ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

ganddal terapi og trening, en av regionens største fysioterapiklinikker


Hjelper deg til bedre helse

Tekst: Helene Stenhaug

Foto: Paulo Pagani


Publisert: 07.02.2015

Terapeuter og ansatte ved Ganddal Terapi og Trening. Bakerst fra venstre: Manuellterapeut/løpsanalyse Øystein Wergeland, manuellterapeut Sigbjørn Hjorthaug, manuellterapistudent Joachim Raastad, manuell­terapeut Karen Margrete Wisur, kiropraktor Are Nikolai Skjøthaug, psykomotoriker Jeanette Szalay, manuellterapeut Tor Sølve Tjelta, resepsjonist Lill-Beathe Bjordal, fysioterapeut Wojciech Gierymski, ernæringsfysiolog Marit Abercrombie, manuellterapeut Joachim Fidtje, manuellterapeut Stephanie Lemieux. Sittende foran fra venstre: Personlig trener Tone Lise Stokkeland, fysioterapeut Jøran Thomassen, fysioterapeut Marit Ø. Friedberg, 
coach Siri Bente Kristoffersen, manuellterapistudent Martin Haagensen, manuellterapistudent Stian Larssen.


Fakta:

Ganddal Terapi og Trening AS

HVA:

Tverrfaglig klinikk med til sammen

17 terapeuter som behandler muskel­-/skjelettplager. Eget treningssenter i lokalene.


AKTUELL MED:

Kort ventetid. Med helprivat manuellterapaut og kiropraktor ved klinikken, kan pasienter raskt få time.


HVOR:

Lundegeilen 10, 4323 Sandnes.

Klinikken er i 2. etasje 


ÅPNINGSTIDER:

Mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00.


KONTAKT:

Telefon: 51 60 16 60 
mellom kl. 08.00 og 13.00

gtt@gtt.no


Web:

www.gtt.no

Har du vond rygg eller andre muskel-/skjelettplager? Får du ofte hodepine? Ønsker du å forbedre løpeteknikken, øke prestasjonsevnen mot neste sykkelritt? Uansett hvilke utfordringer musklene og leddene står overfor, sjansen er stor for at du finner løsningen på Ganddal Terapi og Trening.

– Det er tverrfaglighet som gir pasientene et helhetlig tilbud hos oss. Vi har samlet et bredt spekter av fagkompetanse innen muskel-/­
skjelettlidelser, sier Marit Ø. ­Friedberg, daglig leder og fysio­terapeut.

Klinikken er ingen nybegynner i bransjen. Den ble etablert i 1998 ved at fem fysioterapeuter startet ett arbeidsfellesskap. Gradvis har klinikken vokst, så nå er den en av regionens største og komplette ­behandlingssenter for muskel-/skjelettlidelser.

13 fysioterapeuter og 1 kiropraktor sørger for faglig bredde i behandlingstilbudet. En fysio­terapeut jobber helprivat og har kort ventetid. De fleste terapeutene har driftsavtale og har Navs refusjonsordning.

Terapitilbudet har i senere tid blitt utvidet med tilbud om coach, ernæringsfysiolog og personlig trener.

Klinikken har resepsjonist som tar imot henvendelser og setter opp timeavtaler.

Stort team

På Ganddal Terapi og ­Trening kan du få behandling av 3 fysio­terapeuter med generell ­kompetanse, 5 manuellterapeuter, 1 psyko­motorisk fysioterapeut, 3 fysio­terapeuter under utdanning i manuell­terapi, 1 kiropraktor og 1 akupunktør.

Mange kunder har livstils­sykdommer. Fysioterapeuter kan veilede i hvordan forebygge belastningslidelser. Men ofte må det endringer til mentalt og innen ernæring. Ganddal Terapi og Trening synes det er spennende at de nå har coach, ernærings­fysiolog og personlig trener, knyttet til trenings­senteret. ­Totalt driver nå 17 terapeuter sin virksomhet i lokalene.

Hva kan du få hjelp for?

I hovedsak: Alt innen muskel-/skjelettlidelser. 13 fysio­terapeuter å velge blant, de fleste med videreutdanning. 1 kiro­praktor.

