ANNONSE

HUS & HAGE

Fra drøm til virkelighet for misjonærfamilie på Forsand

Tekst og foto: Solveig Brommeland


Publisert: 11.10.2014

Familien Frantzen fikk drømmen oppfylt med et nytt hus fra Älvsbyhus.


Familien Frantzen på 5, bosatt på Forsand, lever helt og fullt etter sin tro og overbevisning som misjonærer og tillit til at det de trenger, vil de motta. Alt til rett tid. Så også i forhold til drømmen om eget hus.

 Det var aldri noe alternativ for 3-barns familien, i forhold til valg av leverandør av hus, når misjonær­ekteparet valgte å ­vende hjem til Norge og tanken om mulig­het for å eie sitt eget hjem dukket opp for 
2 år siden. En kollega på arbeidsplassen til ­Andreas Frantzen, utløste søk ­etter alterna­tive ­løsninger i forhold til hus­prosjekt, og 
Älvsbyhus var det eneste aktuelle alternativet når drøm skulle forvandles til virke­lighet for misjonær­familien Frantzen. Først og fremst på grunn av økonomi.

 

Fra Filippinene til Forsand

Husdrømmen syntes utenkelig for ekteparet Frantzen for 2 år ­siden. Familien var på den ­tiden stasjonert som misjonærer med sine 3 barn, på Filippinene og ­jobbet med undervisning av lokal­befolkningen. Tanken på egen ­bolig hadde hittil ikke streifet paret. Misjonærlivet var livet for ­familien på 5, og de var dedikert til sin oppgave som misjonærer og levde i pakt med sin tro, fullt og helt. Med de fordeler og ulemper et slikt liv gir.

Familiens far, Andreas, kommer fra bygda Rossavik på ­Forsand. Han er utdannet ­ingeniør, men livet gikk ikke videre innen dette fagfeltet for Andreas. Han valgte å følge sin gudstro og videre­utdannet seg ­etter endt ingeniørutdanning, først via menighets­fakultetet, deretter til misjonær ved Misjonssenteret i Stange og tok tilslutt tilleggs­utdanning innen sjelesørging.

På misjonssenteret i Stange ­møtte han sin kjære Charlotte, som kommer fra lenger øst i landet, og sammen la de for snart 14 år siden ut på en spennende tilværelse som misjonærer, fram til for 2 år siden.

 

Første forsøk ingen suksess

Besøket hjemme på Forsand for to år siden og flere andre faktorer i forhold til arbeid og privatlivet, utløste tanker om å at det kanskje var riktig for familien å dra hjem til Norge for en periode.

Som tenkt, så gjort. Paret ­bestemte seg for å bryte opp fra ­Filippinene og vende hjem til ­Andreas sitt hjemsted og ­startet prosessen med å etablere et ­normalt familieliv i hjembygda til Andreas.

Som misjonær lever man av gaver fra menigheten. Dette gir ikke såkalt inntektsgivende lønn, noe som er avgjørende at man har, for å kunne søke om lån i en bank, til huskjøp.

Første forsøk på å skaffe egen ­bolig, var da de vurderte å kjøpe hus til snaue 750 000 på ­Jørpeland. Denne prosessen ble stoppet av banken som ikke ga tilsagn til lån, med grunn i manglende inntekst­grunnlag. Paret hadde vel og merke på dette tidspunkt begge faste ­jobber i lokalsamfunnet på Forsand, Andreas i jobb ved flyktninge­mottaket og Charlotte i stillinger ved heimen på Forsand. Men det var ikke nok for å overbevise banken om at man hadde betalingsevne i forhold til huslån, og drømmen om hus på ­Jørpeland ble derfor kun, en drøm, ved ­første forsøk.

 

Fra ergrelse til velsignelse

Men forsøket på huskjøp for 2 år siden som ikke lykkes, var sannsynligvis det beste som kunne ha skjedd, sett i lys av at ­familien om få uker kan flytte inn i et helt nytt, selveid hjem, sentralt på Forsand, på drømmetomta til fru Charlotte Frantzen.

Familie, venner og tilfeldig­heter som Andreas mener, ifølge sin tro og tidligere virke som ­misjonær, var godt på­virket av høyere ­makter, har gjort det ­mulig for 3-barns ­familien å få tilsagn om lån til nærmere 
2,5 millioner, som hus­drømmen fra Älvsbyhus ­beløper seg til, ­inklusive tomt på 1,2 mål, sentralt like utenfor ­Forsand ­sentrum.

