ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Foreldre ser ikke barnas overvekt

Tekst: Merethe Kvam / Foto: Colourbox


Publisert: 13.09.2014

At foreldre ikke oppfatter at barna deres er overvektige, vil ofte medføre at de ikke tar sunne valg for å bremse utviklingen.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i Pediatrics i august 2014. Data som ble brukt i studien, ble samlet inn fra to ulike perioder. Den første perioden var fra 1988-1994, her var opplysningene hentet inn fra 2871 deltagere. Den andre perioden var fra 2005-2010, her var opplysningene hentet inn fra 3202 deltagere.

Foreldre ble spurt om de vurderte barnet sitt, som var i aldersgruppen 6-11 år, som overvektig, undervektig eller normalvektig. Vekstkurve-skjema fra CDC ble brukt som et objektivt mål.

Generasjonsskifte

Forfatterne fant klare forskjeller fra de to periodene. Deltagerne i studien fra 2005-2010 hadde lavere sannsynlighet for å bli oppfattet som overvektige, enn i studien fra 1988-1994. Nedgangen i andelen foreldre som ser sine overvektige barn, kan indikere et generasjonsskifte i sosiale normer knyttet til kroppsvekt. I tillegg til at mange foreldre ikke så sine barns overvekt, oppga 75 prosent av deltagerne at det å være overvektig, var normalt og sunt for barna.

Samme funn hos norske foreldre

I en norsk doktorgradsavhandling fra 2010, fant forfatter Pétur Benedikt Júlíusson det samme resultatet hos norske foreldre. Over 90 prosent av foreldrene til overvektige barn mellom to og seks år, mente at barnet var normalvektig. I intervju med NHI.no sier han at vi har flyttet noen mentale grenser for hva som er overvekt. Det samme påpeker også amerikanske fagpersoner som har sett på den nye studien i Pediatrics – vi sammenligner oss med dem vi ser rundt oss.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no