ANNONSE

Kunstens verden

Tekst: Rolf Schreiner


Publisert: 30.08.2014

Skattens mynt (1426–1427), Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Firenze.


Tommaso di Ser Giovanni di Simone Guidi Cassai (født 21. desember 1401 i San Giovanni Valdarno i Toscana, død 1428 i Roma), bedre kjent som Masaccio, var den italienske ungrenessansens fremste maler og var i hovedsak virksom i Firenze.

Masaccios karriere ble ikke lang – han døde bare 27 år gammel – men realismen og sentralperspektivet fikk stor innflytelse på den kommende generasjonen. Han brøt med den gotiske tradisjonen gjennom å erstatte vidløftig ornamentikk med hverdagslige detaljer og gjennom å la skikkelsene opptre i et virkelig rom. Ved intimt kjennskap til perspektiv, forkortning og det menneskelige legeme gjorde Masaccio de første viktige skritt på veien til gjengivelse av det tredimensjonale bilde.

Første med sentralperspektiv

Masaccio arbeidet fra rundt 1422 i ­Firenze, men han avsluttet sin kunstneriske karriere i Roma med en serie fresker i kirken San Clemente. Han var den første som malte med sentral­perspektiv, og det hevdes at det ikke er blitt brukt slag­skygge i et maleri før fresken Utdrivelsen fra ­paradiset.

Sammen med Masolino malte ­Masaccio i 1425–1428 freskene i ­Santa Maria del Carmine i Firenze med ­motiv fra ­apostelen Peters liv.

«Skattens mynt» – et hovedverk

I fresken «Skattens mynt» står skikkelsene på bakken rundt Kristus i et vidstrakt landskap, som ikke, som i ­Giottos fresker, utgjør en skjerm rundt et begrenset billed­rom. Masaccios skikkelser er sterkt opplyste fra en ­kilde utenfor bildene, som om lyset i selve verket kommer fra kapellvinduet som er plassert til høyre. Lyset treffer dem i en vinkel, kaster skygger på marken og spiller over skikkelsenes former, for ­tydelig å avsløre noen og kaste skygger over andre.

Masaccio brukte her chiaroscuro-effekter, det vil si et spill mellom lys og skygge for å oppnå en dramatisk virkning. Stor vekt legges på denne måten ved en temmelig betydningsløs episode i evangeliets fortelling: I midten forteller Kristus for Peter at han i gapet på en fisk (som ses til venstre) skal finne en mynt, som skal betales til skatte­innkreveren (til høyre). Fortellingen formidles gjennom noen få iøynefallende gester og intensive, betydningsfulle blikk mellom personene, som dog forblir ganske urørlige.

Neste gang: Paolo Uccello


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no