ANNONSE

ØKONOMI

North Sea Gem en en lokal fondsforvalter med base i stavanger


Hva gjør du med sparepengene dine?

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Privat



Publisert: 13.09.2014

Fakta:

North Sea GEM

HVA

Lokalt verdipapirfond som har som formål å gi meravkastning i oppgangstider og bevare kapital i nedgangstider.


Aktuell med:

Tilbyr andeler i kombinasjonsfond som investerer i selskaper i hele verden.

 

KONTAKT: 

Stian Wathne 90 97 07 07, 

Trygve Gundersen 90 11 78 08 

Eller sentralbord 51 11 17 55


WEB:

www.northseagem.com

Stadig flere nordmenn har penger i banken, men avkastningen er lav på bankinnskudd. Hva er alternativene? Hva tror vi om fremtiden i aksjemarkedet? Og hva med bolig som sparing?

– De siste 20 årene har mye endret seg i Norge, forteller 
Marius Richter og Stian Wathne til Lokalavisen. De er henholdsvis daglig leder og forretningsutvikler i kombinasjonsfondet North Sea GEM som har sin base i Stavanger.

Historisk har den vanlige nordmann ikke hatt særlig mye penger til overs. De fleste har vært opptatt av å ha egen bolig, og brukt det meste av pengene de tjente til vanlig forbruk og nedbetaling av gjeld på huset. Dette er i kraftig endring, og utviklingen de siste 20 årene har vært fantastisk, og spesielt god her i vår region.

Fra «lua i hånden» til formue

Tradisjonelt har det vært vanlig at mange har følt seg litt liten når de gikk til banken, men de siste årenes formuesutvikling har gjort situasjonen helt annerledes.

Den store endringen i vanlige folks økonomi har gjort at stadig flere har oppsparte midler, og det betyr at en må ta aktivt stilling til hva en skal gjøre med pengene. Når du tidligere kunne få både 7 og 8 % på innskudd, var det 
ganske enkelt å velge sparing i bank, og den høye renten ga deg en god løpende avkastning.

I vår region er det svært mange som har betydelige midler på konto, og er opptatt av at de skal plasseres på en god og sikker måte, og som samtidig kan gi god avkastning.

Bank og bolig ut?

– Å spare i egen bolig har vært en fantastisk reise for de fleste, 
mener Stian Wathne. – Men det er ikke en selvfølge at når den ene boligen er nedbetalt, at det i fremtiden vil være like lønnsomt å kjøpe flere boliger og for 
eksempel leie de ut. I tillegg til at det er mye arbeid og ansvar, er ekspertene ikke like trygge på hvordan prisutviklingen vil være.

– Setter du pengene i banken og får 2 % rente, er situasjonen den at du egentlig taper penger. Inflasjonen utgjør gjerne 2,5 % og i tillegg må du betale formues-
skatt på 1 % + 27 % skatt på 
renteinntektene. Da går sparingen i minus, og det er ikke hyggelig for noen, sier Stian Wathne.

Aksjer som spareform

– Historisk sett har investering i aksjemarkedet gitt høyere 
avkastning enn risikofri banksparing, forteller Marius Richter til Lokalavisen.

– Siden 2000 har Oslo Børs steget i snitt 8 prosent per år. Investorer som har fulgt denne utviklingen har med andre ord tjent gode penger. Vi er positive til aksjemarkedet og tror denne utviklingen vil fortsette de neste årene. Den vestlige del av verden har gått på sparebluss noen år, og det er grunn til å tro at på et eller annet tidspunkt vil mange europeiske land komme i en vekst-posisjon. Da vil optimismen 
stige, handelen øke, og bedriftene vil øke sin inntjening og verdi. Vi investerer i hele verden og har til en hver tid mange bedrifter og aksjer som vi følger med på.

Dette er North Sea GEM

– Vårt fond er et kombinasjonsfond, sier Richter. – Det betyr at fondet kan investere i både 
renter, aksjer og obligasjoner. Vi vekter oss i takt med klimaet i verdensøkonomien med mål om å ha mest aksjer i oppgangstider mens vi ved nedturer søker å sikre kundens penger ved å vekte opp sikre renteinvesteringer. Forvalterteamet har lang og omfangsrik erfaring fra de globale finansmarkeder, noe som gir oss en unik innsikt i makroøkonomiske forutsetninger og trender. Fondet investerer i hele verden og har en vekting på maksimalt 80 % og minimum 20 % i aksjer.

Gjennom å plassere midler i et verdipapirfond overlater du til forvaltningsselskapets analytikere og forvaltere å plukke ut de plasseringer som de til enhver tid tror er mest gunstige innenfor fondets investeringsstrategi. Forvaltningsselskapet tar seg også av alle utregninger og innrapportering av informasjon til skatteetaten.

Fordel dine egg

– Ingen har en glasskule hvor du kan se nøyaktig hva som skjer i fremtiden, mener Stian Wathne. – Men våre råd er å alltid være langsiktig, og at du fordeler 
midlene på forskjellige typer 
sparing. Historien har en 
tendens til å gjenta seg, og vi tror at avkastning i aksjemarkedet fortsatt vil være høyere enn i de fleste andre spareformer. Mange er godt kjent med fondssparing, og vårt mål nå er at vi får stadig flere som kjøper andeler i vårt fond. Vi er et ungt selskap som ønsker å utfordre de etablerte fondene og dermed må vi levere avkastning i toppklasse. Med base i Stavanger jakter vi selskaper over hele verden. Målet er 
alltid å finne gode selskaper som er undervurderte og som kan vokse og gi god avkastning for våre fondskunder. Samlet har vi 100 års erfaring i bransjen fra store og anerkjente foretak. og målet vårt er å skape meravkastning i gode tider og bevare 
kapital når nedturene kommer. I tillegg er sparing i fond gunstig rent skattemessig. Du slipper å betale skatt på avkastningen inntil du selger andelene og tar 
gevinsten på din sparing. Det betyr at du hele tiden får avkastning av hele beløpet, og det er jo en fordel i et marked som er positivt.

Ta kontakt

– Dersom lesere av Lokalavisen ønsker et møte med oss for å 
diskutere nøyaktig hva vi kan tilby den enkelte, oppfordrer vi alle til å ta kontakt for mer informasjon. Tegningsblanketter kan hentes ned fra hjemmesiden, og fondet er åpent for både store og små beløp. Mulighetene er mange, og vi skal gjøre vårt ytterste for å forvalte rogalendingers sparepenger på en god og trygg måte, avslutter Marius Richter og Stian Wathne fra kombinasjonsfondet North Sea GEM.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no