ANNONSE

KULTUR

årets lions røde fjær aksjon går til 


«MITT VALG» mot vold, rus og mobbing

Tekst og foto: Pål Larsen


Publisert: 24.01.2015

Distriktsansvarlig Thorbjørn Thomassen til venstre og 
soneleder Jan Salve Torgersen ­holder tommelen opp for en vellykket innsamling.


Dette er et undervisnings­opplegg som Lions har hatt i mange år, som retter seg mot barnehager, skoler og videregående skoler.

«Mitt valg» handler om læringsmiljø, forebyggende arbeid og emosjonell ­kompetanse.

Flere titall tusen pedagoger og andre ansatte i skoler og barnehager har allerede tatt ett eller flere av kursene. Hensikten er å gi ­skoler og barnehager et konkret og metodisk verktøy i forbyg­gende ­arbeid, blant annet mot bruk av rusmidler, ­mobbing og vold.

Mål om millioner

Målet med innsamlings­aksjonen er 30 millioner kroner på landsbasis, forteller ­Thorbjørn ­Thomassen som er distrikts­ansvarlig for Røde Fjær aksjonen.

Tidligere år har aksjonen gått til ­eksterne organisasjoner og institusjoner, som ­Beitostølen Helse­sportsenter i 1966, det første året aksjonen ble avholdt. Det neste var Montebellosenteret i 2004.

Innsamlingen til Montebello­senteret er så langt rekordåret med 46 mill. kroner. Så høyt satses det ikke i år, når de lar pengene gå til Lions eget prosjekt, men de har mål om en stor sum penger til «Mitt valg» også.

Vi kan se på denne innsamlingen på samme måte som TV-­aksjonen. Noen er redde for at Lions skal tjene penger på dette, men det er helt atskilte regnskap, og alt som ­kommer inn går til programmet «Mitt valg», sier Røde Fjær ­kontakt og soneleder Jan Salve ­Torgersen.

Bygger barn

Vi ser at «Mitt valg» er et program som trenger mer midler enn det vi får inn gjennom vanlig drift. Det trenges også hjelp til selve innsamlingen, og de lokale klubbene er allerede i god gang med å snakke med idrettslag og andre klubber og lag, som ville kunne bidra med bøssebæring på innsamlingsdagen 8. februar.

Motto for innsamlingsaksjonen er: «Det er ­bedre å bygge barn, enn å ­reparere voksne».

MITT 
VALG

Mitt valg er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Programmet eies av stiftelsen «Det er mitt valg» som er en del av Lions Norge.

Det er basert på «Lions Quest» ­opprinnelig utviklet i USA.

Personalet i barnehager og på skoler tilbys skolering av sertifiserte Mitt valg-­instruktører, før de tar opp­legget i bruk for barn og unge.

Kurs og materiell i ­forbindelse med disse kursene er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Kostnadene dekkes av lokale Lionsklubber med støtte fra Tulipanfondet.

Lionsklubbene er også samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og ­gjennomføring av kurs.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no