ANNONSE

Leserbrev

En førjulstid for alle

Kim Stian Tjelta Ellingsen.
Human Etisk Forbund.

Publisert: 06.12.2014

Alle barn fortjener en fin førjuls­tid og en hyggelig jul. For at alle barn skal få en god jul håper vi alle skoler vil bidra til å gi ­reell valgfrihet i førjulstiden. De ­elevene som vil slippe skole­gudstjenester har krav på et likeverdig tilbud.

Jula nærmer seg og vi er opptatt av å skape en fin høytid for alle. For noen er det religiøse innholdet det viktigste med jula, mens for andre er det viktigste kjærligheten, varmen og om­tanken vi har muligheten til å vise hverandre når hele landet tar et pust i bakken.

I dag har skoler over hele ­landet planer om å sende ungene i gudstjeneste i forbindelse med juleavslutninger. For å sikre alles religionsfrihet er vi opptatt av at de som ikke ønsker å gå i kirken får et likeverdig alternativ.

Tidligere år har vi dessverre sett for mange eksempler på uverdige alternativer. Barn som ikke ønsker å gå i kirken har blitt satt til å rydde klasserom og plukke søppel i skolegården som alternativ til å delta på ­skolegudstjenester.

På samme måte som det er ­legitimt å ville gå i kirken før jul må det være greit ikke å ville gå i kirken.

Gudstjenester er ikke bare en hvilken som helst elev­sammenkomst, men er en tungt misjonerende og religiøs ­samling.

Den norske kirke bruker selv følgende definisjon på sine nettsider når de skal forklare hva en gudstjeneste er:

Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud.

Den tydelige religiøse og forkynnende intensjonen med gudstjenesten er det som nødvendig­gjør gode alternativer som respekterer den enkeltes tro og livssyn. I disse dager sender vi ut brev til skolene i fylket hvor vi minner om regelverket fra utdannings­direktoratet som skal sikre verdige alternativer og god informasjon. Vi sender også ut et hefte med forslag til fine og ­samlende aktiviteter sompasser for alle uavhengig av foreldrenes tro og livssyn. Ikke fordi vi ­tviler på skolenes gode inten­sjoner, men fordi vi vet at dette kan ­glippe i en hektisk førjulstid.

Kristendommens tid som statsbærende og samlende religion er forbi i Norge. Tall fra SSB viser at ikke bare går forbruket av kirkeritualer ned, men under halvparten av befolkningen oppgir at de tror på noen form for gud. I et slikt samfunn er vi avhengig av å respektere hverandre og møtes på arenaer som forener fremfor å splitte.

Vi håper alle fylkets skoler gjør den lille ekstra innsatsen som trengs for å skape et verdig alternativ til de som ikke ønsker å gå i kirken og at dette opplyses om god tid i forveien. I fellesskap kan vi skape en julefeiring for alle.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no