ANNONSE

VITENSKAP

Troverdig tro

Tekst: Grethe Brandsø


Publisert: 24.01.2015

KRISTEN: De fleste statsstøttede trossamfunn utenfor Den norske kirke er kristne. 
(FOTO: NTB scanpix)


Har du et oppdatert medlems­register, en trosbekjennelse og noen overbeviste meningsfeller? Da kan du søke statsstøtte.

– Du får ikke støtte hvis du tror på jule­nissen, opplyser avdelingsdirektør ­Merethe Helstad, ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Vi har dessuten avslått søknader fra grupper som hevder å tro på reinsdyr og spagettimonstre. Men ellers kan de fleste tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke søke Fylkesmannen om ­økonomisk støtte, tilføyer hun.

For å være kvalifisert til statsstøtte må du imidlertid kunne vise til et tros­budskap og en trosbekjennelse, og trossamfunnet ditt må ikke krenke norsk «rett og moral».

– Du må dessuten dokumentere både oppdaterte medlemsregistre, regnskap og årsmeldinger. Medlemslistene ­sender vi til Brønnøysundregistrene, hvor opplysningene «vaskes» mot hverandre, mot registrene til Den norske kirke samt ­Folkeregisteret, sier Helstad, og påpeker:

– Vi regner forresten et «samfunn» for å være mer enn én person. Du kan med andre ord ikke få støtte for å tro helt alene. Er dere tre som tror, er det imidlertid håp.

Flest kristne

Tros- og livssynssamfunn utenfor folkekirken, med statstilskudd, hadde per 1. januar 2014 cirka 587.000 medlemmer. Og det er de kristne trossamfunnene som er størst, med 57 prosent av alle medlemmer utenfor folkekirken. De islamske trossamfunnene representerer den nest største ­religionen i Norge, med 22,5 prosent av alle medlemmer i samfunn utenfor Den norske kirke.

– De fleste som søker om statsstøtte, er trossamfunn som er registrert i andre land, eller som er utsprunget av allerede etablerte trosretninger. Det er sjelden vi får søknader fra helt nye trossamfunn, sier Merethe Helstad.

Beløpet som gis i tilskudd fra staten, regnes ut fra hva det offentlige bevilger til Den norske kirke per medlem. Ifølge ­Kulturdepartementet er satsen som ­brukes for beregning av statstilskudd i 2014, satt til 449 kroner per medlem.

Norrøn høytid

Åsatrufellesskapet Bifrost er et av de om lag 730 tro- og livssynssamfunnene som får statsstøtte i Norge. Felles for medlemmene er bekjennelsen til moderne åsatro – bygget på nordiske førkristne religiøse tradisjoner.

– Siden Bifrost ble registrert som trossamfunn i 1996, har medlemstallene vært stigende, og i dag har vi 352 medlemmer, opplyser daglig leder og høvding Eirik Indregård.

Bifrost er en paraplyorganisasjon for åsatrolag og blotslag rundt om i Norge. Statsstøtten fordeles på disse lokallagene.

– Pengene vi får i støtte går for eksempel til å feire religiøse høytider. Og nå står jula – eller vinterblotet – for tur. Jula er jo egentlig «vår» høytid det, humrer ­Indregård.

– Da brenner vi bål i skogen og feirer at sola snur, med mat og drikke.

Utenfor kirkehistorien

Fram til midten av 1800-­tallet var det ikke tillatt å danne tros­samfunn utenfor Den norske kirke. I 1845 ble imidlertid ­Dissenterloven vedtatt. Den ga rett til fri og offentlig ­trosutøvelse for kristne utenfor statskirken, og vi fikk da organiserte trossamfunn av for eksempel kvekere og katolikker i Norge. I 1969 ble loven avskaffet, og ­dissenterbegrepet forsvant fra norsk lovgiving med den nye «lov om trudomssamfunn og ymist anna». Alle trossamfunn kunne nå søke om tilskudd fra staten, og det ble også mulig for ikke-religiøse livssyns­organisasjoner å søke om støtte.

Kilde: SNL, Wikipedia 


Tros- og livssyns­samfunn

• Av 5.109.000 personer bosatt i Norge 1. ­januar 2014, var 587.000 ­personer medlemmer av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

• De kristne tros- og livssynssamfunnene utenfor folkekirken som får statstilskudd, er størst, med tilsammen 337.000 medlemmer utenfor Den norske kirke.

• Islamske trossamfunn representerer den nest største religionen i Norge, med til sammen 132.000 medlemmer.

• Tallet på medlemmer i Human-Etisk Forbund var 84.300 per 1. januar 2014.

• Andre livssynssamfunn hadde på det samme tidspunktet 2.200 ­medlemmer.

Kilde: SSB 


Små tros- og livssyns­samfunn

Disse statsstøttede tros- og livssynssamfunnene er registrert med færre enn ti medlemmer i 2014:

• Gruppen for Spiritistiske studier Allen Kardec

• Huskirka i Rennesøy

• Familiekirken i Follo

• Menigheten Nytt Liv ­Austevoll

• Reipå Pinsemenighet

• Smyrna menigheten

• Oslokirken

• Pinsekirken Noah, Arna

• Pinsekirken Sola

Kilde: Kulturdepartementet


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no