ANNONSE

SAMFUNN

nytt nødnett lansert 
i rogaland:


Riktig hjelp på kortest mulig tid

Tekst: Pål Larsen

Foto: Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 21.02.2015

Når både brannvesen, politi og helse tar i bruk det nye nødnettet, vil etatene kunne samarbeide på en bedre måte en tidligere, ikke minst i forbindelse med store ulykker. Rogaland brann og redning IKS (RBR) gikk live på Nødnett 18. februar.

Brann- og redningssjef Henry Ove Berg i RBR åpnet 18. februar det nye nødnettet for brann og redning til den rungende lyden fra et varslingshorn. Brannmannskaper i Sør-Rogaland har dermed gjennomført opplæring på nye nødnett-terminaler og tatt disse i bruk. Operatørene i 110-sentralen i Stavanger har tatt i bruk et helt nytt verktøy for mottak av nødanrop, kommunikasjon med brannmannskaper og utalarmering.

– Nytt nødnett vil gi brann, politi og helse et bedre kommunikasjonsverktøy. Med Nødnett får vi bedre sambandsdekning, færre dødsoner og bedre sikkerhet for mannskap i innsats, sier Henry Ove Berg.

Ingen endring for publikum

For publikum har ikke inn­føringen av nytt nødnett noen praktisk betydning. De forholder seg til 110-­sentralen som tidligere. Nødnett er nød­etatenes interne kommunikasjons­utstyr, og er felles for politi, helse og brann. Dermed kan nødetatene kommunisere med hverandre hele tiden fra mottatt melding, på vei til skadested og etter at de er kommet fram. Nødnettet har bedre dekning og brukerne opplever klarere tale ved bruk.

Modernisering

– Innføring av nødnett inne­bærer et teknologiskifte og representerer en vesentlig modernisering av kritisk sambandsstruktur i Norge, forklarer prosjektleder for Nødnett Marita Eik i RBR. Nødetatene har tidligere hatt separate sambandssystemer med begrenset mulighet til å kommunisere seg imellom.

– Innføringen av Nødnett innebærer en overgang til et felles system som blant annet gir økt mulighet til samarbeid på vei til hendelser som involverer alle tre nødetatene, fortsetter prosjekt­lederen.

– Nå får vi også direkte kommunikasjon til og fra 110-sentralen, med alle tilknyttede brannvesen, forklarer Eik.

Lukket radiokommunikasjon

Innføringen av nødnett i brannvesenet betyr overgang til et nytt digitalt radiosamband. Nødnett er primært et talesamband som gir mulighet for å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.

– Det nye radiosambandet er laget spesielt for lukket, gruppeorientert radio­kommunikasjon, utviklet for offentlige nød- og beredskapstjenester, sier ­Marita Eik. Nødnettet gir mulig­heter for at en gruppe kan snakke ­uforstyrret på nettet uten at andre brukere har tilgang på informasjonen.

Nærmeste ressurs

En viktig konsekvens av digitaliseringen av sambandet, er at 110-sentralen til enhver tid vil kalle ut nærmeste ressurs til et skade­sted, uavhengig av hvilken kommune ressursen befinner seg i.

– Ved hjelp av informasjon om blant annet hendelsessted og hendelsestype beregner systemet i 110-sentralen forslag til nærmeste riktige brannbil. Dette gir igjen mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bemanning i forhold til oppdraget, forklarer prosjektlederen i RBR. Kort sagt: Riktig hjelp på kortest mulig tid til innbyggerne.

Bakgrunn:

Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetater. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvaret for utrulling av Nødnett, mens leverandøren er ­Motorola Solutions. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leder innføringen av Nødnett i landets brann- og rednings­vesen og 110-sentraler.

Leveransen i Nødnett­prosjektet består av et digitalt landsdekkende radionett, radio­terminaler og utstyr til kommunikasjonssentraler i politi, brannvesen og helsetjenesten. I tillegg er det lagt opp til at andre brukere med et beredskaps­behov skal få mulighet til å bruke Nødnett. Nødnett skal etter planen være ferdig ut­bygget i hele landet innen utgangen av 2015.

Les mer på www.dinkom.no og www.dsb.no/nodnett


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no