ANNONSE

HUS & HAGE

Stor verdiøkning når hytta får godkjent vann og avløp

Tekst og foto: Svein Kåre Edland


Publisert: 13.09.2014

Morten Gudbrandsen og Oddbjørn Kleppa foran en av hyttene på Idse som har fått nytt godkjent avløpssystem.


Fakta:

Eco ­Solutions AS

Hva: 

Leverandør av godkjente lukkede anlegg for vann og avløp.


Aktuell med: 

Tilbyr gode løsninger for hytteeiere som vil modernisere hytten med tanke på vann og avløp.


Kontakt: 

Oddbjørn Kleppa 982 80 818 

oddbjorn.kleppa@eco-solutions.no


Web: 

www.rorsystemer.no
www.eco-solutions.no

Er du trøtt og lei av utedo, snurredass eller forbrenningstoalett? Mange av Norges 450.000 fritidseiendommer er fremdeles på «gamle måten». Heldigvis er det nå mange muligheter for å få hytten oppgradert. I tillegg er det lønnsomt.

– De fleste av oss er blitt så godt vant i våre egne boliger at utdo og gammeldagse ­løsninger er utelukket på hytta, mener ­Oddbjørn Kleppa fra Eco ­Solutions og ­Morten Gudbrandsen fra ­firmaet Rørsystemer.

– Vi stiller stadig større krav til fritidsboligene våre. Der det å bære vann, hogge ved, fyre i 
peisen og tømme utedo før var synonymt med ferie og et brudd på hverdagslige rutiner, ønsker flere og flere å heve standarden når vi først skal ha oss fri. For hvorfor skal vi måtte leve med en dårligere standard på hytta, enn når vi er hjemme?

Godkjent avløp på Idse

I sommer ble et stort anlegg 
ferdigstilt for hytteeiere på Idse, og de kunne knytte seg til et godkjent fellesanlegg som drives av ­velforeningen. Totalt er det 55 hytter som har valgt å knytte seg til, men det er kapasitet til mange flere.

– Et moderne trykkavløp-system utviklet for nordiske forhold skal kunne fungere like godt sommer som vinter, mener Gudbrandsen og Kleppa. Avløp fra toalett, dusj, kjøkken renner inn i en kum der en kvernpumpe sitter montert. Kvernpumpe-
stasjonen kan plasseres innendørs, under veranda, rett på ­bakken eller nedgravd.

Den kvernede væsken pumpes ut av kummen gjennom fleksible rør med små dimensjoner. På grunn av frostsikring med varmekabler kan rørene legges grunt, noe som skåner naturen. Rørtraséen kan følge terrenget i oppover- og nedoverbakker og i lange avstander. På Idse ledes avløpet inn på en felles rørledning som går til et renseanlegg. Hele systemet er tett og luktfritt.

Hytta blir mer verdt

Når du har fått installert et godkjent anlegg for vann og avløp, blir hytta mye mer attraktiv. All erfaring viser at bruken blir 
hyppigere, og det er enklere for 2. og 3. generasjon å bruke hytta. 
Analytikerne hos TNS Gallup gjorde for noen få år siden en sammenligning av tiltak som gjorde at verdien på fritidseiendommer økte. Den klart viktigste i forhold til verdi var innlagt vann og avløp. Lokale 
eiendomsmeglere ­Lokal­avisen har snakket med, ­mener at du både får verdi­økning, og i tillegg kan det faktisk være utslags­givende for om du får solgt hytta til en 
akseptabel pris. I tider med 
dårlig marked blir mange hytter nesten uselgelige når standard og komfort blir for dårlig.

Strengere krav fra myndighetene

– Innen 2021 skal alle ­hytter være tilkoblet et godkjent ­offentlig eller privat renseanlegg, sier Morten Gudbrandsen fra 
Rørsystemer.

– Etter 2021 vil kommuner pålegge hytteeiere å gjøre 
endringer. I dag er det mange som har ulovlige løsninger, både med innlagt vann og avløp som ikke er godkjent. For myndighetene er dette et svært viktig 
tiltak, og vi kan forvente en ­økende kontroll av hytte­eiendommer for å forhindre ulovlige anlegg og utslipp uten rensing.

Dette gjør vi

Kleppa og Gudbrandsen har ferdigstilt det første anlegget på Idse, og holder nå på med nye anlegg på Fiskevik og i Kjeksevåg. Tilsvarende anlegg er også levert på flere plasser i Rogaland og i Agder-fylkene.

– Vi hjelper interesserte 
eiere med alt fra begynnelse til slutt. Det starter med en ­befaring på feltet for å se på hvilke ­løsninger som kan være aktuelle både for vann og avløp, forteller 
Gudbrandsen til Lokalavisen.

– Vi foretar dimensjonering og prosjektering, og ­utarbeider tilbud på materiell. Hvert 
anlegg må skreddersys, og vår ­erfaring viser at det er viktig med 
informasjonsmøter til eierne. Ofte er det nødvendig med vår bistand til søknadsprosessen mot kommunen. Deretter er vi med på praktisk gjennomføring og koordinering med lokale 
entreprenører. Vi oppfordrer 
interesserte hytteeiere til å ta kontakt for nærmere informasjon og eventuell befaring.

Godt fornøyd

– For mange hytteeiere på Idse har dette vært svært viktig å få til, opplyser Arvid Norås som har hatt hytte på Idse i mange år.

– Det gjør at hyttene blir litt mer moderne, og at det er 
mulig å legge inn godkjent vann. For meg har dette vært kjekt å få til, og jeg mener at det er en god investering for alle hytte­eiere. Selv om du ikke skal selge, er det greit å vite at du har en eiendom som har et godkjent avløps-
anlegg. Da vet du at det er enklere å selge når den ­dagen eventuelt kommer. I ­tillegg gir det jo ­bedre komfort og det er kanskje det 
aller viktigste, avslutter Norås.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no