Drømmen om eget hus og trygge rammer for familien, i et nærmiljø preget av nærhet til alt familien verdsetter. Kort og trygg skolevei for barna, bede­huset de tilhører like rundt hjørnet, gode venner, ei trivelig liten bygd som Forsand er, på godt og mindre godt, hav og fjell like utenfor inngangsdøra og ei flott tomt for drømme­huset til familien Frantzen, ble til en oppnåelig mulighet for bare 
1 år siden. Tomtekjøp til ­knappe sekshundre­tusen for hele 
1,2 mål, ble gjort i fellesskap med svigerfamilien, som også har valgt ny bolig fra Älvsbyhus.

Dovregubben er navnet på hustypen familien Frantzen har valgt, fra Älvsbyhus, som står klart for overtakelse og inn­flytting første uken i november.

Valgmuligheter for 
ulike faser av livet

For 3-barns familien var be­hovet for mer plass viktig, derfor falt ­valget på en hustype som går over 2 etasjer og detaljer som var ­viktige for å få maksimalt ut av pakkeløsningen, så som ekstra vindu i stuen for å gi mer lys inn i boligen. For svigerfamilien var behovet for å ha alt på 1 gulv det avgjørende i forhold valg av hustype.

 

Lekende lett prosess

Andreas viser Lokalavisen stolt rundt på tomten og inne i det snart ferdige huset, og forklarer ivrig hvordan modulhus konseptet fungerer. Det er tydelig at han har ingeniørbakgrunn, men erkjenner at han er sjeleglad for at forsøket på å kjøpe huset på ­Jørpeland og et annet prosjekt like i nærheten på Forsand for halvannet år siden, ikke ble en realitet, da dette ville ha krevd utrolig mye innsats fra hans side i forhold til renovering. Noe han neppe tror ville ha vært en suksess.

På spørsmål om hva han selv har måttet gjøre i bygge­prosessen i forhold til Älvsbyhus boligen Dovregubben er svaret kort og presist: - Ikke ett eneste spikerslag eller malestrøk!

Etter at tomten var kjøpt, var det noe arbeid mellom Älvsbyhus sin arkitekt og ekteparet, for å enes om praktisk gode løsninger. Etter det var prosessen som varm kniv i mykt smør, lekende lett. Kommunale godkjenninger, fantastisk godt arbeid utført av entreprenør Morten Oaland som sørget for at forarbeidet før grunnmuren som også kommer som en ferdig ­løsning, kunne etableres, var alt som krevde en innsats fra ekteparets side. Etter at entreprenør Morten Oaland var ferdig med sin del av forberedelsene til grunnmuren, har Älvsbyhus utført alt arbeid både inn og utvendig.

 

«Smokk – smokk» 
hus konsept

På litt over 2 uker etablertes grunnmur. Deretter kom modulene med ferdig montert kjøkken, baderom, toalett, vindu og ­dører, rullende inn på den tidligere frukthagetomten som nå huser 
2 Älvsbyhus hus. Fra grunnmuren ble etablert og fram til innflytting, tar det knappe 7 uker!

Når Lokalavisen er på besøk, gjenstår kun malerarbeid inn­vendig og tapetsering, før 3-barns familien kan flytte inn i eget krypinn.

Loftsetasjen må Andreas selv ferdigstille. Den hører ikke med i grunnpakken som Älvsbyhus leverer, men leveres med ferdig opplegg elektrisk og i forhold til ventilasjon, samt med flott trapp opp til loftetasjen og vindu også i denne etasjen. I loftsetasjen skal loftstue, ekstra bad og soverom etableres.

Hovedetasjen ferdigstilles av Älvsbyhus og inneholder 3 sove­rom, bad, gjestetoalett, stue, kjøkken, vaskerom og walk-in-closet.

Detaljene er ifølge Andreas kanskje ikke super fancy, men praktiske, kostnads­effektive og der hvor familien har ønsket utbedringer, har de kunne gjøre tilleggsvalg, utover standardløsningene.

Finishen i forhold til utvendig panel og løsningene for vinduskarmer både innvendig og utvendig, er kanskje ikke helt vanlige. Men tatt i betraktning at nettopp konseptet og prisen Älvsbyhus tilbyr, gjorde det mulig for familien å oppfylle en husdrøm, inngår man noen kompromisser.

 

Det man ønsker seg, kan lett gå i oppfyllelse

Den tidligere misjonærfamilien fra Forsand, bestående av far Andreas, mor Charlotte, Thea Millianne på 12, Frida Marine på 9 og Mikael Andreas på 6, er et veldig godt eksempel på at drømmer lett kan oppfylles, raskt…

Mor Charlottes ønske, oppfylles om få uker. Tanker om å bo på en frukthagetomt med utsikt over fjell og hav, på ­Forsand, som ble skapt på tur langs en tursti for drøyt 1 år ­siden.

I november flytter familien på 5 inn i sitt drømmehus, og tar fatt på en spennende ny epoke av sitt liv. Med utgangspunkt, hver dag, fra et Älvsbyhus.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no