeid og ikke pisk. Jeg ser at mange kommuner uttrykker mistillit til KS. Hvor har de mandatet fra? Hvem har forlangt at de skal kreve mer tilstedeværelse for lærerne? KS får rødt kort fra meg. Tapt sak og dårlig håndverk.

Umulig sak å selge for lærerne

Mange av lærerne uttrykker at de har stor støtte blant befolkningen. Det tror jeg ikke på. En lærer i videregående skole har ca 12 timer undervisning per uke. I ungdomsskolen er det ca 17 timer, og i barneskolen ca 20 skoletimer. Undervisning inkludert planleggingsdager skal skje i løpet av ca 39 uker. Det betyr at lærerne har 13 uker fri hvert år. Når elevenes prestasjoner er dårlige sammenlignet med mange andre land, er det jo først og fremst lærerne og arbeidsgiverne som har sviktet. Dette kombinert med «lange ferier» og «korte dager», har jeg ingen tro på at lærerne har særlig støtte i befolkningen når de nekter å bruke mer tid på selve skolen. Men jeg forstår at de streiker.

Få læreren tilbake til klasserommet

Min erfaring med lærere fra Våland Skole, Kannik og Kongsgård er at lærerne bryr seg og jobber hardt hver dag. Full innsats. I forhandlingene er det tydelig at det er så dårlig kjemi at et forhandlingsresultat synes umulig. Det er elevene som er taperne, og nå har streiken vart lenge nok. Ingen er tjent med at den fortsetter, men partene har kjørt seg fast i et spor som virker umulig å komme ut av. Her må regjeringen ta et ansvar og sørge for at streiken avsluttes nå. Så får de heller gi KS litt voksen­opplæring når det gjelder ledelse, slik at partene sammen kan finne gode tiltak som kan forbedre den norske skolen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no