ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør I Lokalavisen


Klar for lønnsnedgang?

Mens vi nordmenn har vitnet Europas fall og kamp for tilværelsen, har vi kost oss med solide lønnsoppgjør gjennom mange år. I en periode hvor gigantlandet Kina har hatt en fantastisk vekst, og hatt stort behov for råvarer som olje og mineraler, har Norge vært midt i smørøyet. Vi har solgt flere av råvarene som har vært mest etterspurt. Det har gitt oss en vekstperiode som vi sannsynligvis aldri får igjen. 
Olje­rettede arbeidsplasser har vært ledende i en lønnsspiral som har vokst med 
3-6 % hvert år. Vi har vært gjennom en økonomisk «gullalder», og vår region har fått en større dose av utviklingen enn alle andre regioner i Norge. Til glede for mange arbeidstakere i bransjen, og til fortvilelse for mange tradisjonelle landbedrifter, som ikke har hatt økonomisk grunnlag til å betale det samme som oljeindustrien.

Festen er nesten over

I vår region er ca 20 % av befolkningen engasjert i oljerelaterte selskaper. Det er mye, og vi må være forberedt på endringer. Gjennomsnittslønnen i Statoil er over 
1 million, og gjennomsnittslønnen i Petoro er 1,5 millioner. Ingeniører, ­økonomer og andre med 3-6 års utdannelse som ikke jobber i oljerelaterte bransjer må i mange tilfeller akseptere lønnsvilkår ned mot det halve, i alle fall i offentlig sektor. I skrivende stund er oljeprisen 82 dollar fatet, mens den for bare noen få måneder siden var 115 dollar. Dette er ikke rakettforskning. Oljen vil ikke forsvinne slik silda gjorde i 1870, men bransjen er nødt til å kutte kostnader. Koster det 100 dollar å produsere et fat, blir det dårlig butikk dersom du bare får 82 når oljen skal selges.

Lønningene må ned

I lang tid har vi vært i en boble. Mangel på kvalifisert arbeidskraft, kombinert med høy skatteprosent for oljeselskapene, har gjort at kostnadene er blitt så høye at det ikke er bærekraftig. Det kan ikke fortsette. I alle fall ikke i oljeindustrien. ­Akkurat nå er jeg helt sikker på at mange arbeidsgivere ser på hvordan de kan få ned lønns­kostnadene. Noen mister jobben, færre ansettes og presset stiger. Når ­lønningene ikke øker lenger, mister du kjøpekraft når prisene stiger. Det vil mange oppleve de neste årene. I tillegg må de som tjener mye, være forberedt på mer ­dramatiske tiltak. Du skal ikke se bort fra at bedrifter vil si til sine ansatte at all inntekt over 500.000 reduseres med 10-15 %. Vet ikke om det er «lovlig», men vær forberedt.

Det blir nachspiel

På grunn av lave renter de siste 10 årene har vi fått en eksplosjon i boligprisene. Til tross for dette mener økonomer at boligprisene er for lave. Bruktprisene må opp, slik at salget av nye boliger kan øke. Heldigvis er bremsene på i mange bedrifter. Det vil sannsynligvis redde oss fra den store nedturen. I tillegg er rentesituasjonen sjelden så klar som nå. Det blir veldig lave renter i hele Europa i mange år. Også i Norge. 
I tillegg er vi fantastisk heldige med Oljefondet som i skrivende stund har passert 5800 milliarder. Det er en økning på nesten 800 milliarder bare i år. Det betyr at staten har alt de trenger av verktøy for å holde festen gående i mange år. God fornøyelse.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no