ANNONSE

HUS & HAGE

Mange utfordringer ved bolighandel

Tekst: Randi Sørensen

Foto: Monica Larsen og ColourboxPublisert: 11.10.2014

Fakta:

Huseiernes 
Landsforbund


Hva:
Medlemsorganisasjon som tar vare på boligeiernes interesser.


Aktuell med:
Tilbyr juridisk, teknisk og økonomisk ­rådgivning til medlemmer.


KONTAKT:
Telefon 51 93 40 59, 

mob. 920 24 752

­rogaland-s@huseierne.no 


Web:
www.huseierne.no

Boligen er vårt livs største investering. Derfor er det viktig å kjenne lovverket.

 

Enten du skal selge eller kjøpe bolig, er det Avhendingsloven som bestemmer hvilke plikter og rettigheter du har. Bolighandel er blitt stadig mer komplisert, og det er viktig å kjenne hva loven bestemmer og hva det er viktig å huske på ved boligkjøp.

«AS IS»: Nesten alle boliger som omsettes i Norge i dag ­selges med en såkalt «As is»-klausul. Dette innebærer at boligen ­kjøpes som den er ved kjøps­tidspunktet. Dette betyr likevel ikke at kjøper fraskriver seg alle klagemuligheter når han eller hun undertegner en slik kontrakt. Etter Avhendingslovens paragraf 3-7 vil selger være ­ansvarlig dersom han har unnlatt å opplyse om forhold ved boligen som en kan forvente at kjøper vil oppleve som negativt. Dette kan dreie seg om mange forhold, fra planer om nybygg på nabo­eiendommen til kjente mangler ved det bygningstekniske.

 

Mye å huske på

Avhendingsloven legger en rekke føringer på hvordan kjøper skal gå fram dersom han finner grunn til å reklamere på boligkjøpet.

– Vi får mange henvendelser på slike forhold, sier advokat Leiv Bjørnsen hos advokatfirma Bull Årstad ANS. Avhendings­loven har også bestemte frister som må overholdes for at reklamasjonen skal bli regnet som gyldig. Det er likevel fornuftig å fremme en reklamasjon så raskt som ­mulig og ikke vente unødig lenge. Det styrker uansett ­saken, sier ­Bjørnsen. Den erfarne ­advokaten forteller at det er flere utfall av en reklamasjon.

– Det vanlige er at kjøper ­krever prisavslagskrav. I noen tilfeller kommer erstatningskrav i tillegg. Det er sjelden heving av hele kjøpet er aktuelt, det skjer kun i grove tilfeller.

– Riktig framgangsmåte er helt avgjørende, og det er lett å forspille mulighetene for å fremme en reklamasjon, sier han.

– Med tanke på hvor vanskelig det kan være å forstå hvordan Avhendingsloven virker i ­praksis er det viktig å søke juridisk ­bistand dersom man er i tvil, sier Leiv Bjørnsen.

– En må reklamere, helst skriftlig, så snart en ­oppdager mangelen. Om det går flere ­måneder før en reklamerer kan en risikere å tape hele kravet selv om en i utgangspunktet skulle hatt et berettiget krav mot selger. Det sentrale er å reklamere raskt, undersøke grundig gjennom fagfolk (takstmann) raskt, og gjerne kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Tirsdag 14. oktober fore­leser advokatene Leiv Bjørnsen og Erik Årstad på HL Sør-Rogaland sitt kurs om nettopp Avhendings­loven. Kurset er ­gratis for medlemmer, og arrangeres i nye Hotell Scandic Stavanger City i Reidar Berges gate 7.

Kurs om Avhendingsloven
NÅR: Tirsdag 14. oktober 

HVOR: Hotell Scandic Stavanger City i Reidar Berges gate 7, Stavanger 

HVEM: Advokatene Leiv Bjørnsen og Erik Årstad 

Kurset er GRATIS for medlemmer av Huseiernes Landsforbund.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no