ANNONSE

Min mening

Boligprisene er for lave – avblås krisen

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Publisert: 07.02.2015

De siste månedene har flere av Norges mest anerkjente sjefsøkonomer for de store bankene vært ute og advart boligkjøpere om at prisene sannsynligvis vil falle med minst 20 %. Kanskje enda mer. Etter oljeprisfallet har Stavanger og vår egen region blitt spesielt utsatt for spekulasjoner om en dramatisk nedgang, og noen har vist til Detroit som et skrekkens eksempel på hvor galt det kan komme til å gå i Stavanger. Glem det. Alle som tror på det scenariet i 2015, kommer til å ta feil. Det motsatte er konklusjonen. Prisene kommer til å stige. Faktum er at boligprisene er for lave.

Hva er dyrt?

Jeg hører mange si at boligprisene er høye og at det er alt for dyrt å etablere seg i området. Det som er helt sikkert er at det i mange år har vært dyrere å etablere seg i Stavanger, enn mange andre steder i landet. Men betyr det at boligprisene er helt feil? Og at vi snart får et krakk? Hvordan et prisnivå oppleves, vil være avhengig av den enkeltes situasjon. Det går på egenkapital, inntekt, rentenivå og muligheter for å få til en fornuftig finansiering. Jeg kjøpte min første bolig på Storhaug i 1980. Da var jeg 20 år. Etter at mine hardtarbeidende foreldre hadde pantsatt alt de hadde, for å hjelpe sønnen, lånte jeg 600.000 til en rente på 
17 %. Det betydde at jeg hver eneste måned hadde en rentekostnad på kr 8.500 i tillegg til alt annet. Etter at jeg har sett på forskjellige statistikker tror jeg at den samme boligen nå ville ha kostet ca 4.500.000. Dersom jeg skulle ­finansiert kjøpesummen i dag med fastrente i 3 år vil jeg jeg fått en rente på 2,25 %, og månedlige rentekostnader på 8.440 per måned. Med andre ord ville jeg hatt en lavere rentekostnad i dag 35 år senere. I tillegg har jeg kanskje 5 x så stor inntekt som den gang. Kan jeg da konkludere med at det er billigere å bo i Stavanger i dag, enn i 1980?

Kom deg inn i boligmarkedet

Hva som styrer boligprisen er sammensatt. Men det vil alltid være en kombi­nasjon av tilbud og etterspørsel, kombinert med kostnadsnivå i et land eller en region. Akkurat nå er det ca 800 boliger til salgs i Stavanger og ca 600 boliger til leie. Gjennomsnittlig koster en bolig i Stavanger nå 3.350.000. Kvadratmeter­prisen på brukte boliger som ligger til salgs, varierer fra ca 35.000 som det ­laveste i Kvernevikområdet, til i underkant av 51.000 per meter på Hinna. Felles for alle disse 800 brukte boligene er at de selges til langt lavere pris enn ­kostnaden med å bygge nytt. Ingenting tyder på at nybyggkostnaden skal falle noe særlig. Tvert om. Nybyggkostnadene vil også øke, og spesielt etter at kronen har svekket seg. (Kjenner du noen i byggebransjen som vil gå ned i lønn?) ­Redusert antall nybygg og et finansbilde slik at vi nærmest til «evig tid» vil ha lav rente. I alle fall kan vi nå binde renten i 10 år til 3,2 %. Dette vil medføre at prisene på brukte boliger vil stige. Samtidig som det blir mindre tilbud av nybygg. I min glasskule ser jeg en bra økning i 2015, og en kraftigere økning i 2016/2017. Vis meg den byen i verden hvor folketallet over tid synker. Du kan trygt kjøpe brukte boliger av god kvalitet på dagens prisnivå 
i Stavanger. Det blir en brukbar ­investering, 
men husk å binde renten i år.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no