ANNONSE

SPORT & FRITID

Orstad – ­Sandtangen

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Turgleder for folk flest», 
Dreyer Forlag


Publisert: 24.01.2015

Fra BMX-banen på Orstad går det turvei like til Sand­tangen ved Bryne. Turveien har fast grusdekket, noe som gjør at den egner seg godt for barnevogn og rullestol­brukere.

Bar- og lauvskog preger mye av området turveien passerer gjennom. Den frodig vegetasjonen gir et rikt fuglelivet langs vannet. Og det er mye liv i og ved ­vannet når «andemor» har fått sine små nøster. I de lune vikene veksler det mellom sandstrand og rik vegetasjon av planter som trives i vann. Turen langs Frøylands­vatnet er et godt alternativ på vindfulle dager. Noen steder er det åpne ­partier, som gjør det mulig å se utover Frøylandsvatnet. Jernbanelinja går langs turveien, og det er lys på omtrent hele strekningen langs Frøylandsvatnet. Det er satt ut ­benker langs turveien, og informasjonsskilt forteller om ting som er verdt å se. Et alternativ er å gå turen en vei og ta toget tilbake.

Ved Butangen holdt «husmennene ved vatnet» til i ­perioden ca. 1850 til 1910/1915. En kort historie om «Sven i Tangjen» og «Johannes mæ Vatne», samt litt ­generell informasjon om husmenn står skrevet på en minne­tavle ved Butangen. En kan ta en avstikker rundt Gunnarsberget hvor Jæren Kajakklubb holder til.

Lalandsholmen skiller seg spesielt ut blant holmene i Frøylandsvatnet. Et gammelt sagn forteller at det var på denne holmen at Olav Tryggvason ble født. Snorre ­Sturlason skriver: «Astrid gikk med barnet til kong ­Tryggve. Hun lot dem ro seg ut på et vann, og der gjemte hun seg på en holme sammen med noen få folk. Der fødte hun et barn. Det var en gutt. Da de øste vann over ham, kalte de ham Olav etter farfaren.» Det kan ­nevnes at far til Astrid var Eirik på ­Obrestad og at hun var på rømmen fra ekte­mannens drapsmenn. Lalands­holmen er ikke nevnt, men kan hende det var eneste vannet i nærheten med en holme. En må bruke båt for å komme ut på holmen, som er dekket med trær. Midgards­ormen er et prosjekt som ­Brynes Vel har satt i gang. De satser på å få bygget en gang- og sykkelbro over vannet til Njåskogen for å binde tur­områdene mer sammen. Broen skal etter planen gå via Lalandsholmen.

På Steintangen er det satt opp «trimløype» for de som ønsker litt større utfordringer enn å gå langs Frøylands­vatnet. I tillegg er det satt opp en grillhytte og raste­benker ved vannet. Når en nærmer seg Sandtangen, blir det mindre ­vegetasjon langs vannet og en ser Njå- og Lyefjellet over tretoppene i Njåskogen.

Like ved Jakobskråna går turveien rundt «Time-­Eskeren», som sannsynligvis er mellom 12.500 og 15.000 år gammel. Den karakteristiske rygg­formasjonen ble ­dannet da isen smeltet og består av sand, grus og rullestein.

Turen ender i byparken på Bryne - Sandtangen. Her er det benker, grillplass, lekeplass, trimpark og grasslette. Sandtangen eies og drives av Brynes Vel, som er en dugnads­organisasjon stiftet i 1913.

Hvordan komme dit:

Orstad: Fv-505 til sykkelcrossbanen 
ved Orstad. 
Opparbeidet parkeringsplass.

Klepp stasjon: 
Fv-252 fra Kleppe til Klepp stasjon. Parkering ved ­Gunnarsberget på sørsiden av jernbaneundergangen.

Bryne: Fv-44 til Bryne og Arne Garborgsveg til Storstova. 
Flere steder å parkere.

Turen er på ca: 18 km og tar 4–5 timer

Vanskelighetsgrad: 1 støvel


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no