ANNONSE

MOTOR

Tvungen 
fartsregulering

Tekst: Øivind Skar 


Publisert: 08.11.2014

HINDRER PÅKJØRSEL: Flere bilprodusenter arbeider med teknologi som hinder påkjørsel av andre biler, men Volvo var først ute med biler som automatisk stopper for fotgjengere. (Foto: Produsenten)


Om få år kommer teknologi som tvinger deg til å følge fartsgrensene. Myndighetene og bilen bestemmer, ikke du.

Årets julegave fra EU-byråkratiet er at det om få år blir slutt på å kjøre så fort man vil på offentlige veier. EU bestemmer, og den enkelte bilist har intet valg. Og årsaken? Et ønske om i første omgang å ­redusere antallet årlig trafikkdrepte fra rundt 30.000 til 15.000 på EUs veinett. EØS-avtalen tvinger Norge til å følge etter.

Fristed

Få områder i livet er mer lovregulert enn biltrafikken. Men til tross for trusselen om betydelige straffereaksjoner, og ved grove lovbrudd førerkortbeslag og fengsels­straff, avgjør bilistene likevel selv om de vil følge reglene eller ikke.

Mange oppfatter veiene som et av livets få fristeder, og fortsatt kan en vanlig bil kjøres i to ganger lovlig norsk landeveis­fart eller mer. I Norge fører den ­generelle friheten, og førernes ­individuelle avgjørelses­myndighet i trafikken, til rundt 200 døde og tusenvis av lemlestede mennesker hvert år.

30.000 døde

Mer enn 30.000 mennesker dør årlig på EUs veier. Selv om nedgangen i antallet døde har vært betydelig de ti siste årene, mener European Transport Safety ­Council (det europeiske transport­sikkerhetsrådet) at antallet fortsatt er uakseptabelt høyt, og at tiltak for å begrense bilistenes frihet vil føre til en betydelig nedgang i antallet ulykker.

Frihetsreguleringen er kamuflert i at EU-kommisjonen er bedt om å utarbeide et forslag og en tidsplan for Intelligent Speed Assistance. Intelligent fartsstyring gjør at kjøretøyene overholder gjeldende fartsgrenser.

Leser skiltene

Teknisk sett vil det ikke gjøre bilene dyrere­ om de innrettes slik at farten ­reguleres i forhold til skiltene. I Sverige testet man ut fartsregulerende teknologi for mer enn ti år siden, og i dag kan flere bil­modeller leveres med kameraer som leser de ­vanligste trafikkskiltene. Og når bilene først kan lese skiltene, er det ikke noe hokus­pokus å innrette elektronikken slik at bilen overholder fartsgrensene.

EU-kommisjonen har så langt ikke sagt noe om når denne teknologien for alvor skal implementeres. Annen ulykkes­reduserende teknologi tilbys allerede av flere bilprodusenter – for eksempel ­teknologi som tvinger bilen inn på veien igjen, eller som stanser bilen om den er i ferd med å kjøre ut eller kjøre på noen bakfra.

Hindrer påkjørsel

I billigbiler som VW Up kommer påkjørsels­hinder i byfart til neste år. Alle bilprodusenter vil bli nødt til å ta i bruk slik teknologi, fordi sikkerhetstest­organisasjonen EuroNCAP om få år vil kreve den for å gi bilene høyeste sikkerhetsrating.

Et flertall i EU-parlamentet støtter dessuten en resolusjon fra European Cyclist­ Federation om å innføre 30-soner i alle boligstrøk. Det er Norsk forening mot støy som melder dette. Det europeiske transport­sikkerhetsrådet viser til at en fartsreduksjon fra 50 til 30 km/t reduserer fotgjengernes og syklistenes døds­risiko ved påkjørsel fra 55 til 5 prosent.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no