ANNONSE

MOTOR

Kunne ikke bruke elbilen om vinteren

Tekst og foto: Jan Harry Svendsen


Publisert: 22.11.2014

FULLADET: Elbiler får kortere rekkevidde om vinteren enn hva de har under optimale forhold på sommeren.


Mannen kjøpte en elbil som viste seg ubrukelig til hans formål om vinteren. Nå har han fått Forbrukertvistutvalgets medhold i å heve kjøpet.

Selgere som ikke opplyser tilstrekkelig om rekkevidden på en elbil bryter opplysnings­plikten overfor kjøper. Det kan være grunn nok til å heve kjøpet.

Det var i slutten av 2012 at en mann fra Nannestad kjøpte seg en ny elbil med en oppgitt rekke­vidde på 150 kilometer. En rekke­vidde som ble dramatisk redusert når vinteren kom. For i den kalde årstiden kom ­mannen fra Nannestad seg knapt til jobben med elbilen. Småturene han hadde planlagt i forbindelse med arbeidet kunne han bare ­glemme.

Kjøperen reklamerte, men møtte lite forståelse fra selgeren av bilen. Der fikk han beskjed om at en reduksjon av rekke­vidden med 50 prosent var noe man måtte regne med om ­vinteren, og at det ikke var noen feil med bilen.

Men nå har Forbrukertvist­utvalget gitt mannen rett til å heve kjøpet og få pengene han betalte for bilen tilbake.

Opplysningsplikt

Ifølge vedtaket har selger opplysnings­plikt dersom ­bilen ikke passer til det formålet som selger kjenner til når avtalen blir inngått. Forbrukertvistutvalget konkluderer med at selgeren ikke hadde gitt tilstrekkelig informasjon om at rekkevidden på el­bilen ikke passet kjøperens formål, noe som ga kjøperen av bilen rett til å heve kjøpet.

– Vedtaket viser at det er viktig at selger gjør kjøperen opp­merksom på rekkevidden til ­bilen, særlig når selgeren er kjent med hva kjøper skal bruke bilen til, sier direktør for forbruker­service, Ingeborg ­Flønes, i Forbruker­rådet.

Viktig dom

For elbileiere er det en prinsipielt viktig dom.

– Begrunnelsen for dommen var at selger var kjent med bakgrunnen for kjøpet og hva bilen skulle brukes til. Når selger ­visste det, skulle han ha opplyst kjøperen om at det ikke var ­mulig å bruke bilen til å kjøre til jobben på vinterstid, sier Flønes.

Hun understreker at kjøpere av elbiler i langt større grad enn før er avhengige av råd og veiledning fra selgeren av bilen.

– Teknologien er ny og i ­utvikling. Dermed må også forbrukeren i større grad en tidligere forholde seg til råd og ­veiledning fra selger, sier ­Flønes.

Vedtak i Forbrukertvist­utvalget er bindende på lik linje med en dom, dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen fire uker etter for­kynnelse.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no