ANNONSE

Du store verden

Angkor Wat

Tekst: Rolf Schreiner


Publisert: 30.08.2014

Det kan være så mange som 200 templer på Angkor Wat – et område på 260 kvadratkilometer. Hele tempelkomplekset var så godt som borte i jungelen i 600 år.

Verdens klart mest fantastiske eksempel på hinduistisk ­arkitektur finner man i Kambodsja. ­Angkor Wat (eller Vat), som betyr «­tempelet i Angkor» på khmer, er det mest berømte tempelet i ruinbyen Angkor noen kilometer nord for byen Siem Reap i det nordlige Kambodsja. Tempelet opptrer i landets flagg og er landets største turistattraksjon.

Tempelet ble bygget i første halvdel av det 12. århundre under Suryavarman IIs styre (han regjerte 1113 – ca. 1150). Det ble bygget som kongens hovedstad og statstempel dedikert til guden Vishnu. Innen­for murene sto husene tett i tett rundt tempelet, men i dag er det kun tempelet som står igjen siden de øvrige bygningene ble bygget av forgjengelige materialer. Noen av basrelieffene er ikke gjort ferdig, og det antas at arbeidet ble stoppet ved kongens død. I 1177 ble ­Angkor plyndret av Chamriket, khmerrikets tradisjonelle fiende. Senere ble riket gjenreist, men med en ny hovedstad.

På UNESCO-listen

På 1300- eller 1400-tallet ble tempelet konvertert til en theravada-buddhistisk helligdom; noe det mer eller mindre fortsatte å være helt til i dag, selv om resten av Angkor ble oppgitt på 1500-tallet. Tempelet anses for å være det arkitektoniske høydepunktet i den klassiske khmerkulturen, og sammen med resten av Angkor-området ble ­Angkor Wat i 1992 satt på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Stortslått arkitektur

Angkor Wat kombinerer to grunnformer av khmertempler: Tempelfjellet og det senere galleritempelet. Det er designet for å representere fjellet Meru, som er hjemsted for guddommene i hinduismen. Innenfor en vollgrav og en ytre mur på 3,6 km er det tre gallerier som alle er hevet over det forrige med fem store tårn i et kryss i sentrum. Tempelet er i motsetning til de fleste andre templene i området vendt mot vest, og betydningen av dette er ikke klar. En teori om årsaken er at tempelet var et mausoleum, mens en annen forklaring er at tempelet var dedikert til Vishnu.

Tempelet er generelt beundret for sin storslåtthet og harmonien i dets arkitektur, samt de omfattende basrelieffene utsmykket med religiøse fortellinger og tallrike devaer (vennlige guddommer), asuraer (demoniske guddommer) og apsaraer (nymfer).

Fransk oppdagelse

En av de første vestlige besøkende til stedet var António da Madalena, en portugisisk munk som besøkte det i 1586. En rekke andre vestlige, japanere, kinesere og arabere besøkte tempelet i de følgende århundrer. Tempelet ble likevel først bredt kjent i vesten fra midten av det 19. århundre gjennom utgivelsen av den franske oppdagelsesreisende Henri Mouhots reiseskildringer i 1857. Han skrev blant annet:

«Et av disse templene – en rival til Salomons, og reist av en eldgammel Michelangelo – tar muligens en ærefull plass ved siden av våre vakreste bygninger. Det er mer storslått enn noe etterlatt av grekerne eller romerne og viser en trist kontrast til den tilstand av barbarisme som nasjonen nå er sunket ned i.»

Plyndringer og herjiinger

Angkor Wat har på samme måte som de andre templene i området gjennom århundrer vært utsatt for plyndringer og ødeleggelser. De senere år har plyndringene riktignok forflyttet seg til fjernere­liggende templer, og Angkor Wat er ikke så utsatt lenger.

Bygningene har likevel mange skader. Værforhold, tropisk vegetasjon og ­menneskelig destruktivitet, som thaienes plyndring på 1500-tallet, har tæret på templene. En annen grunn til forfallet er at khmerene fra 1300-tallet gikk over til buddhismen, slik at ikke flere nye templer ble bygget.

Sterkt symbol

Angkor Wat er det mest fremtredende nasjonale symbolet i Kambodsja, et symbol for khmerkulturen og det kambodsjanske folk i dag. Det brukes i en rekke ulike sammenhenger, blant annet i det nasjonale flagget og på pengesedlene. Selv under Røde Khmerregimet var en gylden silhuett av tempelet en del av kambodsjanske flagget.

På grunn av den politiske situasjonen i Kambodsja, også i andre halvdel av det 20. århundre, var restaurering knapt mulig, i dag er ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner engasjert for å hindre videre forfall av Angkor Wat.

I januar 2003 sirkulerte det et falskt rykte om at en thailandsk såpeopera­stjerne hadde hevdet at Angkor Wat tilhørte Thailand. Dette medførte at det brøt ut opptøyer i Phnom Penh, hvor det blant annet ble satt fyr på den ­thailandske ambassade.

Stadig økende turisme

Siden de første grupper av turister ­besøkte Angkor Wat i 1907, er ­tempelet blitt en stor turistattraksjon. I 2004 og 2005 kom det ifølge offisielle kilder ­henholdsvis 561.000 og 677.000 utenlandske besøkende til Siem Reap-provinsen, 
eller omtrent 50 % av alle uten­landske turister til Kambodsja for begge år.

Den økte tilstrømmingen av turister de senere år har hittil ikke forårsaket større skader på Angkor Wat, bortsett fra litt graffiti. Det har dessuten blitt føyd til rep og tretrapper for å beskytte henholds­vis basrelieffene og gulvene. Turismen har innbragt ekstra midler til vedlikehold – i 2000 ble ca. 28 % av billettinntektene brukt på templene, selv om det meste av arbeidet er blitt utført av utenlandsk finansierte grupper.

Foruten turister hører buddhistiske munker til de daglige besøkende til tempelet.

Neste gang: Central Park


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no