ANNONSE

Min mening

Vårt moralske penge-dilemma

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør I Lokalavisen

Publisert: 22.11.2014

De aller fleste i Norge har det ganske bra. Den norske velstandsøkningen den siste generasjonen har vært en eksplosjon, som sannsynligvis aldri har skjedd noen andre steder i verden. Det unike med Norge er at økningen har skjedd bredt i folket, og kommet nesten alle til gode. Vi har egne boliger, ny bilpark, hytter og ferieboliger i utlandet. Eller i alle fall har vi muligheten til det. I tillegg har vi fått en stat som ­allerede har en pengebinge som er full. Pengene fosser inn i statskassen med et ­tempo som nesten er uforståelig. I skrivende stund er beholdningen i olje­fondet 5.840 milliarder. Prognosen er at innen noen få er, er beholdningen 10.000 ­milliarder. De neste 3 årene skal Oljefondet investere 1 milliard i uka bare i eiendom. Fra før eier vi aksjer i tusenvis av selskaper i hele verden. Spørsmålet er hva vi skal bruke disse pengene til, og hvilket ansvar vi har som oljeproduserende land.

Verden går ad dundas

Mens vi nå går inn i en sesong hvor vi nordmenn lengter etter sol og varme, tenker vi gjerne at «disse klimaendringene som alle maser om», egentlig bare er positivt for oss i Norge. Faktum er at jordas ordinære varmetap og energien fra sola får stadig større utfordringer. Den varmen som tidligere «forsvant» ut i atmosfæren, blir nå møtt av en økende vegg av drivhusgasser. Varmen forsvinner ikke, men blir værende og øker temperaturen på jorden og sørger for mer ekstremvær. En av hovedårsakene til dette er menneskenes forbruk og utslipp av CO2, hvor hovedproblemet i følge de fleste eksperter er at vi får energi fra fossile brennstoff som olje, kull og gass. Så sitter vi her på berget og høster store materielle goder via salg av olje og gass, som øde­legger kloden for fremtidige generasjoner. Problemet er at det går stadig raskere. ­Ekspert overslag som jeg har lest, mener at skal vi holde temperaturøkningen på maks 2 grader, må 80% av påviste oljereserver ligge i bakken. Det er avgjørende viktig at noen går foran og viser at det er mulig å redusere utvinningen av fossile brennstoff. Det største ansvaret ligger på rike land som Norge. Vi kan ikke lenger bare tenke kortsiktig fortjeneste med oljeproduksjon, og helt se vekk ifra allmenn kunnskap at dette på lang sikt vil skade både oss selv og samfunnet som helhet.

Så hva gjør vi?

Med vår gedigne pengebinge skulle jeg gjerne sett at staten brukte mye mer ­ressurser på å utvikle fornybare energiformer. Deler av oljefondet kunne øremerkes slike investeringer. Selvfølgelig bør vi alle sammen se på vårt eget forbruk, men vi trenger utvikling av nye miljøvennlige energiformer. I tillegg må nasjonale og globale myndig­heter stille krav til renere bilpark (el/hybrid), og fly med fornybar energi. Både som nasjon og enkeltmennesker er vi moralsk ansvarlige for å vise vilje til å stoppe vårt overforbruk av fossile ressurser. Selv om det er med på å ødelegge ­melkekua vi har i dagens oljevirksomhet. Oljefondet må ut av investeringer i kullkraft og andre klimaskadelige aktiviteter. Vår investeringspolitikk kan ikke basere seg på fortsatt global oppvarming. Norsk offshorekompetanse og offshoreteknologi er også ­nøkkelen til utvikling av fornybar havenergi, enten det dreier seg om havvind, bølgekraft, tidevannkraft, saltkraft eller bioenergi. Vi har kompetansen, og staten har pengene. Vi kan ikke etterlate oss en klode i fullstendig klimakaos. Her må land som Norge ta ansvar. Ha en flott uke.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no