ANNONSE

UTDANNING & JOBB

Lærlinger ut i verden

Tekst: Kjersti Blehr Lånkan 

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix


Publisert: 07.02.2015

VASKET HÅR: I Spania vasket Kelly Olkkonen hår, satte farge og fønet. Hun klippet ikke noe særlig, men syntes likevel hun lærte mye på andre måter

Du trenger ikke være akademiker for å utdanne deg utenlands. Kelly Olkkonen (20) er storfornøyd med lærlingpraksisen i Spania gjennom Erasmus+.

– Det er en opplevelse man tar med seg resten av livet, sier Kelly Olkkonen (20) om de tre månedene hun var på utveksling gjennom Erasmus+.

I byen Jerez de la Frontera fikk hun først en måned med spansk språkkurs, deretter jobbet hun to måneder i en frisørsalong.

– Klipping gjorde jeg ikke så mye, det var veldig mye vasking av hår og sette i farge og føne. Kundene ville som oftest ha sin frisør til å klippe.

Likevel synes hun at hun lærte mye, både faguttrykk, teknikker, språk og kultur, men først og fremst personlig.

– Jeg har lært mye om samarbeid, blitt mer utadvendt og åpen for nye mennesker og opp­levelser, sier hun.

Nå jobber hun som lærling ved «På håret» ved Bærums Verk.

Største program

Erasmus+ er det desidert største utvekslingsprogrammet for norsk grunnopplæring. For elever og lærlinger ved fag- og yrkesopplæring er det også en av få muligheter til å få offentlig ­støttet praksis i utlandet. Opplegget er ikke fastlagt på forhånd, men avtales innenfor ramme­verket til Erasmus+.

– Oppholdet planlegges av dem som har ansvar for opplæringen av lærlingen i Norge og partneren i utlandet. Utgangspunktet er norske læreplaner, forteller Siv Andersen, avdelingsdirektør ved Senter for internasjonalisering av utdanning, som jobber med ­Erasmus+ på nasjonalt nivå.

Lærlinger kan, som andre elever, velge mellom alle de 28 EU-landene, de tre EØS-­landene samt Makedonia og Tyrkia. ­Oppholdet kan vare mellom 2 uker og 12 måneder, men gjennom­snitt er 3-4 md. ­Lærlinger som deltar, får tilskudd til reise, kost og losji.

– Størrelsen avhenger av lengden på reisen, hvilket land man skal oppholde seg i og hvor lenge oppholdet varer. Dersom lær­lingen har spesielle behov, er det mulig å få dekket ekstra utgifter, forteller Andersen.

I tillegg til Erasmus kan lærlinger som ønsker et opphold i Tyskland, reise ut gjennom programmet Gjør det!

Ikke alle får dra

I 2014 tildelte den norske staten i overkant av 24 millioner kroner til norske elever, lærlinger, lærere og instruktører på utveksling gjennom Erasmus. Guillaume Jagle er en av de internasjonal koordinatorene som godkjenner søknader.

– Fra mitt område, Oslo og Akershus, får mellom 35 og 50 prosent av søkerne dra, forteller han.

Lærlingene blir vurdert ut fra hvor motiverte og faglig interesserte de er, og om de synes å være selvstendige nok til å dra ut alene.

– Noen ganger ønsker dessuten ikke den norske bedriften de jobber i at de drar, eller det er for mange søkere i forhold til plasser, sier Jagle.

Hans erfaring er at lærlingene blir mer selvsikre og selvstendige etter et slikt opphold.

– De får også mange refleksjoner rundt hvordan faget og arbeids­vilkår er i utlandet, sier han.

Språket er imidlertid ofte en utfordring.

– Det kan begrense hva man lærer faglig. Det kan også være en utfordring å bruke den tilegnede faglige kunnskapen i Norge, fordi fagene kan være ganske ulike, sier han.

Språklige utfordringer

Språket er det eneste Olkkonen setter fingeren på av utfordringer.

– Språkkurset gikk veldig fort, forteller hun. Men det hjalp at hun, og de to nordmennene hun bodde sammen med, tilbrakte tid med lokalbefolkningen. ­Arbeidsdagen varte fra ni til to, deretter var det siesta til omtrent seks, før de møtte venner. ­Reising ble det også tid til. Hun vil sterkt oppfordre andre lær­linger til å søke.

– Hvis du er lærling og litt lei av hverdagen hjemme, er dette noe du burde søke på. Det kan virke litt skummelt, men det er virkelig gøy.

Erasmus+ 
for lærlinger

• Erasmus+ samler EUs tidligere utvekslings­programmer innenfor ­utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program.

• Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og ­bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

• Elever kan følge under­visningen ved en godkjent yrkesfagsskole og/­eller ha praksis i bedrift/opplærings­organisasjon, mens lærlinger kan ut­plasseres i en relevant bedrift

• Neste søknadsfrist for ­Erasmus+ er 4. mars 2015.


Tips til ­lærlinger som vil ut

• Vær åpen og ha vilje til å lære.

• Vær engasjert fra første dag.

• Finn ut hva du personlig vil oppnå med oppholdet.

Kilde: Guillame Jagle, internasjonal koordinator i Oslo og Akershus fylkeskommune


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no