ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Mange meninger om meningen med livet

Tekst: Kjersti Blehr Lånkan


Publisert: 08.11.2014

MENING: Spørsmålet hva som er meningen med livet, er eldgammelt. FOTO: Paulina Westerlind / NTB ­scanpix Bildhuset / NTB scanpix 


Da Eduardo «Doddo» Andersen så en død mann, og selv fylte 50, bestemte han seg for å være forberedt på tiden han har igjen.

Nylig kom boken med den ambisiøse tittelen «Meningen med ­livet», forfattet av musiker, ­spaltist og forfatter Eduardo «Doddo» Andersen. Boken hadde sitt utspring i et obduksjonsrom, der Andersen så et lik bli partert.

– Plutselig går det opp for deg at mennesket bare er en skapning som ikke skiller seg ut i ekstrem grad fra andre levende skapninger. Også får du veldig den: Hvor tar tankene veien? For rett etter at et menneske dør, er alt der fortsatt, men likevel ingenting, sier han.

Ikke lenge etterpå fylte han 50 år.

– På SSB fant jeg ut at jeg hadde i gjennomsnitt 36 år igjen å leve. Jeg har ikke lyst til å gå den tiden i møte som en ignorant, vil ikke at alderdom og død skal komme som noen overraskelse på meg. Jeg vil være forberedt.

Guds mening

Professor i religionsfilosofi ved Menighetsfakultetet Jan-Olav Henriksen påpeker at menneskets søken etter mening er eldgammel.

– Allerede i Forkynneren i Det gamle testamente står det at det ikke er noen mening i noe som helst. Det står «Alt er tomhet og jag etter vind», forteller han.

Imidlertid var det etter renessansen og opplysningstiden at måten vi spør etter mening på i dag, oppsto.

– Før var meningen med livet selvsagt. Du eksisterte i en sammenheng, Gud hadde plassert deg i en stand og en familie, sier Henriksen.

Særlig etter opplysningstiden fikk mennesker et mer ­individuelt forhold til Gud, og ble mer løsrevet fra tradisjoner og ­kollektivet.

– Da må du finne din mening. Det preger også Guds rolle. Spørsmålet nå er hvilken mening Gud kan gi mitt liv.

Henriksen har balet med disse spørsmålene i store deler av karrieren, og våger seg på et svar på hva som er meningen med livet.

– Da vil jeg gjerne sitere den kjente tenkeren Jennifer Lopez, sier han ironisk.

J. Lo hevder at livet handler om to ting:

– To love and to learn. Jeg ­synes det er bra, sier Henriksen.

Ulike meninger

Eduardo «Doddo» Andersen vil oppmuntre folk til å snakke mer om de store temaene. Til boken har han intervjuet blant annet en psykolog, en kunstner, en ­sexolog, en sosialantropolog, en biolog, en fotballtrener og en ­filosof om meningen med det hele.

Sexolog Knut Kolnar frem­hever blant annet viktigheten av god seksualitet og opplevelsen av å være i live via begjær eller kropp.

– Hvis du spør ulike men­nesker om hva som er det mest meningsfylte de har vært med på i sitt liv, vil nok mange si: å elske med den jeg elsker, sier han i ­boken.

Biolog Dag O. Hessen på­peker i boken at biologien ikke kan ­bidra til å svare på hva som er meningen med liv.

– Nettopp fordi biologer flest vil hevde at det er umulig å finne noen ytre mening med liv. Det måtte i så tilfelle innebære en makt som har en vilje, at evolusjonen og alt var målstyrt.

Kunstner Kurt Johannessen, som også er intervjuet i ­«Meningen med livet», vrir på spørsmålet.

– Kanskje man heller skal jakte på det som gir mening. Hva er det som gir mening? spør han.

– Vi må skille mellom meningen med livet og meningen i livet, poengterer filosof Lars ­Fredrik H. Svendsen, på sin side.

Lidenskap

Så. Fant han den, meningen? ­Andersen drar veksler på filo­sofens refleksjoner når han svarer.

– Det ene svaret – på hva som er meningen med menneske­heten, hva som skjedde før vi ble født og etter at vi dør – fant jeg ikke. Da må du ha tro. Men det andre spørsmålet, om hva som er meningen med livet som er mellom fødsel og død, føler jeg at jeg har fått flere svar på.

For ham dreier deg seg om å gå dypt og engasjert inn i det han foretar seg.

– Det er ikke bare én mening, du finner den ikke bare ett sted. Men for meg er nøkkelordet lidenskap: At du gjør det du gjør, med lidenskap. Og du må ha en hovedoppgave i livet. Min hovedoppgave er å formidle. Det er ikke nødt til å være lønnet ­arbeid, men noe som fyller deg opp med aktivitet.

Han føler seg litt mer forberedt nå, på tiden som er igjen.

– Jeg skulle bare ønske jeg hadde laget boken da jeg var 20, sier han.

Mening uten lykke

– Lykkeforskere skiller mellom hedonisk og ­eudaimonisk lykke, ­forteller Ragnhild Bang Nes. 

Hun forsker på livskvalitet ved Folkehelseinstituttets Divisjon for Psykisk helse.

Hedonisk lykke er den vanligste måten folk forstår lykke på, og referer til ­relativt kortvarige opp­levelser av tilfredshet og ­nytelse. Eudaimonisk ­handler mer om hvordan vi fungerer og om opp­levelsen av autonomi, retning og vekst.

– Mening er ett aspekt ved den eudaimoniske lykken. Man kan leve et meningsfullt liv uten å oppleve mye ekstase, nytelse, begjær, latter og andre sider av hedonisk lykke. Mange vil kanskje ikke savne den ­hedoniske formen for lykke, fordi de er mer motivert av engasjementslykken – den eudaimoniske lykken, sier Bang Nes.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no