ANNONSE

HUS & HAGE

Hva skal du tåle fra naboen?

Kilde: Hus & Bolig


Publisert: 08.11.2014

HØYLYTT: I sommerhalvåret er det mange som irriterer seg over bråk fra lek på trampoliner. 
Foto: Nina Granlund Sæther

En døgnvill hane kan skape bruduljer i nabolaget. I Kristiansand endte den flaksende støykilden sin sang­karriere blant saus og poteter på sin eiers middagstallerken. Men det er ikke bare haner som kan skape trøbbel i nabolaget.

 

Det var på Helle­myr i Kristiansand for et par år siden at flere naboer gikk sammen og klaget til kommunen på en hane i nærområdet. Hanen hilste dagen velkommen til alle døgnets tider, og var særlig plagsom om natten. Eieren, som hadde fått hanen av en kamerat, fikk til slutt pålegg fra kommunen om å fjerne støy­kilden. Om den endte som frikassé eller i karrisaus, vites ikke, men sikkert er det at eier­en, da han lagde middag av fuglen, etterkom kommunens pålegg ettertrykkelig, og at nabo­ene deretter fikk nattero.

 

Drive naboen til vanvidd

Saken er langt fra unik. Det er ikke alltid historiene har en så dramatisk eller lykkelig utgang. Men det kan vanskelig herske tvil om at hanegal er en av de lydene som kan drive ellers sindige naboer til vanvidd.

– Vi har hatt flere saker med haner, de dukker opp fra tid til annen, sier kommuneoverlege Vegar Vige i Kristiansand kommune­.

– Å si at vi har nulltoleranse i disse tilfellene er kanskje å ta litt hardt i, men vi er i hvert fall lite positive til hanehold i tettbygde strøk. På landet, der gårdsdrift er en naturlig del av omgivelsene, blir jo saken en litt annen, legger han til.

 

Nabostøy

Hva vi oppfatter som støy er subjektivt, og det er ofte slik at andres støy virker både sterkere og mer forstyrrende enn egen. Når du plages av støy fra nabo­laget, er det ulike lovverk som kan spille inn, blant annet nabo­loven, lov om helligdagsfred og lov om helsetjenesten i kommunene. Det er i forbindelse med kommune­helsetjenestelovens bestemmelser om miljørettet helsevern at kommunelegen kommer inn i bildet. Kommunelegen kan gripe inn for å forhindre støy dersom den kan gå utover folks helse.

– Det første vi gjør når vi får en henvendelse, er å se på om problemet er såpass alvorlig at det kan gi helseskader over tid. En hane er for eksempel ikke særlig skummel i seg selv. Men hvis den galer midt på natten og forstyrrer folks søvn er det ikke bra. Regelmessig og over lang tid kan for lite søvn gi stressreak­sjoner i kroppen og videre alvorlig sykdom, sier Vige.

I tillegg til en vurdering av alvoret, må helsetjenesten gjøre en forholdsmessigvurdering. Dersom støyklagen gjelder for eksempel et tivoli i nabolaget, veies klagerens plager opp mot allmennhetens interesser i å ha et slikt sosialt samlingssted.

– Står de helsemessige ­gevinstene ved et pålegg om å stanse bråket i forhold til ulempene det bringer allmennheten og lokal­samfunnet, kan vi gi pålegg, sier Vige.

Et slikt pålegg, eller mangelen på det, dersom kommunen bestemmer seg for ikke å gripe inn, kan klages inn til Fylkesmannen.

– Det er ofte vanskelige avveiinger, forteller kommune­overlegen, særlig i sentrums­områder, der det gjerne er ønskelig å opprettholde et lokalt kafe- og natteliv, og samtidig bevare­ bosettingen­.

Plankontoret skal vurdere

Det er ikke alltid helsetjenesten i kommunen er rette instans for støyproblemer. Ved nybygging for eksempel, skal støy inngå i kommunens planavdelings behandling av søknaden. Det samme gjelder ved bruks­endring. Får en tiltaksfull sjel lyst til å bygge diskotek i sin leilighet i tredje etasje av boligblokken, er det heldigvis for naboene liten­ sjanse for at han får igjennom søknaden. Da vil støy være ett av momentene teknisk etat vurderer. Andre ganger er det politiet som må trå hjelpende til. Spesielt når støyen skyldes sjenerende og upassende oppførsel.

– Når noen for eksempel fester høylytt og sent, er det ikke kommunehelsetjenesten man skal ringe til, midt på natta, understreker Vige. Da er det politiet som skal varsles.

 

Begynn med naboen

Det første du bør gjøre dersom du er plaget av høylytt festing, motorsaging, gressklipping, drilling, hanegal, hundeglam, eller iherdig øving på elektrisk gitar, er å kontakte den som står for bråket. Kanskje er ikke en gang vedkommende klar over at han eller hun er til plage. Å si ifra på en pen måte kan spare både deg og naboen for mange problemer i ettertid.

– Når folk kontakter oss og lurer­ på hvordan de skal gå frem, anbefaler vi dem å prate med naboen først og komme til enighet i minnelighet. De færreste ønsker jo å plage andre, og en del problemer er nok forårsaket av ubetenksomhet, sier rådgiver i Støyforeningen, Pål Jensen. Å kontakte politi eller kommune er siste mulighet, mener­ Jensen.

– I en nabosamtale kan man komme til enighet om kompromisser. Hvis naboen for eksempel absolutt må klippe gresset en vakker solskinnssøndag formiddag, kan løsningen komme hvis du byr på en kopp kaffe og spør om hun kan utsette det til litt senere på dagen, eller neste ettermiddag.

 

For mye støy

Et annet spørsmål du kan finne ut av i fred og fordragelighet er om gressklipperen, egen eller naboens, faktisk bråker for mye fordi det er noe galt med den. Det er ikke alltid at produktene holder mål, forteller Jensen.

– Vi hadde nylig en henvend­else fra en mann som hadde kjøpt nytt kjøleskap. Han syntes det støyet mer enn det gamle. På vår anbefaling meldte han seg inn i Støyforeningen og fikk låne en støymåler. Den viste helt riktig at kjøleskapet ga langt mer lyd enn det skulle i følge ­spesifikasjonene. Kunden fikk byttet ­skapet, som var en feilproduksjon, forteller Jensen. Foreningen låner ut støy­måler til alle medlemmer som kan komme innom kontoret i Oslo og hente den.

 

Ikke pysete

Er det flaut eller pysete å reagere­ på støy? Pål Jensen mener ikke det. Han viser til at støy faktisk­ forkorter liv ved å bidra til hjerte-­­­ og karsykdommer, stress og lignende. Hjulstøy ved bil­kjøring kan virke søvndyss­ende, og på den måten forårsake trafikk­ulykker. I tillegg kan støy gi konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og hørselsskader. I følge norske miljømyndigheter er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest i Norge.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no