ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Harmonia – for ytre og indre skjønnhet

Tekst & foto: Solveig Brommeland


Publisert: 22.11.2014

Gry Øglend, kosmetisk sykepleier og innehaver av klinikk Harmonia, ønsker velkommen.


Fakta:

Klinikk ­Harmonia

Kontakt:

Storgata 53b, 4303 Sandnes

Telefon 48 11 52 35

post@]harmonia.no


Web

www.harmonia.no


Facebook

www.harmonia.as

En dag i november, hvor sommerens glød i ansiktet er blitt erstattet med grågusten vinterhud og forkjølelsesrød nese. En dag de fleste av oss lett kunne latt seg overtale til en liten fillerbehandling eller lammelse av sinna­furen mellom øyenbrynene. En slik dag møter Lokalavisens utsendte Gry Øglend – hun er innehaver av Harmonia i Sandnes. Stedet hvor den ytre og indre skjønnhet ivaretas.

Gry ønsker oss varmt velkommen inn i hennes nye lokaler, sentralt i Sandnes, like nedenfor den røde kirken i sentrum. Inn i en atmosfære som er preget av ro, intimitet, velvære og tid til den enkelte. Hun forteller om lokalet hun flyttet inn i for 1 måned siden, at her har det vært mye rart før hun flyttet inn. Ei av Sandnes få «sentrums»kyr hadde i svunnen tid båsen sin i Harmonia sine nye lokaler. Bortsett fra vinduene i rommet er det lite som minner om at lokalet tidligere var en bås, for ei ku. Nå huser det lille ­lokalet en behandlingsstol og utstyr i ypperste klasse, til bruk for å ivareta kundenes behov.

Nye lokaler

Hittil har Gry tilbudt behandlinger og konsultasjoner fra ­lokaler i 5. etasje i Storgaten i Sandnes. Disse lokalene har hun valgt å ­beholde da de er større og gir mulighet for andre typer ­behandlinger og kurs­virksomhet.

De nye lokalene på bakkeplan gjør klinikken mer tilgjengelig og synlig for kundene.

Lang erfaring

Gry er ikke nybegynner innen kosmetisk sykepleie. Hun har lang erfaring som medisinsk sykepleier. Siden 1996 har hun blant annet jobbet på intensiv­avdelingen på SUS og lege­vakten, og er dyktig i sitt fag. Hennes tidligere erfaring innen sykepleie har hun hatt stor fordel av de siste 6 årene i sin praksis som kosmetisk sykepleier.

Hun har tatt sin utdannelse innen kosmetisk sykepleie hos Dr Kiren Bong og Stein ­Tveten, begge anerkjente plastisk ­kirurger. (Hos dem holder hun seg jevnlig oppdater innen ­faget.) Stein Tveten står medisinsk ansvarlig for alle behandlinger hun tilbyr. Dagfinn Øgreid, lege ved Kolibri Medical AS, er medeier og sterkt involvert i den daglige drift. ­Sistnevnte bistår alle ­hennes ­medisinske behandlinger her lokalt, for å sikre optimal ­behandling for kundene.

Gry er i tillegg utdannet NLP/HR Coach og uttalelser fra hennes mange kunder vitner om at hun møter den enkelte med stor innsikt og evne til å se helheten, og med sterkt fokus på det naturlige utseende.

Trygghet og tillit

Gry forteller om viktigheten av å få forståelsen av hva kunden egentlig ser for seg som slutt­resultat.

For å få et godt resultat i forhold til kosmetisk sykepleie, må man gjøre et godt «forarbeid» forteller hun videre. Samtalen i forkant av behandlingene er ­derfor viktig, for å etablere tillit og trygghet.

Det er sluttresultatet kundene har i fokus på, enten det ­gjelder kosmetiske eller medisinske grunner. Selve behandlingen tar kun drøye 15-30 minutter, fra første nålestikk til man kan ­forlate behandlingsstolen. Allikevel setter Gry alltid opp godt tid til hver enkelt kunde, og hun bruker heller to timer mer enn for lite, for å sikre seg det best mulige resultat for kunden.

Robin Hood-filosofi

Gry har fokus på å hjelpe. Hun driver kostnadseffektivt og lar noe av denne gevinsten komme sine mange kunder til gode, ved å kunne ha noe rimeligere prisnivå på sine behandlinger.

For det er ikke bare den som ønsker kosmetiske behandlinger, Gry hjelper.

Hun tilbyr også den som har utfordringer så som ­kroniske smerter og lignende i for­bindelse med ulike sykdommer og ­medisinske utfordringer, gode behandlinger via sine nålestikk eller samtaler.

Migreneplager, spennings­hodepine, svetteproblematikk og tanngnissing, forteller hun kan behandles med ­botoxinjeksjoner som gir svært gode resultater ­etter bare få behandlinger.

Kreftpasienter med behov for alternativ smertelindring er i utgangs­punktet kostbare ­behandlinger. Disse pasientene kan ha nytte av botoxinjeksjoner som ledd i smertebehandlinger for å dempe bl.a. spasmer. Da drar Gry sammen med lege på hjemmebesøk og bistår med sine nålestikk, uten å ta betalt for sin tid. Det er betaling nok for henne å kunne hjelpe en brukergruppe som ikke har fokus på det ytre, men kun trenger smertelindring i en fase av livet hvor det handler om å få redusert smerte og ­ubehag.

Less is more

Det er denne gode balansen mellom det å dekke behovet til kunder som i hovedsak har fokus på det ytre, så som å få bort sinnarynken, smilerynkene og ­redusere noen år fra det ytre, og å være en god lytter og ­hjelper, som bidrar til at man får det godt med seg selv. Det er denne ­balansen som er det unike ved Gry Øglend sin praksis som ­kosmetisk ­sykepleier.

Gry er et levende eksempel på hennes egne ord, om at det er viktig å også vise levd liv. Ikke alt skal fjernes eller korrigeres fra kroppen. Livet skal leves og ­erfaringer synes.

Men det man synes er ugreit og som lett kan gjøres noe med, kan være en god investering, for å øke livskvaliteten, for noen.

Et nålestikk kan da være den beste investering du gjorde, ­enten du vil forbedre det ytre av en eller annen grunn eller har en medisinsk utfordring som ­begrenser livet og kan løses, med et stikk.

Ved klinikk Harmonia får du den beste behandling hos høyt kvalifiserte sykepleier Gry Øglend.

Som en av hennes kunder sa: «Når jeg forlater klinikken har jeg en følelse av å være unik.»


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no