ANNONSE

HUS & HAGE

Krangler om ny takstrapport

Tekst: Bjørn Hugo PettersenPublisert: 21.02.2015

BADEROMSSJEKKEN: Maik Kunde, takstmann hos Multitakst i Oslo, sjekker baderommet i en leilighet i forbindelse med en verdi- og lånetaksering. (FOTO: Audun Braastad / NTB scanpix)


Spørsmålet om obligatorisk boligsalgsrapport, basert på 
en grundigere takst, har ført til splid i Bolig-Norge.

Den nye typen boligtakst, som kalles boligsalgs­rapport eller teknisk tilstandsrapport, skulle ha blitt innført fra 1. ­januar i år. Men i begynnelsen av desember ga Eiendom Norge avkall på avtalen de hadde spikret med takstbransjen.

Det liker verken Forbrukerrådet eller takstbransjen.

– Jeg mener eiendomsbransjen er så stor og innflytelsesrik at de hadde kunne gjort den nye tilstandsrapporten obligatorisk om de ville. Det hadde sikret forbrukerne en bedre forståelse av boligens tilstand, sier Maik Kunde, takstmann i Multitakst, mens han gjennomfører et takstoppdrag i en leilighet i Oslo.

Mener bolighandelen er en skandale

Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbruker­rådet, hevder boligkjøperne ofte har lite å stille opp med – både i forbindelse med selve salgsprosessen og når det oppstår konflikter i etterkant.

– Derfor mener jeg det er uhørt når eiendomsmegler­foretakene noen dager før jul bryter avtalen de selv hadde inngått med takstbransjen om obligatorisk boligsalgsrapport fra nyttår. Det ville ha gjort bolighandelen mer sikker for begge parter, og spesielt for boligkjøperne, sier han.

Han mener det er altfor mange konflikter etter boligsalg, mellom 20 og 25 prosent, opplyser forsikringsselskap. I tillegg ender stadig flere boligsalgstvister i retten.

– Bolighandelen i Norge har utviklet seg til en skandale, og det er eiendomsmegler­foretakenes skyld. Meglerforetakene har klart demonstrert at de har fullt fokus på egne honorarer, mange og kjappe salg og egen makt over boligmarkedet, påstår Bartholdsen.

Dette er Christian Vammervold ­Dreyer, administrerende direktør i Eiendom ­Norge, sterkt uenig i.

– Vi har i mange år jobbet hardt og målrettet for å trygge bolighandelen i Norge, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Slike uttalelser finner jeg ikke verdt å kommentere ytterligere, meddeler han.

Vil anbefale tilstandsrapport

I 2012 slo Eiendom Norge et sterkt slag for det de da kalte «obligatorisk boligsalgsrapport». Dette er en mer utførlig tilstandsvurdering av boligen enn verdi- og lånetaksten, som fortsatt brukes mest mange steder i landet.

– Det viste seg at vi ikke hadde grunnlag for å innføre tilstandsrapport slik vi hadde håpet. Ifølge uttalelsene fra ­Finanstilsynet var det ikke mulig å kreve at en mer omfattende boligtakstrapport skulle være obligatorisk. Men vi jobber for at det skal bli standard i Norge, og det tror jeg det blir om noen år. Våre medlemmer vil ofte anbefale tilstandsrapport til forbrukerne, sier Christian Dreyer.

Både Forbrukerrådet og Norges Takseringsforbund (NTF) mener avtalen kunne ha blitt innført som fast standard på landsbasis. Én mulighet, ifølge Forbrukerrådet, var at eiendomsmeglerne ble enige om ikke å ta et megleroppdrag dersom selgeren sa nei til en grundig, teknisk vurdering av boligen.

– Jeg tror de aller fleste er enige om at boligsalgsrapport er positivt for både selger og kjøper. For selgeren er det en rimelig forsikring, nettopp fordi det er en grundig vurdering av boligens tekniske tilstand. Av samme grunn er det et nyttig ­dokument for potensielle boligkjøpere. Og de fleste av oss er tross alt både selgere og kjøpere, understreker Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Verditakst sier lite om tilstand

Huser ber folk være klar over at en verdi- og lånetakst egentlig er et dokument som sier lite om boligens tekniske tilstand. Verdi- og lånetakst beskriver en eiendom for å begrunne dens markedsverdi.

– Denne taksten er fortsatt mye brukt i og rundt Oslo, samt i Bergen og Hordaland for øvrig. Ellers i landet blir det stadig mer vanlig med boligsalgsrapport, noe vi synes er veldig positivt. Men vi hadde håpet den skulle bli standard i hele landet, sier NTF-direktøren.

Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet råder ­potensielle boligkjøpere til å være ekstra oppmerksomme når man vurderer å by på boliger som legges ut for salg uten en teknisk tilstandsrapport.

– Da må man undersøke nøyere selv, og være særlig på vakt med tanke på vage formuleringer i taksten, samt forhold som ikke er vurdert. De ­enkle verdi- og lånetakstene er overhodet ikke beregnet for handel med bolig, men megler­foretakene ­bruker dem likevel. De er billige og sier ingenting om tilstand. De er gjerne fulle av forbehold og ansvars­fraskrivelser, og «hinter» om feil slik at ­kjøperne ikke rekker å oppfatte hvor alvorlig ­saken er før de må levere budet. Derfor er det ­meget ­viktig å lese alt grundig, for man kan ikke klage på ­negative ting man fikk vite før man ga bud, sier Thomas ­Bartholdsen.

Fakta om ­boligsalgsrapport

• Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), som skiftet navn til Eiendom Norge i april 2014, uttalte i oktober 2012 at de ville innføre obligatorisk boligsalgsrapport (også kalt teknisk tilstandsrapport) fra 1. januar 2015. Dette fikk støtte hos Norges Eiendoms­meglerforbund (NEF) og andre, som Forbrukerrådet og takstbransjen.

• I 2013 inngikk Eiendom Norge en avtale om den nye takstnormen med NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF). De ble enige om en standardisert tilstands­rapport (Norsk Standard 3600), og boligen må undersøkes i henhold til cirka 160 faste punkter. Høsten 2014 ble partene enige om å bruke «standard» istedenfor «obligatorisk» om denne nye boligsalgsrapporten.

• I et brev datert 2. desember 2014 kunngjorde Eiendom Norge at de trakk seg fra ­avtalen, med begrunnelse om at det i lovverket ikke var hjemmel for å kreve en slik teknisk tilstandsrapport av boligselgerne.

• Det tar lengre tid for en takstmann å gjennom­føre taksering i forbindelse med en boligsalgsrapport enn å utføre en verdi- og lånetakst. Derfor koster førstnevnte mer enn sistnevnte. Prisen for en boligsalgsrapport er anslagsvis mellom 7000 og 20.000 kroner, alt etter boligstørrelse og takstmannens pristilbud. Det er som kjent boligselgeren som betaler for takst på egen bolig.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no