ANNONSE

MOTOR

Fart dreper unge menn

Tekst: Jan Harry Svendsen


Publisert: 10.01.2015

KAMPANJE: Ungdom og fart -kampanjen rulles ut i disse dager. Målet er gjøre det sosialt uakseptabelt å kjøre for fort. (Foto: Statens vegvesen)


I fjor omkom 27 trafikanter i alderen 18 til 24 år på norske veier. 90 prosent av dem var menn.

En fersk analyse fra Statens ­vegvesen viser at høy fart har vært årsaken til 55 prosent av ulykkene som har involvert unge menn mellom 18 og 24 år de siste fem årene. I 2013 omkom 27 ­trafikanter i aldersgruppen på veiene i Norge, mens 14 trafikanter har mistet livet så langt i år.

Undervurderer

– Unge gutter er nøkkelpersoner for å få ulykkestallene til å fortsette å synke. Får vi til en atferdsendring blant unge gutter i trafikken, vil vi få en hel generasjon som etter hvert vil kunne overføre gode holdninger videre til neste generasjon, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Undersøkelsen viser nemlig at det er spesielt unge menn som er innblandet i ulykker hvor farten er høy. Ifølge undersøkelsen er 90 prosent av alle omkomne i aldersgruppen 18 til 24 år menn.

– De fleste oppfører seg bra i trafikken, men unge og uerfarne sjåfører kan ha en tendens til å tro at de er flinkere til å kjøre bil enn det de egentlig er. Ofte har de heller ikke erfaring til å vurdere konsekvensene av de ­valgene de tar i trafikken. Vi ser at evnen til å planlegge, og vurdere konsekvenser, ikke er ferdig utviklet hos menn før det er rundt 25 år, sier Molnes.

– Positiv utvikling

– Vi ser en positiv utvikling hos de unge i trafikken, men fortsatt er de en høyrisikogruppe og derfor er det også nødvendig med effektive og forebyggende trafikksikkerhetstiltak. Vi ønsker å øke folks motivasjon til å kjøre tryggere, og til å holde fartsgrensene. Budskapet i «Ungdom og fart»-kampanjen er at det å kjøre for fort ikke er et tegn på modenhet, og at denne typen av atferd minsker ­graden av til­hørighet, sier UP-sjef ­Runar Karlsen.

Men det er ikke bare blant de unge at høy fart er et problem. Av alle dødsulykker de fem siste årene utgjør fartsulykker 37 prosent. I 13 prosent av ulykkene beskrives farten som svært høy.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no