Fysioterapeuten sitt kompetansefelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten kan gjennom sin kunnskap i muskel/skjelett, forebygge og behandle belastnings­lidelser.

Manuellterapeuten har videreutdanning i fysioterapi. Manuell­terapeuten kan sykemelde og henvise til røntgen/MR/CT og til spesialist. Du trenger ikke hen­visning for å få behandling.

Sigbjørn Hjorthaug er veileder for studenter innen manuellterapi. Nye studenter bidrar positivt i miljøet faglig og sosialt. Takket være Hjorthaug sin innsats som foredrags­holder og kurs­arrangør, får klinikken sine fysioterapeuter ­stadig faglig påfyll og oppdatering.

Psykomotorikeren har videre­utdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. I behandlingen fokuseres på sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser. De vanligste virkemidlene i behandlingen er øvelser, massasje og sanse-/oppmerksomhetsøvelser.Det vektlegges at pasienten deltar gjennom samtaler og refleksjon over kroppens reaksjoner og opplevelser.

Kiropraktoren søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet for å redusere smerte og fremme generell helse. En kiropraktor kan som manuellterapeuten, henvise videre til røntgen/MR/CT og legespesialist og sykemelde pasienten.

Ganddal Terapi og Trening sin kiropraktor, Are ­Skjøthaug, har også utdanning som fysioterapeut.

– Det viktigste ved behandlingen er å avdekke år­saken og sette i gang tiltak for permanent endring, sier ­Skjøthaug.

– Jeg bruker god tid og skriver en grundig journal etter vurdering av pasientens syke­historie og undersøkelser. Å eliminere andre sykdommer er også vesentlig. Er jeg i tvil, sendes pasienten til annen under­søkelse, sier ­Skjøthaug. ­Kiropraktoren kan hjelpe deg om du bl.a. har migrene, hodepine, nakke­smerte, svimmelhet, ryggsmerte og andre muskel- og leddplager.

Hjelp til å bedre idrettsprestasjonene dine

Gjennom en løpstilanalyse får du en vurdering av din løpeteknikk.

Øystein Wergeland er manuell­terapeut. Han behandler belastningslidelser og ­jobber helprivat ved klinikken. Han har spesial­kompetanse i testing og vei­ledning av idrettsutøvere, gjennom løpestil­analyse på trede­mølle og laktat-testing på tredemølle og ­sykkel. Han tilbyr også såletilpasning og treningsveiledning.

– Jeg er selv maratonløper, og ­synes det er spennende å hjelpe folk til bedre prestasjoner, både i løping, sykling og øvrig trening, sier Wergeland.

– Ved disse metodene har jeg hjulpet både mosjonister og profesjonelle utøvere med å forbedre sine prestasjoner. Jeg gir råd og veiledning i hvordan du beveger deg mest mulig ­effektivt. Hvordan en kan forebygge og ­rehabilitere skader.

Wergeland utfører også alle ­behandlinger innen fysioterapi og manuellterapi. Som helprivat har han kort ventetid.

Treningsenter

Ganddal Terapi og Trening har et treningssenter på 250 kvm, med gode muligheter til trening i styrke og utholdenhet. Betalende medlemmer får nøkkelkort og kan låse seg inn selv. En får veiledning og treningsprogram ved oppstart. Personlig trener kan nå leies ved senteret.

Fysioterapi­pasientene får stor motivasjon til egeninnsats da de har et meget godt treningssenter til benyttelse som ledd i behandlingen.

Velkommen til Ganddal Terapi og Trening – et behandlings­senter med stor bredde og faglig kompetanse.

Fysioterapi­tilbud:

Generell fysioterapi, manuellterapi, psyko­motorisk fysio­terapi, idretts­fysioterapi, fysioterapi med ­nevrologisk ­kompetanse, barne­fysioterapi, bekkenbunns­trening, varmtvanns­trening, gruppetrening i generell fysioterapi, triggerpunkt­behandling med nåler, trykkbølgebehandling.


Andre tilbud:

Klassisk akupunktur, ­såletilpasning.

Treningssenter, coach, ernæringsfysiolog, 
personlig trener.Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no