ANNONSE

HANDEL & SERVICE

Stø kurs gjennom 25 år – 
for Krogedal Begravelsesbyrå

Tekst og foto: Solveig Brommeland


Publisert: 25.10.2014

F.v. Brikt Goa, Oddbjørn Folde, Kari Berge, Runar Apeland, Edvard Helland, Steinar Thingbø, Lars Skjæveland, Leif Thingbø og Borgny Ånestad Skretting.


Fakta:

Krogedal Begravelses­byrå

Hva: 

Krogedal Begravelsesbyrå startet av Arvid Krogedal i 1989 i Sandnes. 
260 begravelser per år. Steinavdeling for produksjon av alle typer gravstein.


HVOR: 

Sandnes: Oalsgata 75

Bryne: Storgata 34

Stavanger: Madlaveien 4


Kontakt: 

Telefon 51 97 29 00

post@krogedal.no


Web: 

www.krogedal.no

Stødig drift og fokus på verdier som aldri går ut på dato, har vært nøkkelen til utviklingen av en solid aktør innen begravelsesbyrå-bransjen 
i distriktet.

Da Krogedal Begravelsesbyrå ble startet i Sandnes, i 1989, var det få aktører i bransjen.

Begravelsesbyråer hadde et slags «monopol» i sitt område, og kundene hadde få alternativer å velge mellom.

I dag er det flere begravelsesbyrå i Stavanger-området, og de er alle seriøse aktører. Men for kunden handler det også innen denne bransjen, om behov for valgmuligheter.

Samfunnet har endret seg, så også ønsker og behov i for­bindelse med begravelser.

Tid og tillit

Hos Krogedal Begravelsesbyrå handler det om tid og tillit. De vet at når man mister noen man er glad i, kan det være godt å få svar på ting man lurer på så raskt som mulig. Samtlige ansatte ved ­Krogedal Begravelsesbyrå håndterer disse tingene på en god måte.

Tilfeldigheter førte Leif ­Thingbø, nåværende eier og ­daglig leder av Krogedal ­Begravelsesbyrå, inn i driften for snart 25 år siden. Thingbø drev den gang eget gravsteinsfirma som i 2000 fusjonerte med ­Krogedal & Thingbø.

I 2003 overtok Leif Thingbø all drift av Krogedal begravelses­byrå. Han valgte tidlig å involvere alle ansatte i driften og sørge for at alle er kvalifisert til å ­håndtere de fleste arbeidsoppgaver og ­situasjoner. Det gjør driften av byrået tryggere og gir kundene et bedre tilbud. Hans tanker om drift er å bygge «stein på stein». Dette sammen med stor tillit til dyktige medarbeidere har ­bidratt til at byrået i år feirer 
25 år. Det er også åpnet en ­avdeling i ­Stavanger i jubileumsåret.

Samspill

Byrået har erfaring med ulike ­typer begravelser/bisettelser, både kirkelige, humanetiske, livssynsnøytrale, muslimske og andre. Stadig flere har behov for bistand i forbindelse med for­sendelser både til og fra utland, som byrået også tar seg av. ­

Krogedal Begravelsesbyrå ­ønsker å være en god støttespiller for pårørende. De ønsker å lytte og tilrettelegge for godt samspill, slik at det blir en god og verdig avskjed med avdøde.

Nytt kontor i Stavanger

Det er fremdeles mest vanlig med hjemmebesøk i for­bindelse med planleggingen av ­begravelser. Leif Thingbø forteller at stadig flere ønsker å ha samtale på byrå­kontoret. Dette er en av grunnene til at byrået nylig etablerte et kontor sentralt i Stavanger. Her har de også en butikk med stort utvalg av gravstein. Butikken ligger godt synlig og lett til­gjengelig i ­Madlaveien 4.

Egen steinavdeling

Ved hovedkontoret i Sandnes har byrået hatt egen gravstein­produksjon siden 1986. Dette ­bidrar til at de kan levere alle typer gravstein etter pårørende sine ønsker. De leverer ulike tilbehør til selve steinen, som plater foran gravsted og lykter. I tillegg tar de oppdrag med omslipning, oppretting, sikring, vask og fornying av skrift på eldre grav­steiner.

Det gode minnet

Det er ofte tilfeldig hvordan en tar vare på minnene etter en begravelse slik som bilder, program­hefte, dødsannonse o.l.

Dette blir ivaretatt i en minne­bok laget av representanten fra byrået. Denne blir levert til 
de pårørende kort tid etter ­begravelsen.

En detalj som har stor og langvarig betydning.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no